Slajd 1 - Netia

Slajd 1 - Netia

BIBLIOTEKA SZKOLNA INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ ZESP SZK NR 3 IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W ZABRZU Biblioteka szkolna Zespou Szk Nr 3 jest miejscem, w ktrym uczniowie nie tylko mog wypoyczy ksik, obejrze film, przeczyta w miej atmosferze udostpniane czasopisma, ale jest te miejscem, w ktrym modzi ludzie realizuj swoje pasje, zainteresowania, a korzystajc z komputerw z dostpem do Internetu poszerzaj wiedz i rozwijaj umiejtnoci. W bibliotece uczniowie wraz z nauczycielami pracuj nad rnymi projektami, przygotowuj si do konkursw, prowadz debaty i zebrania. Biblioteka jest wic miejscem, w ktrym powstaj nowe pomysy i ciekawe prace, ale przede wszystkim rodzi si wiara we wasne umiejtnoci i moliwoci. BIBLIOTEKA SZKOLNA OFERUJE: BOGATY KSIGOZBIR DUY WYBR FILMW NA CD, DVD I VHS MOLIWO KORZYSTANIA Z CZYTELNI MOLIWO KORZYSTANIA Z MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMATYCZNEGO MOLIWO KORZYSTANIA Z KSEROKOPIARKI W bibliotece szkolnej znajduje si Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, z ktrego mog korzysta zarwno uczniowie, jak i nauczyciele. Komputery su ich uytkownikom do: pracy z multimedialnymi programami edukacyjnymi znajdujcymi si w zbiorach, wyszukiwania informacji w Internecie niezbdnych na zajcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania wasnych prac typu: referaty, sprawozdania, prezentacje multimedialne, tworzenia dokumentw na uytek szkoy samorzdu uczniowskiego, redakcji gazetki szkolnej i strony internetowej, poszerzania wasnych zainteresowa, prowadzenia zaj indywidualnych i grupowych dla maturzystw. Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej rocznie korzysta ok. 600 osb. Uczniowie i nauczyciele mog czerpa z bogatej biblioteki elektronicznej jej zbiory wynosz 230 pyt. W ICIM prowadzone byy warsztaty dziennikarskoinformatyczne. Ich efektem byo powstanie rnych prezentacji, nagrodzonych na oglnopolskich konkursach. Ponadto, biblioteka angauje si w rne projekty, sprzyjajce wdraaniu uczniw do samoksztacenia. W dziaalnoci tej wykorzystywana jest

technologia informacyjna, ktra umoliwia realizacj zada poszczeglnych projektw, a take konsultowanie projektw z koordynatorami i prowadzenie sprawozdawczoci ze zrealizowanych zada (np. Projekt Krasowy unikat na skal europejsk w Zabrzu). INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ PROJEKT Krasowy unikat na skal europejsk w Zabrzu Zesp Szk Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu wzi udzia w konkursie pod nazw: Projekty edukacyjne w bibliotekach pedagogicznych i bibliotekach szkolnych Internetowych Centrach Informacji Multimedialnej, ktry zosta ogoszony przez Orodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerowych w Warszawie. Nasze ICIM opracowao projekt zatytuowany: Krasowy unikat na skal europejsk w Zabrzu, za ktry przyznano mu II miejsce w Polsce! Celami gwnymi rzeczonego planu byy: wykorzystanie w peni moliwoci ICIM wraz z odpowiednim oprogramowaniem i urzdzeniami peryferyjnymi, podniesienie rangi biblioteki szkolnej i ICIM, wspieranie realizacji zada szkoy zapisanych w statucie szkoy edukacja regionalna, zaangaowanie modziey w dziaalno na rzecz upowszechniania wiedzy o swoim miecie, zaprezentowanie mieszkacom Zabrza zapomnianej sztolni, zintegrowanie uczniw gimnazjum, liceum i technikum, ksztatowanie umiejtnoci pracy w zespoach. CELE OPERACYJNE PROJEKTU UCZE UCZE POTRAFI sposoby pozyskiwania i selekcji informacji osobicie pracownikw Muzeum Grnictwa, redaktorw TVP 3 histori Gwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu programy do obrbki stworzy zdj prezentacj w metody prowadzenia Microsoft

