Wzór prezentacji AW na posiedzeniu RP

Wzór prezentacji AW na posiedzeniu RP

Techniczne aspekty przekazywania danych Robert Borkowski Wydzia Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Warszawa dn. 23 sierpnia 2016 r. Opis wymaga dla plikw .csv separator kolumn/pl - ; (rednik) tekst zamieszczany w plikach w systemie kodowania 1250: rodkowoeuropejskim (Windows) wartoci puste w polach bd interpretowane jako puste cigi znakw (cigi znakw o dugoci 0) kady wiersz ma posiada znak koca linii zgodny z systemem Windows (technicznie: CR-LF) pliki musz zawiera nagwki z zachowan kolejnoci nazw kolumn zgodnie z wytycznymi dotyczcymi struktury pliku. Kady plik musi zawiera wszystkie kolumny okrelone w formacie pliku brak pustych wierszy midzy wierszem z nagwkami a wierszami z danymi.

2 Typy danych w plikach .csv Pola daty DATA: format zapisu "RRRR-MM-DD Pola godziny GODZINA: format zapisu GG:MM Pola czasu CZAS: format zapisu GG:MM - gdzie "GG" to zapis godziny w zakresie 00 99 Pola roku ROK: format zapisu "RRRR Pola zakres miesicy MIESIACE: format zapisu "MM-MM" np. 01-01, 01-09, 01-12 3 Typy danych w plikach .csv

Pola numeryczne: LICZBA 00; separator dziesitny - przecinek; liczba powinna by zaokrglona do minimum dwch (2) miejsc po przecinku - 0,00 LICZBA 0000; separator dziesitny - przecinek; liczba powinna by zaokrglona do minimum czterech (4) miejsc po przecinku - 0,0000 LICZBA CAKOWITA - naley pomin przekazywanie separatora dziesitnego i nastpujcych po nim cyfr zero. Pola tekstowe TEKST: warto tekstowa ma NIE zawiera dodatkowych znakw (np. znak cudzysowu, @, #, ?, $, itp.) 4 Dane - WYMAGANE WYMAGANE naley przekaza okrelon warto nie mona przekaza pustej zawartoci pola We wskazanych kolumnach/polach Dopuszczalne jest wprowadzenie wpisu BRAK 5 Nazewnictwo plikw struktura nazwy plikw: ___.csv __.xls

kod jednostki sprawozdajcej jest kodem nadawanym przez odpowiedni OW NFZ kod pliku jest kodem wskazanym w specyfikacji poszczeglnych plikw: pliki CSV: OG, SM, PR, PR_HR, PL, WM, CP, OM, BO plik XLS: FK rok jest czterocyfrowym numerem roku, ktrego dotyczy zawarto danych w pliku (2016) nn jest dwucyfrowym kolejnym numerem pliku, dotyczy plikw w ktrych ze wzgldu na objto danych trzeba stworzy kolejne pliki (01, 02, , 99) 6 Nazewnictwo plikw OG .csv oglne informacje

wiadczenia medyczne produkty lecznicze wyroby medyczne procedury medyczne procedury (personel medyczny) cennik procedur medycznych informacje finansowo-ksigowe obrt magazynowy (przychody)

ksigi bloku operacyjnego lub sali operacyjnej SM .csv PL .csv WM .csv PR .csv PR_HR .csv CP .csv FK .xls OM .csv 7 BO .csv Zalenoci midzy plikami NR_KS OG

SM PR PR_HR PL WM NR_OPK NAZWA oraz JEDN_MIARY ICD-9 lub Kod procedury FK FK.OPK Tab1 Tab2 Tab3 CP NAZWA_HR 8 OM Zalenoci midzy plikami NR_OPK

NR_KS OG SM PR PR_HR PL WM NR_OPK NAZWA oraz JEDN_MIARY ICD-9 lub Kod procedury FK FK.OPK Tab1 Tab2 Tab3 CP NAZWA_HR 9

OM Zalenoci midzy plikami NR_KS NR_KS OG SM PR PR_HR PL WM NR_OPK NAZWA oraz JEDN_MIARY ICD-9 lub Kod procedury FK FK.OPK Tab1 Tab2 Tab3

CP NAZWA_HR 10 OM Zalenoci midzy plikami ICD-9 lub Kod produktu NR_KS OG SM PR PR_HR PL WM NR_OPK NAZWA oraz JEDN_MIARY ICD-9 lub Kod procedury FK

