Test z biologie - Orko

Test z biologie - Orko

Test z biologie 9. listopadu 2004 11. listopadu 2004 1. K zsadnm rozdlm mezi bukami prokaryontnmi a eukaryontnmi pat: a. ptomnost bunn stny b. kdovn genetick informace c. utven jdra d. struktura biomembrn e. dn odpov nen sprvn 1. K zsadnm rozdlm mezi bukami

prokaryontnmi a eukaryontnmi pat: a. ptomnost bunn stny b. kdovn genetick informace c. utven jdra d. struktura biomembrn e. dn odpov nen sprvn 2. Kter z uvedench historickch dat je sprvn: a. Robert Koch objevil v r. 1952 pvodce tuberkulzy

b. J.D.Watson a F.Crick objevili v r. 1962 dvouvlknovou strukturu DNA c. V r. 1997 bylo publikovno narozen prvnho klonovanho zvete ovce Dolly d. Louis Pasteur prokzal v r. 1776, e kvaen je zpsobeno mikroorganismy e. dn odpov nen sprvn 2. Kter z uvedench historickch dat je sprvn: a. Robert Koch objevil v r. 1952 pvodce

tuberkulzy b. J.D.Watson a F.Crick objevili v r. 1962 dvouvlknovou strukturu DNA c. V r. 1997 bylo publikovno narozen prvnho klonovanho zvete ovce Dolly d. Louis Pasteur prokzal v r. 1776, e kvaen je zpsobeno mikroorganismy e. dn odpov nen sprvn 3. Strukturu deoxyribonukeov kyseliny objasnili v r. 1953 a. b.

c. d. e. H. Krebs J.D.Watson a F. Crick L.C.Pauling H.G.Khorana dn odpov nen sprvn 3. Strukturu deoxyribonukeov kyseliny objasnili v r. 1953 a.

b. c. d. e. H. Krebs J.D.Watson a F. Crick L.C.Pauling H.G.Khorana dn odpov nen sprvn 4. Schopnost autoreprodukce je jednou z vlastnost, kterou maj viry spolenou se ivmi systmy. Viry

se tedy mohou mnoit: a. in vitro v ptomnosti nukleotid a aminokyselin b. in vitro v ptomnosti nukleotid, aminokyselin a ATP c. i v buce mrtv d. jen v buce metabolicky aktivn e. dn odpov nen sprvn 4. Schopnost autoreprodukce je jednou z vlastnost, kterou maj viry spolenou se ivmi systmy. Viry se tedy mohou mnoit:

a. in vitro v ptomnosti nukleotid a aminokyselin b. in vitro v ptomnosti nukleotid, aminokyselin a ATP c. i v buce mrtv d. jen v buce metabolicky aktivn e. dn odpov nen sprvn 5. Kter z uvedench vpovd nen sprvn a.

v makromolekule krobu jsou vzny molekuly glukzy glykosidickou vazbou b. primrnm inkem zven teploty na molekulu blkoviny je zhroucen jej tercirn struktury c. mezi makrobiogenn prvky pat H,C,N,Cu,O,Na,K,Cl,Mg,Fe d. deoxyribonukleov kyselina je tpena enzymy nuklezami e. dn odpov nen sprvn 5. Kter z uvedench vpovd nen sprvn a.

v makromolekule krobu jsou vzny molekuly glukzy glykosidickou vazbou b. primrnm inkem zven teploty na molekulu blkoviny je zhroucen jej tercirn struktury c. mezi makrobiogenn prvky pat H,C,N,Cu,O,Na,K,Cl,Mg,Fe d. deoxyribonukleov kyselina je tpena enzymy nuklezami e. dn odpov nen sprvn 6. Ve kter z uvedench kombinac jsou iv systmy seazeny podle jejich stupn

organizovanosti a. orgn tk buka organismus b. buka orgn tk orgnov soustava c. buka orgn organismus spoleenstv organism d. tk orgn organismus buka e. dn odpov nen sprvn 6. Ve kter z uvedench kombinac jsou iv systmy seazeny podle jejich stupn organizovanosti

a. orgn tk buka organismus b. buka orgn tk orgnov soustava c. buka orgn organismus spoleenstv organism d. tk orgn organismus buka e. dn odpov nen sprvn 7. Mezi nebunn organismy pat: a. b. c.

d. e. mykoplasmata ricketsie bakteriofgy spirily dn odpov nen sprvn 7. Mezi nebunn organismy pat: a. b. c.

d. e. mykoplasmata ricketsie bakteriofgy spirily dn odpov nen sprvn 8. Kter z uvedench vdeckch poznatk m nejstar datum objevu: a. b.

c. d. e. produkce lidskho insulinu v bakterich naklonovn oveky Dolly peten pln sekvence lidskho genomu rozlutn genetickho kdu dn odpov nen sprvn 8. Kter z uvedench vdeckch poznatk m nejstar datum objevu: a.

b. c. d. e. produkce lidskho insulinu v bakterich naklonovn oveky Dolly peten pln sekvence lidskho genomu rozlutn genetickho kdu dn odpov nen sprvn 9. Rychlost difze molekul pes plazmatickou membrnu zvis na:

a. b. c. d. e. koncentraci ATP v cytoplazm na koncentranm spdu aktivit transportnch protein aktivit membrnovch enzym dn odpov nen sprvn 9. Rychlost difze molekul pes

plazmatickou membrnu zvis na: a. b. c. d. e. koncentraci ATP v cytoplazm na koncentranm spdu aktivit transportnch protein aktivit membrnovch enzym dn odpov nen sprvn