Office wywiadu Power Point zaplanowa i zorganizowa wasn prac korzysta z zaawansowanego wyszukiwania informacji w Internecie posugiwa si pakietem Microsoft Krasowy unikat na skal europejsk w Zabrzu by realizowany od 15 wrzenia 2008 roku do 16 marca 2009 roku. W jego trakcie planowao si nawizanie wsppracy z nastpujcymi sojusznikami: Stowarzyszenie Pro Futro powstao w wyniku zapocztkowanej w 1999 r. penetracji Gwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Nale do niego: naukowcy, muzealnicy, przedstawiciele wadz miasta i osoby, ktrym ley na sercu udostpnienie podziemi dla zwiedzajcych. TVP 3 Katowice red. Ewa erdziska, reporter w redakcji Aktualnoci, autorka oglnopolskiego cyklu reportay Podwodna Polska. Reyser filmu o zabrzaskiej sztolni. Dyrekcja kopalni Luiza. Muzeum Grnictwa Wglowego Dariusz Walerjaski, adiunkt w Muzeum Grnictwa Wglowego w Zabrzu, jest zaoycielem i przewodniczcym Koa Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Zabrzu. Zabrzaska grupa Extreme klub sportw ekstremalnych, ktrego czonkowie kilkakrotnie eksplorowali sztolni. Byli autorami wszystkich zdj wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji. Odbiorcy przekazu prezentacji Adresatami pokazu Krasowy unikat na skal europejsk w Zabrzu o Gwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu byli w pierwszej kolejnoci uczniowie gimnazjum i szk ponadgimnazjalnych. Premiera pokazu odbya si w Zespole Szk nr 3 w Zabrzu i miaa uroczysty charakter. Zaproszono m.in.: reprezentantw wadz miasta, przewodniczcego Koa Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Zabrzu, przedstawicieli lokalnej prasy, sojusznikw projektu.

Po premierowym pokazie kopie prezentacji na pytach CD wysano do bibliotek wszystkich zabrzaskich szk rednich. Prezentacja zostaa take udostpniona w Punkcie Informacji o Miecie oraz w Urzdzie Miejskim. Pyty otrzymali rwnie wszyscy partnerzy wsppracujcy przy realizacji projektu. W bibliotece znajduje si czytelnia, w ktrej uczniowie mog: korzysta z ksigozbioru podrcznego oraz prenumerowanych czasopism, bra udzia w indywidualnych zajciach z nauczycielami, uczestniczy w projekcjach filmw. Ksigozbir biblioteki szkolnej 1) Ksigozbir gwny: lektury, literatura pikna, podrczniki przedmiotowe, literatura popularna dla dorosych, ksiki dla dzieci, czasopisma. 2) Ksigozbir podrczny: encyklopedie, encyklopedie tematyczne, wydawnictwa sownikowe, poradniki. 3) Dokumenty szkolne: statuty szkoy, programy nauczania, programy profilaktyczne, publikacje nauczycieli,

inne dokumenty szkolne. ZASOBY BIBLIOTEKI KATALOG TYTUOWY KASET VHS KATALOG TYTUOWY PYT CD I DVD ESTAW OBOWIZUJCYCH PODRCZNIKW KATALOG BROSZUR KATALOG PYT CD I DVD L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

