Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint

TROPICK CYKLNY versus TORNDA Citace Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Markta Pravdov. Dostupn z Metodickho portlu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Nrodn stav pro vzdlvn, kolsk poradensk zazen a zazen pro dal vzdlvn pedagogickch pracovnk (NV). Vznik tropick cyklny PODMNKY vznik nad ocenem oblast tlakov ne voda teplej ne vzduch rotace ovlivnna Coriolisovou silou motorem kondenzace vodnch par nejvy etnost v obdob z srpen

1002000 km kondenzace vodnch par Nzk tlak vzduchu vpar 50 m Voda teplej ne 26 C Vtina cykln se utv v psu 1030 od rovnku na sever a na jih.

Vysvtlete, pro v psu 010 cyklny nevznikaj? V rznch stech svta maj pro tropick cyklny rzn nzvy. Utvote sprvn dvojice TAJFUN CYKLN HURIKN WILLY-WILLY AUSTRLIE/OCENIE ASIE SEVERN AMERIKAZLIV ARABSK A BENGLSK

SEVERNASIE AMERIKA ARABSK A BENGLSK ZLIV AUSTRLIE/OCENIE Zdroj: Netopil, R. a kol. Fyzick geografie 1. SPN. Praha, 1984. SPN 66-01-17/1. s. 110. Smr cyklny Vznik tornda PODMNKY vznik nad pevninou boukov mrak, kter trv dle ne hodinu (tzv. SUPERCELA) stet nestabilnch vzduchovch hmot, pi kterm se potkv studen a tepl vzduch studen vzduch mus mt potebnou vlhkost

motorem teplotn gradienty 1220 km 36 km Klesajc studen vzduch Stet studenho a teplho vzduchu vyvol rotaci D a kroupy Stoupajc tepl pzemn vzduch Oko 3065 km

nzk tlak mrn vtr, modr obloha viditeln stny boue znateln se tvo u silnch cykln Torndov ulika v USA Aktivita tornd 19502006 Klasifikace Podle mry kod Fujitova stupnice pro tornda (F0F5) tabulka Saffirova-Simpsonova stupnice pro tropick cyklny

tabulka 1 Tromba Vymezujeme dva druhy: Atmosfrick vr (nen sputn boukovm mrakem) obr. 1 Vr z boukovho mraku, ale nedotk se zemskho povrchu (pokud ano, jedn se o torndo) obr. 2 2 NEJNIIVJ CYKLNY A TORNDA V HISTORII LIDSTVA (vbr)

Super Outbreak Tri-state tornado Katrina Irma Malta Daulaptur-Saturia Nina Bhola Hellen Monica cykln torndo

Info: Kliknutm na nzev cyklnu/tornda se dostanete k podrobnjm informacm. U kadho z nich je vdy doplujc otzka. K vyhledn odpovdi mete vyut internet (smartphone/notebook/pota). Na ne uvedenm webu se mete podvat, jak tornda a tromby byly zaznamenny na zem esk republiky. http://www.tornada.cz/tornada-v-cr/ Pro pedagogy: Na nsledujc strnce najdete kvz uren k opakovn a oven znalost z tto prezentace. Kvz Postup: kliknte na kvz Tropick cyklny a tornda classic start Studenti na svch smartphonech/tabletech/pc zadaj jen adresu www.kahoot.it a bhem vodnho videa se vichni zaloguj a zadaj pin 377051 (objev se na obrazovce) sout vichni studenti ve td, na zklad vyhodnocen pak ty nejlep mete ocenit plusem/malou jednikou apod Tri state tornado (F5)

USA (?, ?, ?) Psal se bezen roku 1925, dn tornda trvalo 3,5 hodiny a bhem svho putovn urazilo pes neuvitelnch 320 km. ? Vyhledejte, kter 3 stty USA torndo zashlo. MISSOURI, ILLINOIS, INDIANA Na mapu Daulaptur Saturia (F4) BANGLDE Torndo udeilo roku 1989, jeho cesta byla kolem 80 km. Pestoe nedoshlo kategorie F5, jeho

dsledky byly katastrofln. Statistiky hovo o tm 1300 mrtvch, 12 000 zrannch a 80 000 lidech, kte pili o stechu nad hlavou. ? Pro jsou dsledky tornda Daulaptur Saturia tak zniujc? Mon vm napov kartogram vpravo poznte, co znzoruje? Hust osdlen oblast, slumy Na mapu Bhola (kategorie 3) BANGLDE Roku 1975 udeil na oblast tzv.

vchodnho Pkistnu cykln Bhola. Tato oblast v delt Gangy utrpla zniujc rnu pedevm nslednou povodovou vlnou. Vtina zem le pod hladinou svtovho ocenu. O ivot pilo tm 500 000 lid. ? Vyhledejte informace o tom, jakm zpsobem Bhola ovlivnila politickou situaci v zemi. Vlda podcenila nsledky huriknu, nepokoje vystily v obanskou vlku. Vsledkem bylo odtren Vchodnho Pkistnu a vyhlen nezvislosti Banglade. Na mapu