10. DNA se v buce vyskytuje: a. b. c. d. e. v jde v lyzosomech v ribosomech v endoplasmatickm retikulu dn odpov nen sprvn

10. DNA se v buce vyskytuje: a. b. c. d. e. v jde v lyzosomech v ribosomech v endoplasmatickm retikulu dn odpov nen sprvn

11. Pi srovnn diferencovan buky organismu se zygotou, z n se organismus vyvinul, zjiujeme, e maj ob: a. b. c. d. e. rzn genom stejn genom stejn mRNA molekuly

stejn fenotyp dn odpov nen sprvn 11. Pi srovnn diferencovan buky organismu se zygotou, z n se organismus vyvinul, zjiujeme, e maj ob: a. b. c. d. e.

rzn genom stejn genom stejn mRNA molekuly stejn fenotyp dn odpov nen sprvn 12. Pravidelnou soust bakteriln buky jsou: a. b. c. d. e.

bunn stna mitochondrie jdro obalen membrnou vakuoly dn odpov nen sprvn 12. Pravidelnou soust bakteriln buky jsou: a. b. c. d.

e. bunn stna mitochondrie jdro obalen membrnou vakuoly dn odpov nen sprvn 13. Sled jednotlivch fz bunnho cyklu je: a. b. c.

d. e. G1 G2 S M S G1 G2 M M G1 G2 S G1 S G2 M dn odpov nen sprvn 13. Sled jednotlivch fz bunnho cyklu je: a. b.

c. d. e. G1 G2 S M S G1 G2 M M G1 G2 S G1 S G2 M dn odpov nen sprvn 14. Tlouka tyinkovch baktri buky je dov: a.

b. c. d. e. 10 1 mm 10 2 mm 10 2 mm 10 3 mm 10 3 mm 10 4 mm 10 4 mm 10 5 mm dn odpov nen sprvn 14. Tlouka tyinkovch baktri buky je dov:

a. b. c. d. e. 10 1 mm 10 2 mm 10 2 mm 10 3 mm 10 3 mm 10 4 mm 10 4 mm 10 5 mm dn odpov nen sprvn 15. Bik eukaryontnch bunk m

strukturln zklad podobn: a. b. c. d. e. biku bakteriln buky svazku mikrofilament biku bakteriofga asinkm dn odpov nen sprvn

15. Bik eukaryontnch bunk m strukturln zklad podobn: a. b. c. d. e. biku bakteriln buky svazku mikrofilament biku bakteriofga asinkm dn odpov nen sprvn

16. Kter z bunk lidskho tla by mohla bt pozorovateln pouhm okem: a. b. c. d. e. buka pn pruhovanho svalu buka motorickho neuronu zral oocyt makrofg ze zntlivho loiska

dn odpov nen sprvn 16. Kter z bunk lidskho tla by mohla bt pozorovateln pouhm okem: a. b. c. d. e. buka pn pruhovanho svalu buka motorickho neuronu zral oocyt

makrofg ze zntlivho loiska dn odpov nen sprvn 17. Ve kterch bunnch strukturch probh syntza blkovin: a. b. c. d. e. v lyzosomech ve vakuolch rostlinnch bunk

v mitochondrich a chloroplastech v plazmatick membrn dn odpov nen sprvn 17. Ve kterch bunnch strukturch probh syntza blkovin: a. b. c. d. e. v lyzosomech

ve vakuolch rostlinnch bunk v mitochondrich a chloroplastech v plazmatick membrn dn odpov nen sprvn 18. K replikaci jadern DNA dochz: a. b. c. d. e. v G1 fzi

v G2 fzi v M fzi v G0 fzi dn odpov nen sprvn 18. K replikaci jadern DNA dochz: a. b. c. d. e. v G1 fzi

v G2 fzi v M fzi v G0 fzi dn odpov nen sprvn 19. Kter z uvedench desoxyribonukleotid je pi replikaci DNA komplementrn k T: a. b. c. d. e.

U T A C dn odpov nen sprvn 19. Kter z uvedench desoxyribonukleotid je pi replikaci DNA komplementrn k T: a. b. c.

d. e. U T A C dn odpov nen sprvn 20. Alfa helix a beta skldan list jsou dv z monosti uspodn: a. b.

c. d. e. primrn struktury blkovin sekundrn struktury blkovin linernch polysacharid nukleovch kyselin dn odpov nen sprvn 20. Alfa helix a beta skldan list jsou dv z monosti uspodn: a.

b. c. d. e. primrn struktury blkovin sekundrn struktury blkovin linernch polysacharid nukleovch kyselin dn odpov nen sprvn 21. K ivm bukm byl do kultivanho mdia pidn 14Curacil, kter se vleuje do nov syntetizovan RNA. Msto syntzy RNA lze urit technikou radiografie. Nad ktermi

bunnmi strukturami se objev zrnka stbra, ukazujc msto RNA syntzy? a. b. c. d. lyzosomy Golgiho apart ribosomy jadrko