39 40 Tytu pyty Chemia Odkrycia naukowe wszech czasw Fizyka Odkrycia naukowe wszech czasw Meandry pamici wiat nauki Odyseja rodzaju ludzkiego cz.1 Odyseja rodzaju ludzkiego cz.2 80 skarbw dookoa wiata- Peru, Brazylia 80 skarbw dookoa wiata Australia, Japonia 80 skarbw dookoa wiata Indie, Syria 80 skarbw dookoa wiata Jordania, Egipt 80 skarbw dookoa wiata Turcja, Francja O parku, w. Annie i pomniku mier rotmistrza Pileckiego Kosmos. Historia, wspczesno, przyszo Kwiaty zamiast mieci Gra w. Anny. Historia i tradycja 300 lat Zemsta. Omwienie lektury szkolnej Ferdydurke. Omwienie lektury szkolnej Staroytne cywilizacje Egzamin maturalny 2008 Niezbdnik maturzysty 2008 Przeboje biesiadne ( 4 ) Przeboje biesiadne (13 ) Historia kina ( wg Jacka Szymaskiego ) Supermyliwce Szkoa dobrego smaku Karolina Lanckoroska. Portret damy. 100 najsynniejszych obrazw Cud nad Wis (film dokumentalny ) Your voice in Europe ( o Parlam. Europ.) Pieni patriotyczne Informatory o egzaminie potw. kwal. zawodowe Testy gimnazjalne 2005 Nowa matura 2005 nie zakadaj, e zdasz Aaaby zda matur z angielskiego 2006 Moja Polska hymn Polski i Oda do radoci Silna Polska w silnej Europie Zabawy z fizyk dla wszystkich szkoa z klas Fotografia. Multimedialna szkoa fotografowania Nowy sownik poprawnej polszczyzny Sprawdzian i egzamin gimnazjalny 2003/2004 L.p. 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Tytu pyty Testy gimnazjalne. Sprawd czy zdasz! Zdajmy.pl. Czas na Twj ruch Encyklopedia Millenium. Pyta instalacyjna Encyklopedia Millenium. Pyta startowa Parlament Europejski bez tajemnic Genesis. Kim jestemy i skd pochodzimy Europejski Orodek Kultury Technicznej Encyklopedia multimedialna PWN. Sztuka Encyklopedia multimedialna. Literatura i muzyka Encyklopedia multimedialna. Miliard w rozumie Encyklopedia multimedialna. Polska 2000 Encyklopedia multimedialna. Pastwa wiata Encyklopedia multimedialna. Teatr i film Encyklopedia multimedialna. Media

Pielgrzym. Zdajmy.pl Dni mojego ycia. Miaam szczliwe ycie Zaczo si w Polsce Irena Sendlerowa Suita powstania warszawskiego 1944 Wojna w filmie Konferencja Edukacja regionalna 2008 Marsz wyzwolenia O prawo gosu Supermysliwce Zapamitywanie Techniki szybkiego czytania Test dla gimnazjalistw Ekologia na kadym przedmiocie Warszawa Chopina Kraina piramid Cher Struktura krysztau. Tango Tango Nienormalni. Z punktu widzenia nocnego Z punktu widzenia nocnego portiera Cze Tereska. Rodzina czowiecza Rodzina czowiecza Jak by kochan. Portret wasny Portret wasny KATALOG PYT CD I DVD L.p. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Tytu pyty Historia kina w Popielawach. Oczy urocze ywot Mateusza. Schody. Arka Schody. Arka Popi i diament. Krtka historia .Chleb Chleb Wszystko moe si przytrafi. Szczuroap. Szczuroap. Siedem kobiet w rnym wieku Rejs. Urzd Urzd Defilada. Egzamin dojrzaoci Egzamin dojrzaoci Czowiek z marmuru. Dokd Dokd Fotoamator. Usyszcie mj krzyk Usyszcie mj krzyk Eroica. Ostry film zaangaowany Ostry film zaangaowany Zezowate szczcie. Fotel Fotel Hydrozagadka.Polska kronika non-camerowa Polska kronika non- camerowa Dug. Nasza ulica Nasza ulica Sl ziemi czarnej. Jestem zy Jestem zy Abel, twj brat. Mska sprawa Mska sprawa Ucieczka z kina Wolno. Exit Exit

Aria dla atlety. Dziewczyny do wzicia Dziewczyny do wzicia Amator. wiczenia warsztatowe wiczenia warsztatowe Deja vu. Wyjcie na jaw robotnikw kina Wyjcie na jaw robotnikw kina z fabryki snw Brzezina. agodna agodna Gry uliczne. Strojenie instrumentw Strojenie instrumentw L.p. 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

