Snímka 1 - fiit.stuba.sk

Snímka 1 - fiit.stuba.sk

Hrozby socilych mdi Jakub imko [email protected] Vek tma dneka: Falon sprvy 2 Kto s najv giganti tech industry?

(5. korporci) Alphabet (Google) Facebook Amazon Apple Microsoft 3

o je jadrom ich biznisu? Z oho vyplva ich hodnota? Na om primrne zarbaj? Alphabet (Google) Facebook

Amazon Apple Microsoft

4 reklamy po celom webe (hlavne vo vyhadvan) reklamy na ich strnke podiel z predaja online, cloudov sluby

predaj hardvru a softvru, semi-otvoren ekosystm predaj softvru (OS, enterprise), cloudov sluby Maj vo svojom biznise monopoln postavenie? Alphabet (Google)

Facebook Amazon prakticky no

(ostatn vyhadvae s trpaslci) prakticky no (ostatn siete s lokalizovan) nie, rozhodne vak dominuj Apple nie

Microsoft nie (kedysi to tak vyzeralo) 5 Poznmka:

na sa od zvyku sveta izoluje. Na vetko m vlastn alternatvu. (asto ide o porovnatene vek korporcie) 6 Ako si giganti udriavaj svoje pozcie? Tri spsoby: 1. Akvizcie (aktvny)

2. Likvidcie (aktvny) 3. Odstraenie (pasvny) (prekvapivo presn analgia) 7 Giganti sa daj rozdeli poda istho kritria: Alphabet (Google) Koncov pouvate neplat

Facebook Amazon Apple Microsoft 8 Koncov pouvate plat Google aj Facebook zarba z reklm

koncov pouvatelia teda platia nepriamo... 9 AdWords vlajkov lo monetizcie Googlu 10 AdWords vlajkov lo monetizcie Googlu

11 Facebook tak isto ukazuje reklamy 12 Priemern cena kliku kole. Priemer: $1.74 (data: wordstream) 13

V roku 2018 bol obrat Facebooku za reklamy 55 milird dolrov 14 Reklamy ukazuje kde-kto. Preo je v nich prve Facebook tak spen? Socilne mdium lka svojou podstatou

Chceme by milovan Chceme sa predvies Chceme zaujmav obsah o druhch Chceme dopamn m je sie via, tm je lkavejia Pouvatelia tam trvia viac asu Facebook vyhral gravitan sboj o svoju vekos: Vi: akvizcia, likvidcia a odstraenie 15

Facebook je zo socilnych siet najv e l g o o G 16

k o o b e c Fa Odboka 1: Zvislos na dopamne (video by Simon Sinek)

https://www.youtube.com/watch?v=sL8AsaEJDdo 17 Odboka 2: Tvorcovia obsahu s rukojemnkmi Facebooku Facebook ako tak iadny obsah netvor zarba na obsahu druhch mdi blogerov

umelcov pouvateov veobecne ... T druh vak nemaj na vber: publikum je na FB 18 Od potu pouvateov FB zvis jeho hodnota o vak ak u al pouvatelia nepribdaj? Ako alej zvyova hodnotu firmy? Predlova pobyt pouvateov na strnke.

Ako? Dark patterns o najzaujmavej obsah 19 Dark patterns = kontrukcie pou. rozhrania zneuvajce psycholgiu loveka 20

Ako spravi obsah o najzaujmavejm pre pouvatea? 1. Vybra mu ho poda jeho zujmov (personalizcia) 2. Vyvola emciu 21 Na personalizciu (napr. odporanm) potrebujete tzv. model pouvatea

Ako vak model zska? Bu ho pouvate zad... ... alebo ho odvodme z jeho akci 22 o vetko tak Facebook me zaznamenva? Likes Shares

Comments ... Nvtevy profilov Nvtevy odkazov Prehrvanie vide ... Rchlos scrollu Rytmus psania Trajektria kurzora tanie postu