21. K ivm bukm byl do kultivanho mdia pidn 14Curacil, kter se vleuje do nov syntetizovan RNA. Msto syntzy RNA lze urit technikou radiografie. Nad ktermi bunnmi strukturami se objev zrnka stbra, ukazujc msto RNA syntzy? a. b. c. d. lyzosomy Golgiho apart ribosomy

jadrko 22. Podstatou vzjemn komplementarity obou polynukleotidovch etzc DNA molekuly jsou: a. dv vodkov vazby mezi A-T a ti vodkov vazby mezi C-G b. dv vodkov vazby mezi C-G a ti vodkov vazby mezi A-T c. fosfodiesterov vazby mezi deoxyribzou a kyselinou fosforenou nukleotid A-T a G-C d. specifick hydrofobn interakce mezi A-T a GC

e. dn odpov nen sprvn 22. Podstatou vzjemn komplementarity obou polynukleotidovch etzc DNA molekuly jsou: a. dv vodkov vazby mezi A-T a ti vodkov vazby mezi C-G b. dv vodkov vazby mezi C-G a ti vodkov vazby mezi A-T c. fosfodiesterov vazby mezi deoxyribzou a kyselinou fosforenou nukleotid A-T a G-C d. specifick hydrofobn interakce mezi A-T a GC

e. dn odpov nen sprvn 23. Molekula glukzy je ve vztahu ke krobu stejn jako: a. b. c. d. e. steroid k lipidu nukleotid k nukleov kyselin protein k aminokyselin

sacharza ke krobu dn odpov nen sprvn 23. Molekula glukzy je ve vztahu ke krobu stejn jako: a. b. c. d. e. steroid k lipidu nukleotid k nukleov kyselin

protein k aminokyselin sacharza ke krobu dn odpov nen sprvn 24. Cytokineze je: a. pohyb buky pomoc panoek b. rozdlen matesk buky na dv buky dceinn c. pohyb buky pomoc biku d. rozdlen jdra 24. Cytokineze je: a. pohyb buky pomoc panoek

b. rozdlen matesk buky na dv buky dceinn c. pohyb buky pomoc biku d. rozdlen jdra 25. Semiautonomn organely eukaryontn buky: a. maj schopnost omezen se mnoit mimo buku b. vyuvaj ke svmu dlen dlc vetnko c. maj vlastn endoplasmatick retikulum d. maj svou vlastn DNA e. dn odpov nen sprvn

25. Semiautonomn organely eukaryontn buky: a. maj schopnost omezen se mnoit mimo buku b. vyuvaj ke svmu dlen dlc vetnko c. maj vlastn endoplasmatick retikulum d. maj svou vlastn DNA e. dn odpov nen sprvn 26. Mezi semiautonomn organely eukaryontn buky pat: a. endoplasmatick retikulum a jadern

obal b. mitochondrie a chloroplasty c. vakuoly plasmatickch membrn a Gogiho apart d. jadern obal a plasmatick membrna e. dn odpov nen sprvn 26. Mezi semiautonomn organely eukaryontn buky pat: a. endoplasmatick retikulum a jadern obal b. mitochondrie a chloroplasty c. vakuoly plasmatickch membrn a

Gogiho apart d. jadern obal a plasmatick membrna e. dn odpov nen sprvn 27. Fagocytza je schopnost nkterch bunk: a. b. c. d. e. pohlcovat pevn stice, nap. bakterie

tvoit protiltky shlukovat lymfocyty pohlcovat kapiky tekutiny z okol buky dn odpov nen sprvn 27. Fagocytza je schopnost nkterch bunk: a. b. c. d. e.

pohlcovat pevn stice, nap. bakterie tvoit protiltky shlukovat lymfocyty pohlcovat kapiky tekutiny z okol buky dn odpov nen sprvn 28. Plasmolza je: a. reakce rostlinn buky na hypertonick roztok b. reakce ivoin buky na hypertonick roztok c. reakce rostlinn buky na hypotonick roztok

d. osmotick lza ervench krvinek e. dn odpov nen sprvn 28. Plasmolza je: a. reakce rostlinn buky na hypertonick roztok b. reakce ivoin buky na hypertonick roztok c. reakce rostlinn buky na hypotonick roztok d. osmotick lza ervench krvinek e. dn odpov nen sprvn

29. ivoin buky maj na povrchu: a. b. c. d. e. plasmatickou membrnu bunnou stnu vrstvu osku kutinov pouzdro dn odpov nen sprvn

29. ivoin buky maj na povrchu: a. b. c. d. e. plasmatickou membrnu bunnou stnu vrstvu osku kutinov pouzdro dn odpov nen sprvn

30. Dlc vetnko vznik: a. b. c. d. e. v S fzi bunnho cyklu v interfzi bunnho cylu v profzi mitzy v anafzi mitzy dn odpov nen sprvn

30. Dlc vetnko vznik: a. b. c. d. e. v S fzi bunnho cyklu v interfzi bunnho cylu v profzi mitzy v anafzi mitzy dn odpov nen sprvn

31. Karyokineze je: a. proces dlen jdra v M fzi bunnho cyklu b. proces zakrcovn cytoplasmy na konci M fze bunnho cyklu c. pohyb bunnho jdra v ose buky v prbhu G1 fze bunnho cyklu d. rotan pohyb jdra v interfzi 31. Karyokineze je: a. proces dlen jdra v M fzi bunnho cyklu b. proces zakrcovn cytoplasmy na konci

M fze bunnho cyklu c. pohyb bunnho jdra v ose buky v prbhu G1 fze bunnho cyklu d. rotan pohyb jdra v interfzi 32. Pinocytzy je schopnost bunk: a. b. c. d. pohlcovat pevn stice, nap. bakterie tvoit dlouh vbky cytoplasmy

shlukovat lymfocyty pohlcovat kapiky tekutiny z okol buky 32. Pinocytzy je schopnost bunk: a. b. c. d. pohlcovat pevn stice, nap. bakterie tvoit dlouh vbky cytoplasmy shlukovat lymfocyty pohlcovat kapiky tekutiny z okol buky