160 Tytu pyty Iluminacja. Prekursor Prekursor Zmru oczy. Gadajce gowy Gadajce gowy Porusz umys. w. wzrokowo-suchowe Porusz umys. Porusz umys. w. matem. - pamiciowe Porusz umys. w. jzykowe 10 najwikszych skarbw wiata Gosy. Zbigniew Preisner Wielkie cuda natury Historie lotnicze-26 sekund . Tragedia Kopernika Katy re. A. Wajda (1) Las Katyski re. M. oziski (2) Przedwionie (mp3) Poradnik na pocztek (cia, pord, pog) Jzyk niemiecki. Kurs konwersacyjny dla pocz. Matura 2011. Testy Wielki sownik wyrazw obcych i trudnych Kurs tworzenia stron internetowych Dlaczego STOP narkotykom? Grnicze koldowanie Starzyk. Piosenki grnicze Nauczyciele miastu Zabrze Dokumenty do wykorzystania w trudnych ... Exel dla pocztkujcych 1 Exel dla zaawansowanych 2 Chelsea Chemia w szkoach ponadgimnazjalnych Solidarni 2010 II Oglnopolskie Forum N-li Regionalistw 2007 III oglnopolskie Forum N-li Regionalistw 2008 Niezbdnik nauczyciela bibliotekarza Chopin. Pragnienie mioci cz.1 Chopin. Pragnienie mioci cz.2 Dzika przyszo. wiat za 5 milionw lat Dzika przyszo. wiat za 200 milionw lat Diuna cz 1 Diuna cz 2 Fundusze strukturalne dla rozwoju KATALOG KASET VHS L.p. 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Tytu kasety Chemia - fizyka Historia Historia Jzyk polski Tajemnica teatru Historia najnowsza i zdrada cz.2 Historia najnowsza i zdrada cz.1 Geografia Twrcy kultury Antygona / Hasko Literatura niepokorna Moralno pani Dulskiej G. Zapolska Upadek A. Camusa Stary czowiek i morze

Dzi s moje urodziny T. Kantor Popi i diament A. Wajda Polowanie na karaluchy J. Gowackiego / Dziady ??? Quo vadis H. Sienkiewicz Skpiec - Molier Warszawianka S. Wyspiaski Borowski / Bursa/ Baraczak/ Miosz Krzysztof Kamil Baczyski Katy Kobieto, boski diable Spotkanie z komandorem Pajkiem Potop cz. 1 H. Sienkiewicz Potop cz. 2 H. Sienkiewicz Ziemia obiecana W.S. Reymont Sanatorium pod Klepsydr Bruno Schulz/ Ulica Krokodyli Oskard najpopularniejszy ucze Ciekawi s wrd nas Artur Przybylski Nagrodzony SMAR Wywiad z Leszkiem Girtlerem Zagroenia wybuchu pyu wglowego Pierwsza pomoc, wyjazd zaogi . Ze powietrze Pierwsza pomoc BHP na drogach przewozowych Energia: dlaczego i jak oszczdza mier czai si w metalach Dziady A. Mickiewicza Uwagi F. eduk. kaseta 25 F. eduk. kaseta 21 F. eduk. kaseta 20 F. eduk. kaseta 19 F. eduk. kaseta 9 F. eduk. kaseta 29 F. eduk. kaseta 28 F. eduk. kaseta 24 F. eduk. kaseta 11 Teatr TV Teatr TV Teatr TV Film fabularny Teatr TV Film fabularny Teatr TV Film fabularny Teatr TV Teatr TV dokument dokument dokument

Program SSRTV Nagr. wasne Film fabularny Film fabularny Film fabularny Film fabularny Dokument/ fil m Program SSRTV Program SSRTV Program SSRTV Program SSRTV BHP BHP Silesia - ekologia BHP Silesia - ekologia Silesia - ekologia Teatr TV - wasne 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78 79 80 81 mieci Monte Cassino Zoto na hadach Czechowicz/ Hasko/ Stachura/ Lipska Nasze Korzenie- Zabrze Mazepa Juliusz Sowacki Na zachodzie bez zmian Boska komedia Dante / Krl Edyp Podstawy obsugi komputera IBM PC Jak leki i narkotyki wpywaj na nasz organizm. Podst. programy uytkowe. Norton Commander. Podst. programy uytkowe. Arkusze Bazy danych Palenie tytoniu a fizjologia czowieka Podst. programy uytkowe. Turbo Pascal Aids. Wszystko, co powiniene wiedzie Dziewczta. Przemiany wieku dojrzewania Chopcy. Przemiany wieku dojrzewania Wycieczka do Woch. Powstania lskie Kokaina i amfetamina a organizm czowieka Materiay naborowe - szkoa Materiay naborowe - warszaty Dzieci maltretowane i molestowane Dzie Nauczyciela 1993/ Barbrka 1993 Marihuana a organizm czowieka Jak leki i narkotyki wpywaj na nasz organizm Aids jak go unikn Anoreksja i bulimia. miertelna puapka W drodze ku dorosoci. Wych. do ycia w rodzinie Jzyk francuski Folie de grandeur Dziewczyna z przedmiecia Bezpieczny seks? Nie ! Widziane z ukrycia Bulla gniezieska/ kazania / Grecka sztuka/ Teatr Harenda / Impresjonizm/ Teatr Szekspira/ Chimera Obietnica fil mowy pakiet edukacyjny (alkohol ) TV story pakiet edukacyjny ( media ) Niekoczca si opowie III Przyjazne gry Savoir-vivre w biznesie, w biurze i nie tylko Moralno pani Dulskiej T. Zygado Australia

