Vzdělávací informatika

Vzdělávací informatika

Vzdlvac informatika Vzdlvac informatika oblast vzkumu reprezentujc konvergenci aspekt informan vdy, informatiky, pedagogiky a technologie vzdlvacch systm ir definice: aplikace digitlnch technologi a technik pi pouvn a komunikovn informac ve vuce a vzdlvn u definice: vvoj a aplikace digitlnch informac a technik, kter pouvaj reprezentace pedagogickch znalost za elem usnadnn nebo zapojen objevovn vzdlvacch zdroj pi uen

jak lpe zvldat rostouc bohatstv zdroj dostupnch na internetu pro ely vzdln a vuky? vzdlvac informan systmy umouj vybrat a prezentovat informace v reakci na poteby a preference individulnch student Vzdlvac informatika cle: poskytnout nstroje vyhledvn informac se schopnost nabzet rzn stupn pedagogickho zprostedkovn, navren za elem pomoci autonomnm studentm a efektivnmu zpstupnn rznorodch informanch zdroj

poskytovat pedagogicky zprostedkovan, potaem podporovan vzdlvac systmy se schopnost najt pstup a vyut irokho mnostv rznorodch informanch zdroj pro poteby vzdlvn vzdlvac systmy uiten uitelm i studentm uitel poslen schopnosti odhalit potenciln uiten zdroje pro vuku student zapojen do vyhledvn informac, vhoda pedagogick asistence pi objevovn odpovdajcch vzdlvacch zdroj Virtuln vukov prosted

Virtual Learning environment ... prostor, ve kterm dochz k online interakci mezi studenty a uiteli za libovolnm elem, vetn uen. Sprvn VLE by mlo: mt jednoduch ovldn fungovat v bnm webovm prohlei poskytovat studijn materily (multimediln studijn materily, monost staen a vytitn, vyhledvn v materilech, dostaten rozen formt materil,) mt snadnou administraci

umoovat vyuujcmu sledovat efektivitu studia (testy, koly a jejich kontrola) Vzdlvac objekty Learning objects 90. lta -Reigeluth a Nelson 1996 Learning Technology Standards Committee (LTSC) of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Jakkoliv entita, digitln i nedigitln, kterou lze pout, znovu pout, nebo na kterou lze odkazovat pi vzdlvn podporovanm technologiemi.

VO je jakkoliv digitln zdroj opakovan vyuiteln pro podporu vuky. (Wiley, David) Ucelen soubor informac, kter je mon pout opakovan jako samostatn modul i blok online kurzu. (P. Dril) Pklady VO

jednotliv digitln obrzky sti text jednoduch animace webov strnky (kter mohou obsahovat ve vyjmenovan) dal mdia i aplikace

Koncept znovupouitelnosti VO: nezvisl na kontextu pouiteln kdekoliv pouiteln kmkoliv nezvisl na prosted vzniku Pklady knihoven VO

DILLEO Telmae LeMill ARIADNE Standardy Standardy normy garantujc vzjemnou penositelnost a pouitelnost softwarovch produkt vyvinutch rznmi firmami, pomhaj zabezpeit interoperabilitu v oblasti tvorby kurz i v oblasti komunikace mezi kurzy a dcm systmem vzdlvn

LTSC = Learning Technology Standard Committee ARIADNE = Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe IMS = Instructional Management Systems ADL = Advanced Distributed Learning AICC = Aviation Industry Computer-Based Training Committee SCORM Sharable Content Object Reference Model vsledek iniciativy Advanced Distributed Learning (ADL) , irok podpora standardu mezi vrobci LMS

soubor standard a specifikac pro e-learning v prosted WWW mnoina specifikac, kter pi aplikaci na obsah kurzu vytvo mal a znovupouiteln vukov objekty, vsledkem prun moduly jednodue spojiteln s jinmi k vytvoen vysoce modulrnho loit vcvikovch materil detaily, jak strukturovat a propagovat vzdlvac objekty, aby byly snadn je znovu pout a zalenit do rznch vzdlvacch prosted Vhody SCORM Standard nezvisl na obsahu kurzu