33. Plasmolzu lze snadno demonstrovat na rostlinn buce a. z dvod specifick struktury rostlinn plasmatick membrny b. protoe osmotick jevy se vyskytuj jen u rostlin c. protoe v ivoin buce nejsou zeteln vakuoly d. protoe v rostlinn buce je patrno oddlen plasmatick membrny od bunn stny

e. dn odpov nen sprvn 33. Plasmolzu lze snadno demonstrovat na rostlinn buce a. z dvod specifick struktury rostlinn plasmatick membrny b. protoe osmotick jevy se vyskytuj jen u rostlin c. protoe v ivoin buce nejsou zeteln vakuoly d. protoe v rostlinn buce je patrno oddlen

plasmatick membrny od bunn stny e. dn odpov nen sprvn 34. Plasmatick membrna je tvoena: a. b. c. d. e. pouze vrstvou glykokalyx dvojvrstvou fosfolipid s blkovinami jednou vrstvou fosfolipid a cukry

pouze blkovinami a cukry dn odpov nen sprvn 34. Plasmatick membrna je tvoena: a. b. c. d. e. pouze vrstvou glykokalyx dvojvrstvou fosfolipid s blkovinami jednou vrstvou fosfolipid a cukry

pouze blkovinami a cukry dn odpov nen sprvn 35. Mezi membrnov organely nepat: a. b. c. d. e. lyzosomy endoplasmatick retikulum ribosomy

mitochondrie dn odpov nen sprvn 35. Mezi membrnov organely nepat: a. b. c. d. e. lyzosomy endoplasmatick retikulum ribosomy

mitochondrie dn odpov nen sprvn 36. Tlouka plasmatick membrny je piblin: a. b. c. d. e. 0,75 nm 7,5 nm

75 nm 7,5 m dn odpov nen sprvn 36. Tlouka plasmatick membrny je piblin: a. b. c. d. e. 0,75 nm

7,5 nm 75 nm 7,5 m dn odpov nen sprvn 37. V nsledujcch sloupcch jsou uvedeny sousti buky, jejich biochemick sloky a jejich biochemick funkce. Kter z trojic tvo vznamov celek? a. b. c. d.

e. jdro chlorofyl syntza ATP cytoplasma methionin syntza blkovin Golgiho apart uracil syntza RNA vakuola vitamn C bunn oxidace dn odpov nen sprvn 37. V nsledujcch sloupcch jsou uvedeny sousti buky, jejich biochemick sloky a jejich biochemick funkce. Kter z trojic tvo vznamov celek?

a. b. c. d. e. jdro chlorofyl syntza ATP cytoplasma methionin syntza blkovin Golgiho apart uracil syntza RNA vakuola vitamn C bunn oxidace

dn odpov nen sprvn 38. V nsledujcch sloupcch jsou uvedeny sousti buky, jejich biochemick sloky a jejich biochemick funkce. Kter z trojic tvo vznamov celek? a. jdro glukza syntza polysacharid b. lyzosom histidin proteosyntza c. mitochondrie cytochrom syntza nukleovch kyselin

d. plastidy uracil syntza RNA e. dn odpov nen sprvn 38. V nsledujcch sloupcch jsou uvedeny sousti buky, jejich biochemick sloky a jejich biochemick funkce. Kter z trojic tvo vznamov celek? a. jdro glukza syntza polysacharid b. lyzosom histidin proteosyntza

c. mitochondrie cytochrom syntza nukleovch kyselin d. plastidy uracil syntza RNA e. dn odpov nen sprvn 39. Bik, tvoen svazky mikrotubul, je orgnem pohybu u: a. b. c.

d. e. bakteriofg prvok baktri amb dn odpov nen sprvn 39. Bik, tvoen svazky mikrotubul, je orgnem pohybu u: a. b.

c. d. e. bakteriofg prvok baktri amb dn odpov nen sprvn 40. Strukturlnm zkladem biku eukaryontnch bunk jsou: a.

b. c. d. e. mikrotubuly mikrofilamenta polysacharidy glykoproteiny dn odpov nen sprvn 40. Strukturlnm zkladem biku eukaryontnch bunk jsou:

a. b. c. d. e. mikrotubuly mikrofilamenta polysacharidy glykoproteiny dn odpov nen sprvn 41. Endocytzou rozumme

a. proces vyluovn ltek z buky b. pasivn pjem molekul bukou c. aktivn transport makromolekul a pevnch st do buky d. samonatrven bunnho obsahu e. dn odpov nen sprvn 41. Endocytzou rozumme a. proces vyluovn ltek z buky b. pasivn pjem molekul bukou c. aktivn transport makromolekul a pevnch st do buky d. samonatrven bunnho obsahu

e. dn odpov nen sprvn 42. Proces endocytzy se uskuteuje a. pomoc prduch b. vytvenm iontovch kanl v plasmatick membrn c. tvorbou vchlpenin v plasmatick membrn d. uvolnnm hydrolytickch enzym z lyzosom e. dn odpov nen sprvn 42. Proces endocytzy se uskuteuje

a. pomoc prduch b. vytvenm iontovch kanl v plasmatick membrn c. tvorbou vchlpenin v plasmatick membrn d. uvolnnm hydrolytickch enzym z lyzosom e. dn odpov nen sprvn 43. V nsledujcm pehledu je uvedeno nkolik tvrzen o mikrotubulech: 1. jsou jednou z komponent cytoskeletu 2. jsou tvoeny aktinem