Silesia - ekologia reporta Silesia- ekologia dokument reklama Teatr TV Teatr TV Podst. informatyki 1 PWN Podst. informatyki 2 Podst. informatyki 3 PWN Podst. informatyki 4 PWN PWN PWN wasne PWN wasne Wasne nagr. PWN wasne PWN PWN PWN MEN Wasne Cykl Jzyk polski Cykl Jzyk polski Lekcje przestrogi Lekcje przestrogi Zota Setka TeatruTV 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 KATALOG KASET VHS Zycie pod murem - pakiet edukacyjny ( narkotyki ) Oni pakiet edukacyjny ( przemoc ) W sidach pakiet edukacyjny ( sekty ) Batyk Ocieplanie si klimatu Ziemi Mistrz i Magorzata cz. 1 i 2 M. Wojtyszko Mistrz i Magorzata cz. 3 i 4 M. Wojtyszko Wesoo czyli smutno. Biesiada z Wojciechem Kilarem Popi i diament A. Wajda Przesuchanie R. Bugajski Czowiek z marmuru A. Wajda Wesele A. Wajda Lalka W. Has Dolina Issy T. Konwicki Faraon J. Kawalerowicz Nad Niemnem cz.1 Lawa T. Konwicki Nad Niemnem cz.2 Czowiek z elaza A. Wajda Granica J. Rybkowski Panny z Wilka A. Wajda Korczak Matka Krlw J. Zaorski Zemsta A. Bohdziewicz Noce i dnie cz.1 J. Antczak Noce i dnie cz.2 J. Antczak Ogniem i mieczem J. Hoffman

Australia Alkohol i narkotyki. Pomyl zanim bdzie za pno Dzieci rodzce dzieci. Blaski i cienie Epitafium dla narkomana Najpikniejsze miejsca na Ziemi Dzieci i rodzice. Jak szuka porozumienia Pan Tadeusz A. Wajda Przygnbienie i apatia Anatomia sukcesu serial edukacyjny Lekcje przestrogi Lekcje przestrogi Lekcje przestrogi PWN PWN Teatr TV Teatr TV Filmy polskie - 48 Filmy polskie 47 Filmy polskie - 56 Filmy polskie - 1 Filmy polskie - 21 Filmy polskie - 44 Filmy polskie - 24 Filmy polskie Filmy polskie 46 Filmy polskie 200b Filmy polskie - 83 Filmy polskie - 82 Filmy polskie - 62 Filmy polskie - 217 Filmy polskie - 192 Filmy polskie - 141 Filmy polskie Filmy polskie 30 b PWN PWN PWN PWN Muvi Geographic PWN Vision KATALOG BROSZUR L.p. 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tytu Zabrzaskie pomniki przyrody Gajdzikowe Grki Panorama kultury - Zabrze Zabrze Na ciece "Wok Gry.." Gwara lska wczoraj i dzi Po naszymu czyli po lsku Zanim Gra w. Anny Edukacja medialna i czytel. Jak uczy? Policja i Stra Miejska Policja i Stra Miejska Forum Pedagogw Szkolnych 5 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Rzecz o przyszoci Europy Poradnia psychologiczno-pedagogiczna A co po szkole? ywcem zamurowana Witamy w Parlamencie Europ. Podstawa programowa 1,2,3,4,5,6 Poezje Zbigniewa Herberta Nowele i opowiadania Koncepcja edukacji fizycznej/kupno Fraszki. Pieni. Treny 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Eduk.medialna i czytel.- por. Bezpieczny sex Eduk.medialna i czytel.- scen. Jennifer Lopez King Arthur Tom Cruise Men in Black Wzory i obrazki.Podrcznik Wzory i obrazki.wiczenia Ucze z zespoem Aspergera Metoda projektw w gimn. Jak zorganizowa i prowadzi g.proj. Dziecko z autyzmem zesp.Aspergera Dziecko z zaburzeniami tikowymi Dziecko z zaburzeniami lkowymi Dziecko z zaburzeniami odywiania Dziecko z depresj Dziecko z ADHD Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi Podn. efektywnoci kszt. uczn. ze specyf. Blisko domu.Owicimianie w KL Auschwit Polskie Pastwo Podziemne Genera Niedwiadek komendant AK Raport Witolda Par sw o bibliotece Biblioteka szkolna otwarta jest codziennie zgodnie z poniszym harmonogramem. Godziny otwarcia biblioteki szkolnej Poniedziaek