FK.OPK Tab1 Tab2 Tab3 CP NAZWA_HR 11 OM Zalenoci midzy plikami NAZWA_HR NR_KS OG SM PR PR_HR NAZWA_HR : lekarz (specjalno) NR_OPK pielgniarka (specjalno) ICD-9 lub (specjalno) inny personel medyczny Kod procedury

FK FK.OPK Tab1 Tab2 Tab3 CP NAZWA_HR 12 PL WM NAZWA oraz JEDN_MIARY OM Zalenoci midzy plikami NAZWA oraz JEDN_MIARY NR_KS OG SM PR

PR_HR PL WM NR_OPK NAZWA oraz JEDN_MIARY ICD-9 lub Kod procedury FK FK.OPK Tab1 Tab2 Tab3 CP NAZWA_HR 13 OM Zalenoci midzy plikami NR_KS OG

SM PR PR_HR PL WM NR_OPK NAZWA oraz JEDN_MIARY ICD-9 lub Kod procedury FK FK.OPK Tab1 Tab2 Tab3 CP NAZWA_HR 14 OM Przekazywanie danych

Prosimy o sprawdzenie przygotowanych danych do wysyki pod wzgldem: kompletnoci plikw, zawartoci plikw, zachowania korelacji midzy danymi w zalenych od siebie plikach. NR_KS SM OG PR PR_H R PL WM NR_OPK NAZWA oraz JEDN_MIARY ICD-9 lub Kod procedury FK FK.OPK Tab1

Tab2 Tab3 15 CP NAZWA_HR OM Techniczne aspekty przekazywania danych Robert Borkowski Wydzia Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Recently Viewed Presentations

 • TRAINING AND ORIENTATION FOR LIBRARIANS Joanne Oud, Head

  TRAINING AND ORIENTATION FOR LIBRARIANS Joanne Oud, Head

  Wilfrid Laurier University. Session: 403 3:45 pm - 5:00 pm How effective is your orientation and training for new librarians? Find out what works (and what doesn't), and what new librarians know (or don't yet know!). Avoid the most common...
 • of Christian Faith II Total Depravity Presented by:

  of Christian Faith II Total Depravity Presented by:

  "The first of all the commandments is: Hear O Israel: The Lord our God is one Lord; and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and...
 • www.gahsc.org

  www.gahsc.org

  Vision, Mission and Core Values. Vision . Stronger Families for a Stronger Georgia. Mission. Strengthen Georgia by providing Individuals and Families access to services that promo
 • Upotreba digitalnih alata i aplikacija u nastavi engleskog jezika

  Upotreba digitalnih alata i aplikacija u nastavi engleskog jezika

  So, if an old friend I knowStops by to say helloWould I still see suspicion in your eyes? She's a lady. Well, she's all you'd ever wantShe's the kind I like to flaunt and take to dinnerBut she always knows...
 • Origin of Life - Huth Science

  Origin of Life - Huth Science

  Mitosis. Interphase. Cellular Reproduction. Cell Cycle. Mitosis. Division of . parent cell. into two . identical daughter cells. Occurs in nucleus. Remember: "Mi-TWO-sis" makes two identical daughter cells like twin sisters! Mitosis. ... Mitosis Rap. Review.
 • Chemical Bonding - Tamalpais Union High School District

  Chemical Bonding - Tamalpais Union High School District

  A Double bond is when two atoms share two pairs of electrons with each other. depicted by two horizontal lines between two atoms in a molecule. This type of bond is much stronger than a single bond, but less stable;...
 • Ziyrh of Ashur (Arabic text with English Translation

  Ziyrh of Ashur (Arabic text with English Translation

  Peace be upon you, O vengeance of Allah, son of His vengeance, and the unavenged so far. alssalamu `alayka ya thara allahi wabna tharihi walwitra almawtura.
 • O TO IU DNG CHUYN KHOA & PHM

  O TO IU DNG CHUYN KHOA & PHM

  8. Kết nối đào tạo và phát triển nghề nghiệp 9. Vai trò & Phạm vi hoạt động chuyên môn của APN Chăm sóc NB kỹ năng cao (Skilled Care Provider): Chủ động thực hiện CSNB với kỹ năng chuyên...