3. tvo strukturln zklad dlcho vetnka 4. jsou tvoeny blkovinou tubulinem Kter tvrzen jsou sprvn? a. tvrzen 1 a 2 b. tvrzen 1,3 a 4 c. tvrzen 3 a 4 d. tvrzen 1,2 a 3 e. dn odpov nen sprvn 43. V nsledujcm pehledu je uvedeno nkolik tvrzen o mikrotubulech: 1. jsou jednou z komponent cytoskeletu 2. jsou tvoeny aktinem

3. tvo strukturln zklad dlcho vetnka 4. jsou tvoeny blkovinou tubulinem Kter tvrzen jsou sprvn? a. tvrzen 1 a 2 b. tvrzen 1,3 a 4 c. tvrzen 3 a 4 d. tvrzen 1,2 a 3 e. dn odpov nen sprvn 44. V nsledujcm pehledu je uvedeno nkolik tvrzen o mikrofilamentech: 1. jsou tvoeny blkovinou tubulinem 2. podl se na ambovitm pohybu buky

3. podl se na bikovitm pohybu buky 4. jsou tvoeny blkovinou aktinem Kter tvrzen jsou sprvn? a. tvrzen 1,2 a 3 b. tvrzen 2,3 a 4 c. tvrzen 1 a 2 d. tvrzen 2 a 4 e. dn odpov nen sprvn 44. V nsledujcm pehledu je uvedeno nkolik tvrzen o mikrofilamentech: 1. jsou tvoeny blkovinou tubulinem 2. podl se na ambovitm pohybu buky

3. podl se na bikovitm pohybu buky 4. jsou tvoeny blkovinou aktinem Kter tvrzen jsou sprvn? a. tvrzen 1,2 a 3 b. tvrzen 2,3 a 4 c. tvrzen 1 a 2 d. tvrzen 2 a 4 e. dn odpov nen sprvn 45. Karyokineze a. b. c.

d. e. je soust M fze bunnho cyklu me bt indukovna i v G1 fzi je uskuteovna zakrcenm jdra probh pouze u bunk s centriolem dn odpov nen sprvn 45. Karyokineze a. b. c.

d. e. je soust M fze bunnho cyklu me bt indukovna i v G1 fzi je uskuteovna zakrcenm jdra probh pouze u bunk s centriolem dn odpov nen sprvn 46. Kter z tvrzen o semiautonomnch organelch neodpovd definici semiautonomie: a.

mitochondrie se dl v cytoplasm nezvisle na S fzi bunnho cyklu b. chloroplasty i mitochondrie obsahuj vlastn DNA, mRNA a ribosomy c. po dodn nukleotid, aminokyselin a ATP se mohou mitochondrie mnoit i in vitro d. semiautonomn organely maj svj vlastn proteosyntetick apart e. dn odpov nen sprvn 46. Kter z tvrzen o semiautonomnch organelch neodpovd definici semiautonomie: a.

mitochondrie se dl v cytoplasm nezvisle na S fzi bunnho cyklu b. chloroplasty i mitochondrie obsahuj vlastn DNA, mRNA a ribosomy c. po dodn nukleotid, aminokyselin a ATP se mohou mitochondrie mnoit i in vitro d. semiautonomn organely maj svj vlastn proteosyntetick apart e. dn odpov nen sprvn 47. Kter z vpovd o plasmatick membrn neodpovd skutenosti:

a. plasmatick membrna tvo semipermeabiln bariru buky b. plasmatick membrna je nepropustn pro molekuly vody c. plasmatick membrna prokaryont obsahuje enzymy dchacho etzce d. plasmatick membrna nkterch bunk obsahuje specifick protiltky e. dn odpov nen sprvn 47. Kter z vpovd o plasmatick

membrn neodpovd skutenosti: a. plasmatick membrna tvo semipermeabiln bariru buky b. plasmatick membrna je nepropustn pro molekuly vody c. plasmatick membrna prokaryont obsahuje enzymy dchacho etzce d. plasmatick membrna nkterch bunk obsahuje specifick protiltky e. dn odpov nen sprvn

48. Dlc vetnko, dleit pro rozdlen genetickho materilu buky vznik v: a. b. c. d. e. S fzi bunnho cyklu interfzi bunnho cyklu profzi mitzy anafzi mitzy

dn odpov nen sprvn 48. Dlc vetnko, dleit pro rozdlen genetickho materilu buky vznik v: a. b. c. d. e. S fzi bunnho cyklu interfzi bunnho cyklu

profzi mitzy anafzi mitzy dn odpov nen sprvn 49. Poad fz bunnho cyklu je nsledujc: a. b. c. d. e. G1,G2,S,M

G1,S,G2,M G0,G1,G2,M G1,G2,S,cytokinese dn odpov nen sprvn 49. Poad fz bunnho cyklu je nsledujc: a. b. c. d. e.