8.00 15.00 Wtorek 8.00 14.30 roda 8.00 15.00 Czwartek 8.00 14.30 Pitek 8.00 14.30 W bibliotece znajduje si ok. 7,5 tysica woluminw, ponadto bogaty zbir kaset video oraz pyt CD. Podstaw komputerowej obsugi biblioteki jest baza danych mieszczca si w pamici komputera, zawierajca wszystkie niezbdne do pracy biblioteki informacje. Biblioteka szkolna korzysta w tym celu z programu MOL Optivum. Na zakoczenie Biblioteka stanowi zatem bardzo wan instytucj naszej szkoy. Jest ona gwnym orodkiem udostpniania informacji, przekazywanej na rnorodnych nonikach. Naley zatem zaznaczy, e biblioteka szkolna jest miejscem, w ktrym modzi ludzie rozwijaj si intelektualnie i emocjonalnie, Ponadto, jednoczesne wykorzystanie zbiorw bibliotecznych i nowoczesnego sprztu pozwala uczniom efektywniej przyswoi now wiedz, a tym samym rozwija si i w przyszoci realizowa wyznaczone cele.

Recently Viewed Presentations

 • The definition and scope of applied linguistics

  The definition and scope of applied linguistics

  THE DEFINITION AND SCOPE OF APPLIED LINGUISTICS History of the field Traditional Latin and Greek through grammar translation How to learn to speak a L2 fast? Audiolingualism - the „Army method" Pronunciation and conversation drills Focus on speech No explanation...
 • What should I know about the new TCAP/EOC?

  What should I know about the new TCAP/EOC?

  Extended Writing Rubrics can be found under the 'SCORING AND ACCOUNTABILITY' option of the Social Studies Assessments page. Notice that there is a column for 'Social Studies Literacy' and 'Literacy in the Social Studies'. ... POW TIDE . Organization for...
 • SOAR Appeals Webinar 8-28-13

  SOAR Appeals Webinar 8-28-13

  Reconsideration (Recon) First level of appeal in most states, except for these areas: Alabama, Alaska, California (Los Angeles North and Los Angeles WB ), Colorado, Louisiana, Michigan, Missouri, New Hampshire, New York, and Pennsylvania. Request for Recon needed to initiate...
 • Quebec Is More Than Its Two Main Cities

  Quebec Is More Than Its Two Main Cities

  QUEBEC IS MORE THAN ITS TWO MAIN CITIES. Jayne Abrate. AATF Executive Director. [email protected] 1534 - Jacques Cartier . 1608 - Fondation de la ville de Québec - Champlain. 1642 - Fondation de Ville-Marie. 1663 - Premières Filles du Roy.
 • DEOCS - Marine Corps Installations East

  DEOCS - Marine Corps Installations East

  DEOCS SURVEYS Overview Purpose Ordering Points of Contact Steps in using the DEOCS Purpose Assess EO climate of unit Identify possible issues or trends The results belong to the commander Not a report card EORC EORC To order surveys go...
 • PowerPoint bemutató

  PowerPoint bemutató

  British new wave was a decidedly insular phenomenon and overly preoccupied with 'realism'. The critical consensus undoubtedly favoured 'realist' films in preference to films of 'fantasy', and 'realism' was equated with 'quality' in their eyes.
 • BA 210: Global Mgmt Diversity

  BA 210: Global Mgmt Diversity

  Globalization * * Declining Barriers to Trade Free-Trade Doctrine: Everyone is better off if each country specializes in what it can produce most efficiently Tariffs declining globally (GATT, regional trading alliances) Trends to democracy and free-market policies open markets Barriers...
 • CLASSIFICATION - Mr. Johnston's Biology Site

  CLASSIFICATION - Mr. Johnston's Biology Site

  CLASSIFICATION. Scientific name is genus and species name. Organisms in same genus are closely related ... Dichotomous key. Always begin with #1. Follow directions using choices given. ... Fruit also helps get baby plants in seeds away from parent plant....