Vzdlvac obsah nezvisl na LMS Struktura kurzu nezvisl na pvodnm autorovi Tvorba repozit irok podpora ze strany LMS SCORM a) Model shromaovn obsahu (CAM Content Aggregation Model) b) Prosted pro prbh vuky (RTE Run-Time Environment)

c) Tdn a navigace (SN Sequencing and Navigation) CAM (Content Aggregation Model) CAM (Content Aggregation Model) Prvky CAM: model obsahu evidence zdroj vukovch materil, nomenklatura definujc obsah komponent vukov zkuenosti tdy komponent: Assets - zkladn stavebn prvky, SCO (Shared Content Objects) - sdlen vukov prvky , CA (Content Agregation) - soubor Assets a SCO => jedna instruktn jednotka

meta-data mechanismus pro popis prvk z obsahovho modelu metadaty (XML), voliteln balen obsahu definuje zpsob zabalen dat kurzu, jak reprezentovat chovn vnitn struktury uen a jak vukov zdroje nastavit, aby byl mon jejich pohyb v odlinch prostedch, nezbytn pro penos mezi rznmi LMS IMS IMS (Instructional Management Systems) Vzdlvac systmy poskytuj minimln: soubor vzdlvacch nstroj, usnadujcch uen, komunikaci a

spoluprci, nap. komunikan nstroje, umoujc diskuse, vmnu soubor, intern emailovou korespondenci, chatovn, penos videa, atd. nstroje pro podporu produktivity vzdlvn, umoujc nap. prci offline, vkldn vlastnch poznmek, pouit kalende, help, atd. nstroje pro podporu spoluprce studujcch, nap. podporu prce na projektech soubor podprnch nstroj, pomhajcch v procesu sprvy a veden kurzu, nap.: nstroje pro administraci, nap. pro veden studijnch evidenc, adres kontakt

nstroje pro zen, nap. nstroje pro management a sledovn prce studujcch SN (model tdn a navigace) SN (model tdn a navigace) Specifikuje, jak bude LMS pracovat se SCO Uruje prbh kurzu (organizace vukovho procesu) Umouje skldat z jednotlivch SCO nov vukov kurzy Pouv XML jazyk

LOM standard LOM= Learning Object Metadata (Metadata vzdlvacch objekt) LOM je metadatov standard pro popis vzdlvacch zdroj - umouje uit a znovu uit technologi, kter podporuj vzdlvac zdroje, jako je napklad trning zaloen na vyuit pota a dlkov vzdlvn - LOM definuje minimalistickou sadu vlastnost pro zen, umstn a zhodnocen vzdlvacch objekt - vlastnosti jsou uskupeny do 8 kategori

LOM standard obecn vlastnosti - popisuj objekt jako takov ivotnost - informace o vvoji objektu technick vl. - vysvtlen technickch charakteristik a nrok vzdlvac vl. - vzdlvac / pedagogick rysy objekt prva - vysvtluje prvn podmnky intelektulnho uit vztah - identifikace pbuznch objekt anotace - poznmky, komente, datum a autor klasifikace - popisuje dal klasifikan systmy identifikujc objekt

- souvisejc kategorie pro LOM jsou typick vk uivatel, stupe obtnosti, prmrn as pro uen a stupe interaktivity LOM standard Vzdlvac objekt by ml bt: - znovu vyuiteln - modifikovateln pro dal kurzy - dostupn - indexovan a zskvan uitm metadat - penosn - vyuit rznmi hardware nebo software - trval - zstat nedoten i pes upgrade software nebo hardware = jakkoliv entita nebo digitln zdroj, kter mohou bt

znovu uity, digitln nebo nedigitln, kter podporuj a jsou vyuvny ve vzdlvn, uen a trnovn Literatura:

DILLEO Digital library of learning objects [online]. c 2004 [cit. 2011-04-20]. DILLEO. Dostupn z WWW: . DRIL, Pavel. Automatizace vazby smanticky ohodnocench model vuky na vukov objekty [online]. Brno, 2006. 22 s. Teze disertan prce. Masarykova univerzita, fakulta informatiky. Dostupn z WWW: . E-LEARNING PORTL [online]. [cit. 2011-04-20]. Zanme s e-learningem. Dostupn z WWW: .