G1,G2,S,M G1,S,G2,M G0,G1,G2,M G1,G2,S,cytokinese dn odpov nen sprvn 50. Na biochemickm rozkladu pijatch ltek se v buce podl: a. b. c. d. e.

endoplasmatick retikulum Golgiho apart lyzosomy mitochondrie dn odpov nen sprvn 50. Na biochemickm rozkladu pijatch ltek se v buce podl: a. b. c. d.

e. endoplasmatick retikulum Golgiho apart lyzosomy mitochondrie dn odpov nen sprvn 51. Golgiho apart je jednou z organel: a. b. c. d.

e. sekren drhy syntzy protein syntzy fosfolipid endocytzy dn odpov nen sprvn 51. Golgiho apart je jednou z organel: a. b. c. d.

e. sekren drhy syntzy protein syntzy fosfolipid endocytzy dn odpov nen sprvn 52. Kter tvrzen o centriolu neodpovd souasnm poznatkm biologie buky: a. je soust centrosomu b. jeho strukturlnm zkladem jsou mikrotubuly

c. je organizan strukturou pro dlc vetnko d. je umstn v primrn konstrikci chromozmu e. dn odpov nen sprvn 52. Kter tvrzen o centriolu neodpovd souasnm poznatkm biologie buky: a. je soust centrosomu b. jeho strukturlnm zkladem jsou mikrotubuly c. je organizan strukturou pro dlc vetnko

d. je umstn v primrn konstrikci chromozmu e. dn odpov nen sprvn 53. Koncentrace rozputnch ltek v erytrocytu je asi 2%. Pes jeho plasmatickou membrnu neme pronikat sacharza, avak voda a moovina ano. Ve kterm z uvedench roztok se projev nejvce osmotick svratn erytrocyt: a. b. c.

d. e. v hypertonickm roztoku sacharzy v hypotonickm roztoku sacharzy v ist vod v hypotonickm roztoku mooviny dn odpov nen sprvn 53. Koncentrace rozputnch ltek v erytrocytu je asi 2%. Pes jeho plasmatickou membrnu neme pronikat sacharza, avak voda a moovina ano. Ve kterm z uvedench roztok se projev nejvce osmotick svratn

erytrocyt: a. b. c. d. e. v hypertonickm roztoku sacharzy v hypotonickm roztoku sacharzy v ist vod v hypotonickm roztoku mooviny dn odpov nen sprvn

54. Mikrofotografie dlc se my buky (2n=40) ukazuje 40 chromosom, z nich kad je tvoen 2 zetelnmi chromatidami. Kterou fzi bunnho cyklu tato mikrofotografie zachycuje? a. b. c. d. e. profzi meiosy I.

anafzi meiosy II. profzi mitzy metafzi mitzy dn odpov nen sprvn 54. Mikrofotografie dlc se my buky (2n=40) ukazuje 40 chromosom, z nich kad je tvoen 2 zetelnmi chromatidami. Kterou fzi bunnho cyklu tato mikrofotografie zachycuje? a. b. c.

d. e. profzi meiosy I. anafzi meiosy II. profzi mitzy metafzi mitzy dn odpov nen sprvn 55. V cytoplasm amby jsme mikroskopicky zjistili zrnka krobu. jakm mechanismem se zrnka dostala do buky?

a. b. c. d. e. endocytzou exocytzou vznikla polymerac gukzovch molekul vznikla pemnou zrnek glykogenu dn odpov nen sprvn 55. V cytoplasm amby jsme mikroskopicky

zjistili zrnka krobu. jakm mechanismem se zrnka dostala do buky? a. b. c. d. e. endocytzou exocytzou vznikla polymerac gukzovch molekul vznikla pemnou zrnek glykogenu

dn odpov nen sprvn 56. Endosymbiotick teorie vzniku eukaryontnchbunk vysvtluje vod mitochondri a chloroplast z prokaryont. Kter z uvedench poznatk nen sprvn a tedy tuto pedstavu nepodporuje: a. mitochondrie a chloroplasty maj velikost, kter odpovd prokaryontnmbukm b. mitochondrie a chloroplasty maj vlastn DNA, zpravidla ve form cirkulrnho chromosomu

c. ribosomy mitochondri a chloroplast maj stejnou velikost jako ribosomy prokaryontnch bunk d. po isolaci z buky se mitochondrie a chloroplasty mohou dlit podobn jako prokaryontn buky e. dn odpov nen sprvn 56. Endosymbiotick teorie vzniku eukaryontnchbunk vysvtluje vod mitochondri a chloroplast z prokaryont. Kter z uvedench poznatk nen sprvn a tedy tuto pedstavu nepodporuje: a.

mitochondrie a chloroplasty maj velikost, kter odpovd prokaryontnmbukm b. mitochondrie a chloroplasty maj vlastn DNA, zpravidla ve form cirkulrnho chromosomu c. ribosomy mitochondri a chloroplast maj stejnou velikost jako ribosomy prokaryontnch bunk d. po isolaci z buky se mitochondrie a chloroplasty mohou dlit podobn jako prokaryontn buky e. dn odpov nen sprvn 56. Kter z uvedench odpovd nen sprvn: a.

v makromolekule krobu jsou vzny molekuly glukzy glykosidickou vazbou b. mezi biopolymery pat: polysacharidy, blkoviny, tuky a nukleov kyseliny c. mezi makrobiogenn prvky pat: H,C,N,S,O,Na,K,Cl,Mg,Fe d. deoxyribonukleov kyselina je tpena enzymy nuklezami e. dn odpov nen sprvn 56. Kter z uvedench odpovd nen sprvn:

a. v makromolekule krobu jsou vzny molekuly glukzy glykosidickou vazbou b. mezi biopolymery pat: polysacharidy, blkoviny, tuky a nukleov kyseliny c. mezi makrobiogenn prvky pat: H,C,N,S,O,Na,K,Cl,Mg,Fe d. deoxyribonukleov kyselina je tpena enzymy nuklezami e. dn odpov nen sprvn a.

