7. len Avstrijske dravne pogodbe, 1955 1. Avstrijski

7. len Avstrijske dravne pogodbe, 1955 1. Avstrijski

7. len Avstrijske dravne pogodbe, 1955 1. Avstrijski dravljani slovenske manjine na Korokem in tajerskem uivajo iste pravice pod enakimi pogoji, kakor vsi drugi avstrijski dravljani, vtevi pravico do svojih lastnih organizacij, zborovanj in tiska v svojem

lastnem jeziku. 2. Avstrijski dravljani slovenske manjine na Korokem in tajerskem imajo pravico do osnovnega pouka v slovenskem jeziku in do sorazmernega tevila lastnih srednjih ol; v tej zvezi bodo olski uni narti pregledani

in bo ustanovljen oddelek olske nadzorne oblasti za slovenske ole. 1987

7. len Avstrijske dravne pogodbe, 1955 3. V upravnih in sodnih okrajih Koroke in tajerske s slovenskim ali meanim prebivalstvom, je slovenski jezik dopuen kot uradni jezik dodatno k nemkemu. V takih

okrajih bodo oznabe in napisi topografskega znaaja prav tako v slovenini kakor v nemini. 4. Avstrijski dravljani slovenske manjine na Korokem in tajerskem so udeleeni v kulturnih, upravnih in sodnih ustanovah v teh pokrajinah pod enakimi pogoji kakor drugi

avstrijski dravljani. 5. Dejavnost organizacij, ki merijo na to, da odvzamejo slovenskemu prebivalstvu njegov znaaj in pravice kot manjine, se mora prepovedati.

2006 ? Na Gosposvetskem polju v Korotanu

je potekal sloviti obred ustolievanja knezov. Vselej zgolj v slovenskem jeziku. Med leti 623 in 658 je slovenskemu kraljestvu vladal kral Samo. Za asa njegove vladavine je s svojim pogumom, odlonostjo

in preudarnostjo obvaroval slovensko ljudstvo pred grabeljivimi sosedi. Vojvodski prestol je zgodovinski dokaz in veni simbol slovenskega prava (Institutio

Sclavenica) Kraljestvo Karantanijo (REGNUM CARENTANO) so konec 9. stoletja sestavljale Zgornja in Spodnja Panonija, Slovenijeh,

Korotan in Karniola V Korotanu, so nastali Briinski spomeniki, najstareji ohranjeni zapis slovenine in najstareji oblikovan uporabni zapis v danes

e ivem jeziku v Evropi! Med leti 952 in 1180 je bila Koroka sredie Velike vojvodine Karantanije.

rni panter je najstareji karantanski in s tem slovenski grb. Leta 1163 se rni panter nahaja na peatu korokega vojvode Hermana.

Matija Majar Zilski, 1848, Zedinjena Slovenija Koroki Slovenec Matija Majar Zilski je napisal prvi slovenski politini program Zedinjene Slovenije, leta

1848. Otrok tega programa je danes Republika Slovenija. Veji del Korokih Slovencev je ostal izven njenih meja. Sredi 19. stoletja je Peter Kozler Koroko prisodil k

slovenskim deelam. Takrat je nastalo tudi besedilo te pesmi. V Celovcu se je leta 1835 rodil slovenski fizik, matematik in pesnik Joef tefan.

tefanov zakon o toplotnem sevanju (1879) je edini fizikalni zakon poimenovan po Slovencu. Najevska lipa, rna na Korokem

Lipa je sveto slovensko drevo ivljenja. Najevska lipa je mati vseh slovenskih lip, s astitljivo starostjo 780 let.

Cerkev Gospe Svete Grad Ostrovica Reka Drava

Triglav, 2864 m www.hervardi.com

VENA BO SLOVENCEV AST!

Recently Viewed Presentations

 • www.eular.org

  www.eular.org

  EULAR Study Group on patient education (EULAR STOPE) Patient education recommendations1for professionals have been translated into Danish, Dutch, Finnish, French, German, Norwegian, Spanish and Swedish.
 • Some Questions about Morphology

  Some Questions about Morphology

  Some Questions about Morphology What is a morpheme? The smallest linguistic unit of meaning Can not be analyzed further ept, mit, luke, ceive are problematic examples yet they are morphemes What is a derivational morpheme?
 • Georgia Geography - Henry County School District

  Georgia Geography - Henry County School District

  Georgia Geography. SS8G1 The student will describe Georgia with regard to physical features and location. Georgia is a state that has diverse geography. With mountains to the north and the largest swamp in North America to the south.
 • Video Tapestries

  Video Tapestries

  Perspective Transformation. Perspective projection is the result of projecting from a point in a 3D scene to a 2D pixel coordinate on a camera sensor. Often we do not care about the depth ("z") associated with a given (x, y)...
 • Forward Chaining

  Forward Chaining

  Our backward chaining tool will help us solve diagnostic problems in which the conclusion is known and the causes are sought. We will construct a knowledge base and, using backward chaining principles, we will process the information in the knowledge...
 • 4th Grade Happenings Bartels, Bucalo, Davies, Geyer January

  4th Grade Happenings Bartels, Bucalo, Davies, Geyer January

  books this school year between home and school. Although we've also set expectations about trying out a variety of genres to develop their "reading personalities," students will select most of their own books using IPICK. We are finishing up our...
 • Presentation Name

  Presentation Name

  Taste and Place. Taste is subjective, personal, complex - yet taste is used to determine coffee quality and thus price. Important in rise of Fair Trade Coffee. Cup of excellence competition. New science of coffee quality. Codified by Specialty Coffee...
 • NLM Online Users Meeting May 16, 2011 David

  NLM Online Users Meeting May 16, 2011 David

  There is a link on the NLM Catalog homepage to special search feature "Journals in NCBI Databases" that takes you to a special search page, allowing you to search for journals data that had been accessible in the old Journals...