Vzdlvac portl Telmae [online]. [cit. 2011-04-20]. Dostupn z WWW: . WILEY, David. The Instructional Use of Learning Objects [online]. [cit. 2011-04-20]. Dostupn z WWW: . ZIKMUND, Milo. Integrovan pstup ke knihovnm vukovch objekt [online]. Brno, 2008. 37 s. Bakalsk prce. Masarykova univerzita, fakulta informatiky. Vedouc prce RNDr. Tom Pitner, Ph.D. Dostupn z WWW: . POULOV, Petra. Porovnn dostupnch VLE. Vedeck seminr Divai 2004: Ditann vzdelvanie v Aplikovanej Informatike [online]. 2004 [cit. 2011-04-24]. Dostupn z WWW: . ISBN 80-8050-691-4.

ZIMOLA, Bedich; BENDA Radek. Virtuln vzdlvac prosted na FAME UTB ve Zln 2002. E-learn 2002, sbornk pednek mezinrodn konference, 5. 6. 2. 2002, ilina. [online]. 2002 [cit. 2011-04-24], Dostupn z: . ISBN 80-7100-941-5. E-learning - glos zkladnch termn. Zpravodaj Odborn vzdlvn v zahrani [online]. 2003, ro. 14, . ploha V [cit. 2011-04-24]. Dostupn na World Wide Web: . Tech Terms Computer Dictionary [online]. 2008, last updated 23.7.2008 [cit. 2011-04-24]. VLE (Virtual Learning Environment). Dostupn z WWW: .

Recently Viewed Presentations

 • Wetted vs. Bankfull Channel - Southern Research

  Wetted vs. Bankfull Channel - Southern Research

  Wetted vs. Bankfull Channel Wetted Channel Portion of the stream channel covered in water Fluctuates with hydrologic changes Perform survey at baseflow to get comparable data Bankfull Channel Channel that contains bankfull discharge Bankfull discharge is the discharge that fills...
 • GOLGIREN APARATUA - WordPress.com

  GOLGIREN APARATUA - WordPress.com

  Ageda Fernandez Aranaz BATX.2C • Zelula eukariotiko denetan dagoen organulua da (globulu gorrietan eta epidermikoetan izan ezik). Bereziki aktibitate jariatzailea garaturik daukatenetan.
 • Teaching Culture through Technology Mingyu Sun Zafer Lababidi

  Teaching Culture through Technology Mingyu Sun Zafer Lababidi

  Teaching Culture through Technology Mingyu Sun Zafer Lababidi Challenges Not related to any language/s learnt before. Very little is known about the language, its people, customs, and culture.
 • Avoiding Comma Splices and Fused Sentences (Sometimes called ...

  Avoiding Comma Splices and Fused Sentences (Sometimes called ...

  Adding a subordinating conjunction to one of the sentences makes it less than a sentence. Since there are . no longer two sentences next to each other, it is impossible to have a comma splice or a fused sentence.
 • Searching and Indexing - IOE Notes

  Searching and Indexing - IOE Notes

  Searching and Indexing. Indexing. Indexing is the initial part of all search applications. Its goal is to process the original data into a highly efficient cross-reference lookup in order to facilitate rapid searching. The job is simple when the content...
 • Ways to Make the Most of the Expanded TEAP Hours

  Ways to Make the Most of the Expanded TEAP Hours

  Alcohol and Other Drugs of Abuse (AODA) Trainee Employee Assistance Program (TEAP) Through January 2013 all centers had at least 1 full-time TEAP (with centers of 500 or more students having additional time)
 • The State of Graduate Communication Support

  The State of Graduate Communication Support

  Increased # of master's students : Over 75% of US grads are in master's programs (CGS/ETS, 2010) In 2012/13, 53.3% of all int'l grad students in the US were at the master's level, representing an 8% increase since the previous...
 • Tribal Constitutions & Codes - Alaska Tribes

  Tribal Constitutions & Codes - Alaska Tribes

  Tribal Constitutions & Codes. Tribal Court Development for Alaska Tribes. UAF Course TM 110. Nov. 7, 2013. Special thanks to Lisa Jaeger from TCC for her assistance and guidance.