b. c. d. e. 57. Kter z nsledujcch ukazatel jsou rozhodujc pro zaazen buky mezi prokaryontn a eukaryontn: ptomnost i neptomnost bunn stny ptomnost i neptomnost ribosom zda obsahuje nebo neobsahuje v cytoplasm membrnov organely zda obsahuje nebo neobsahuje

chromosomy dn odpov nen sprvn a. b. c. d. e. 57. Kter z nsledujcch ukazatel jsou rozhodujc pro zaazen buky mezi prokaryontn a eukaryontn: ptomnost i neptomnost bunn stny

ptomnost i neptomnost ribosom zda obsahuje nebo neobsahuje v cytoplasm membrnov organely zda obsahuje nebo neobsahuje chromosomy dn odpov nen sprvn 58. Diktyosomy a. jsou soust Golgiho apartu b. jsou typickou membrnovou organelou prokaryont c. jsou proteinov agregty, na kter jsou navinuty molekuly DNA

d. jsou mechanick svorky zajiujc soudrnost tkn e. dn odpov nen sprvn 58. Diktyosomy a. jsou soust Golgiho apartu b. jsou typickou membrnovou organelou prokaryont c. jsou proteinov agregty, na kter jsou navinuty molekuly DNA d. jsou mechanick svorky zajiujc soudrnost tkn e. dn odpov nen sprvn

59. Aktivn transport molekul pes plasmatickou membrnu zvis na: a. polarit penench molekul b. velikosti pr v plasmatick membrn c. aktivit penaeovch molekul v plasmatick membrn d. koncentranm spdu rozputnch molekul e. dn odpov nen sprvn 59. Aktivn transport molekul pes plasmatickou membrnu zvis na:

a. polarit penench molekul b. velikosti pr v plasmatick membrn c. aktivit penaeovch molekul v plasmatick membrn d. koncentranm spdu rozputnch molekul e. dn odpov nen sprvn 60. Kterou z uvedench bunnch soust nememe pozorovat svtelnm mikroskopem: a. b.

c. d. e. chromosomy v metafzi dlc vetnko ribosomy mitochondrie dn odpov nen sprvn 60. Kterou z uvedench bunnch soust nememe pozorovat svtelnm mikroskopem:

a. b. c. d. e. chromosomy v metafzi dlc vetnko ribosomy mitochondrie dn odpov nen sprvn 61. Centromera je:

a. b. c. d. dlc tlsko lec pobl jdra buky jedna z blastomer blastuly tlsko v pedn sti hlaviky spermie msto spojen dvou sesterskch chromosom v metafzi e. dn odpov nen sprvn 61. Centromera je:

a. b. c. d. dlc tlsko lec pobl jdra buky jedna z blastomer blastuly tlsko v pedn sti hlaviky spermie msto spojen dvou sesterskch chromosom v metafzi e. dn odpov nen sprvn 62. Chceme zjistit, na kterm mst se v buce syntetizuje

DNA. jednou z monost je pouit radioaktivnch slouenin, kter se pednostn vleuj do DNA; radioaktivn DNA se potom detekuje autoradiograficky. Kterou z uvedench radioaktivnch slouenin pouijeme? a. b. c. d. e. kyselinu fosforenou tymidin

adenin deoxyribzu dn odpov nen sprvn 62. Chceme zjistit, na kterm mst se v buce syntetizuje DNA. jednou z monost je pouit radioaktivnch slouenin, kter se pednostn vleuj do DNA; radioaktivn DNA se potom detekuje autoradiograficky. Kterou z uvedench radioaktivnch slouenin pouijeme? a. b. c.

d. e. kyselinu fosforenou tymidin adenin deoxyribzu dn odpov nen sprvn 63. Rozdlen replikovanho prokaryontnho chromosomu je zajiovno: a. jednoduchm dlcm vetnkem b. sekundrn vytvoenm bunn

pepky c. rstem plasmatick membrny, ke kter jsou chromosomy uchyceny d. nhodnou distribuc replikovanch cirkulrnch molekul DNA e. dn odpov nen sprvn 63. Rozdlen replikovanho prokaryontnho chromosomu je zajiovno: a. jednoduchm dlcm vetnkem b. sekundrn vytvoenm bunn pepky c. rstem plasmatick membrny, ke kter

jsou chromosomy uchyceny d. nhodnou distribuc replikovanch cirkulrnch molekul DNA e. dn odpov nen sprvn 64. Fenotypov tpn pomr v F2 u dihybridismu s plnou dominanc je: a. b. c. d. 1:1

1:2:1 9:3:3:1 9:4:2:1 64. Fenotypov tpn pomr v F2 u dihybridismu s plnou dominanc je: a. b. c. d. 1:1 1:2:1

9:3:3:1 9:4:2:1 65. Chromosomy prokaryontnch bunk jsou: a. tvoeny jednou, zpravidla do kruhu uzavenou, dvouvlknovou makromolekulou DNA b. uzaveny v jadernm obalu c. tvoeny kruhovou molekulou jednovlknov DNA d. tvoeny cirkulrn molekulou dvouvlknov