23 Schma typickho odporacieho systmu 24 Odvodzovanie modelu z akci pouvatea prebieha v tzv. trnovan 25

Pre Facebook je kov zaznamenva, o jeho pouvatelia robia 1. Na Facebooku ako takom 2. Na inch weboch, kam m Facebook prstup Ktor to s? Vade kde vidte Like button Vade kde je vhniezden FB diskusia 26

Je personalizcia zl? Ve nech si FB zarob ke nm dva protislubu... Problm: filter bubbles strata rozmanitosti obsahu ozveny vlastnch nzorov podkopvanie kritickho myslenia radikalizcia ... Pozor: personalizcia ako tak nemus by zl,

vemi vak zle, ako je nasaden 27 m vzruujcej obsah, tm dlh as na strnke Pozitvne emcie (maiatka a pod.) Negatvne emcie (vetko o ns rozuuje) ia, funguj lepie a algoritmy FB sa to u nauili...

28 Falonm sprvam sa dar prve kvli 1. bublinm (filter bubbles) 2. emonmu obsahu (ktor FB algoritmy preferuj) Facebook (aj al, napr. YouTube) to robia kvli profitu. No tento systm zaali zneuva tretie strany... 29

o s tm? Uvedomi si vlastn zvislos na dopamne Uvedomi si, e platme svojimi dtami Odstrihn sa o najviac Tlai na regulciu spracovania naich dt (GDPR je vlastne super) Presadzova tzv. human centered design 30

Recently Viewed Presentations

 • Premiers résultats des comptes Nationaux de la Santé au Bénin ...

  Premiers résultats des comptes Nationaux de la Santé au Bénin ...

  Rappel Bref aperçu de la politique nationale COMPACT * * Le Bénin dispose en 2025 d'un système de santé performant basé sur des Initiatives publiques et privées, individuelles et collectives, pour l'Offre et la Disponibilité permanentes de Soins de Qualité,...
 • From Mercantilism to Adam Smith: The Evolution of the Modern ...

  From Mercantilism to Adam Smith: The Evolution of the Modern ...

  From Mercantilism to Adam Smith: The Evolution of the Modern Capitalist System Ms. Susan M. Pojer Horace Greeley HS Chappaqua, NY Characteristics of Mercantilism "Bullionism" the eco. health of a nation could be measured by the amount of precious metal...
 • Part 5c: Addition - UMass Amherst

  Part 5c: Addition - UMass Amherst

  For 5 operands - still 3 levels Number of Levels in a CSA Tree for k operands Example: k=12 - 5 levels - delay of 5TCSA instead of 10TCSA in a linear cascade of 10 CSAs Most Economical Implementation (Fewer...
 • 10 I. STRUCTURE Proteins arecan found in fluid

  10 I. STRUCTURE Proteins arecan found in fluid

  The Cell Membrane. I. ... Analogy: This is like the offensive line on a football team. The line . wants to keep. the defensive players from getting through at all costs, but they . WANT. the running back to get...
 • Les pronoms Objet Indirect - WKU

  Les pronoms Objet Indirect - WKU

  Arial Symbol Kimono design template Les pronoms Objet Indirect Quels pronoms objets connaissons-nous? Les pronoms objet direct Pourquoi utiliser un pronom objet ? Placement du pronom objet Regardez les phrases suivantes Où sont les objets? Ce sont des Objets Indirects...
 • Education and training is at the centre of

  Education and training is at the centre of

  "Education and training is at the centre of every child's future" Dr Thomas Barnardo (circa 1868)
 • Emergent Literacy within the Balanced Literacy Framework:

  Emergent Literacy within the Balanced Literacy Framework:

  Spelling Stages. Emergent: Confuse words and drawings, use letter-like forms or random letters. Letter-Name: Substitute the letter of the alphabet that sounds the most like the sound. Within-Word: Confusing long vowel patterns but blends and diagraphs in place. Bear, D.,...
 • Solving Genetic Problems - Valencia

  Solving Genetic Problems - Valencia

  Summary chart the information. Determine if the clues tell you if the trait is Mendelian or non-Mendelian: If Mendelian-Mono-, di-, or tri-hybrid. Which allele or alleles is or are dominant or recessive. Determine the phenotype associated with each allele. Go...