RNA e. dn odpov nen sprvn 65. Chromosomy prokaryontnch bunk jsou: a. tvoeny jednou, zpravidla do kruhu uzavenou, dvouvlknovou makromolekulou DNA b. uzaveny v jadernm obalu c. tvoeny kruhovou molekulou jednovlknov DNA d. tvoeny cirkulrn molekulou dvouvlknov

RNA e. dn odpov nen sprvn 66. Alely tho genu se od sebe li tm, e: a. b. c. d. nesou informaci pro jin protein jsou na chromosomech rznch pr maj zmnu v sekvenci nukleotid

le na rznch stech tho chromosomu e. dn odpov nen sprvn 66. Alely tho genu se od sebe li tm, e: a. b. c. d. nesou informaci pro jin protein jsou na chromosomech rznch pr

maj zmnu v sekvenci nukleotid le na rznch stech tho chromosomu e. dn odpov nen sprvn 67. Pi ken jedinc s genotypy AaBB x AaBB bude tpn pomr genotyp: a. b. c. d. e.

9:3:3:1 3:1 1:2:1 4:4:2:2:2:1:1:1:1 dn odpov nen sprvn 67. Pi ken jedinc s genotypy AaBB x AaBB bude tpn pomr genotyp: a. b. c. d. e.

9:3:3:1 3:1 1:2:1 4:4:2:2:2:1:1:1:1 dn odpov nen sprvn 68. Fenotyp je: a. obvykle determinovn dvma alelami b. je nezvisl na genotypu c. je u haploidnch organism tot co genotyp d. soubor vech znak organismu

e. dn odpov nen sprvn 68. Fenotyp je: a. obvykle determinovn dvma alelami b. je nezvisl na genotypu c. je u haploidnch organism tot co genotyp d. soubor vech znak organismu e. dn odpov nen sprvn 69. Alela a. b.

c. d. se vdy vyskytuje ve dvou formch je jednotkou fenotypu je konkrtn forma genu se vdy vyskytuje ve vce ne dvou formch e. dn odpov nen sprvn 69. Alela a. b.

c. d. se vdy vyskytuje ve dvou formch je jednotkou fenotypu je konkrtn forma genu se vdy vyskytuje ve vce ne dvou formch e. dn odpov nen sprvn 70. Homologn chromosmy maj: a. b.

c. d. e. stejn tvar a stejn alely rzn tvar a stejn alely stejn tvar a rozmr a rzn geny stejn tvar a stejn geny dn odpov nen sprvn 70. Homologn chromosmy maj: a. b.

c. d. e. stejn tvar a stejn alely rzn tvar a stejn alely stejn tvar a rozmr a rzn geny stejn tvar a stejn geny dn odpov nen sprvn

Recently Viewed Presentations

 • Lecture 10: Corporate Equity, Debt and Taxes

  Lecture 10: Corporate Equity, Debt and Taxes

  Lecture 11: Corporate Equity, Debt and Taxes Leverage Corporate Leverage is measured by Debt D divided by equity E. Highly levered firms court bankruptcy Unlevered firms cannot go bankrupt (Microsoft owned $5.9 billion of other firms' long-term debt and $23.8...
 • Subroutines - Kasetsart University

  Subroutines - Kasetsart University

  GPA Calculator - Ideas. How to store tabular data in Python? A table is a list of rows; each row is a list of columns. We need a . ... We will traverse the table list to perform adjustment on...
 • Partitioning Sets to Decrease the Diameter

  Partitioning Sets to Decrease the Diameter

  Partitioning Setsto Decrease the Diameter . N. Harvey. UBC Computer Science. TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA
 • Embedded System Hardware - ls12-www.cs.tu-dortmund.de

  Embedded System Hardware - ls12-www.cs.tu-dortmund.de

  Embedded System Hardware - Processing - Peter Marwedel Informatik 12 TU Dortmund Germany 2009/11/18 Very long instruction word (VLIW) architectures Very long instruction word ("instruction packet") contains several instructions, all of which are assumed to be executed in parallel.
 • Stads- en dorpsgezichten en landschappen in de gemeente Woerden

  Stads- en dorpsgezichten en landschappen in de gemeente Woerden

  (Denk bij de antwoorden aan: kleine kleurverschillen, die zijn alleen zelf te maken. Groen uit een verfpot is bijv. een hele andere kleur dan bomen en struiken echt hebben. Die zijn bijvoorbeeld een beetje meer bruin of rood (door bijv....
 • TIBC Road Maintenance Subcommittee

  TIBC Road Maintenance Subcommittee

  Encourage all tribes to get access to the Road Inventory Field Data System (RIFDS) Support for Road Maintenance Program survey to tribes for RM data. Recommend BIA provide a web-based reporting tool for road maintenance data (Tribes and BIA) ......
 • Menorrhagia & Fibroids - Max Brinsmead MB BS PhD

  Menorrhagia & Fibroids - Max Brinsmead MB BS PhD

  Amenorrhoea - A Clinician's Approach Max Brinsmead MB BS PhD May 2015 Definitions Primary amenorrhoea Failure to menstruate by age 16 Secondary amenorrhoea Absence of menstruation for >6 months Primary Amenorrhoea - Common Causes Constitutional delay Chromosomal e.g. 45XO, 46XY...
 • Processing Images and Video for An Impressionist Effect

  Processing Images and Video for An Impressionist Effect

  This could be accomplished by removing most of the vision algorithms from the system and replacing them with data structures that would hold all the necessary information for all the models of the items in the animation. Processing Images and...