Katrina (kategorie 5) USA, Antily Hurikn, kter na konci srpna roku 2005 zashl souostrov Velk Antily a jih USA. Rychlost vtru dosahovala na moi a 280 km/h. Ekonomov pozdji vyslili ztrtu zpsobenou huriknem a na 100 milion dolar. ? Kter msto na jihu USA utrplo nejvt kody a pro? New Orleans, protren hrz zplavy Na mapu Super Outbreak (F5) USA

1974 Extrmn meteorologick situace, kter zashla oblast od Velkch pln a po eku Mississippi. Celkem se za 24 hodin vytvoilo 148 tornd, z nich 6 mlo slu F5. Super Outbreak byl v USA pozorovn ? i v roce 2011. Jak se tehdy situace liila od roku 1974? ukzka 362 tornd, tyi sly F5, dlka Na trvn 3 dny mapu Irma (kategorie 5) USA, Antily 2017 Jeden z nejsilnjch hurikn, kter se nad Atlantikem zformovaly.

Evakuovno bylo pes 7 milion lid. Nsledkem byly vlny tsunami, kter dosahovaly vky a osmi metr. ? Kter dva ostrovy Malch Antil byly nejvce zasaeny? Barbuda, Svat Martin Na mapu Cykln Hellen (kategorie 4) Komory, Madagaskar, vchod Afriky, 2014 Jedna z nejsilnjch cykln v Mosambickm prlivu v historii. Siln det jen podpoily erozi a sesuvy pdy zniili stovky dom. Sv obydl opustilo tm 9 000 lid.

? Komory u jedno zniujc torndo zashlo, v jakm to bylo roce? 1951 Na mapu Nina (kategorie 5) na, Taiwan 1975 Tajfun Nina zpsobil niiv zplavy, kter nastaly v dsledku protren pehradn hrze Pan-chiao. ad se k tm nejhorm v historii lidstva (4. msto) pes 220 000 obt. ?

Byla Pan-chiao jedinou pehradou, kter nevydrela dn huriknu? NE, selhalo jet dalch 60 pehrad. Na mapu Malta 1551 (1556?) Nejvt kody byly zpsobeny v pstavu. Torndo si vydalo pes 500 mrtvch. Nkdy se mu tak k Vallettsk torndo. ?

Existovalo ji v roce 1551 hlavn msto Valletta? NE, bylo zaloeno a asi 10 let po torndu Na mapu Monica (kategorie 5) S Austrlie, Papua Nov Guinea 2006 Na tomto cyklnu je zajmav to, e sice nebyla hlena dn zrann, ale kody na ivotn prosted byly ohromujc. V oblasti Severnho teritoria bylo zdecimovno pes 10 000 km2 les. ? Mezi ponienmi stromy byly

i tisce eukalypt. Kter australsk endemit se jimi iv? Koala Na mapu Slide 1 Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Typhooon_Nabi_as_seen_from_the_ISS.jpg Slide 2 Citynoise. Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc CC BY-SA 3.0 na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tropical_cyclones_1945_2006_wikicolor.png Slide 6 Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hurricane_Isabel_from_ISS.jpg Slide 7 Craggs, D. Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc CC BY-SA 3.0 na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tornado_Alley_Diagram.svg Slide 7 Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tornado_Alley.svg Slide 9 Ahlynka. Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc CC BY-SA 4.0 na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Whirlwind_2250.jpg Slide 9 Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10_July_2003_1020UTC_landspout_near_Viola.jpg Slide 10 Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hurricane_isabel2_2003.jpg Slide 10 Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hurricane_katrina_damage_gulfport_mississippi.jpg Slide 11 Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-World-noborders.png Slide 11 Pixabay. [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc CCO creative commons na WWW: https://pixabay.com/en/tornado-storm-wind-rotation-46793/ Slide 14 Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tri-State_Tornado.JPG Slide 14 Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tri-State_Tornado_trackmap_(PAH).jpg

Slide 15 Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Countries_by_population_density.svg Slide 16 Addicted04. Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc CC BY-SA 3.0 na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BGD_orthographic.svg Slide 16 Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1970_Bhola_cyclone_track.png Slide 17 Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katrina_2005_track.png Slide 17 Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hurricane_Katrina_August_28_2005_NASA.jpg Slide 18 Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Super_Outbreak_Map.jpg Slide 19 Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Irma_2017_track.png Slide 20 Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hellen_Mar_30_2014_0720Z.jpg Slide 21 Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NinaAugust21975.gif Slide 22 Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siegemaltakl1.jpg Slide 23 Lele.meles.t21. Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc CC BY-SA 2.0 na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyclone_Monica_deforestation.jpg Slide 26 - Kategorie1 Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Newton_2016-09-06_1825Z.jpg - Kategorie 2 Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arthur_Jul_3_2014_1615Z.jpg - Kategorie 3 Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otto_2016-11-24_1605Z.jpg - Kategorie 4 Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joaquin_2015-10-02_1530Z.jpg - Kategorie 5 Wikipedie [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Felix_from_ISS_03_sept_2007_1138Z.jpg vod

Fujitova stupnice F0 F1 F2 F3 F4 F5 zpt RYCHLOST do 117 km/h MRA KOD lehk kody spadl komny, zlman vtve strom 117 a 180 km/h

mrn kody strhv sten kryt, vytlauje auta ze silnic 180 a 252 km/h znan kody strhv stechy, pevrac vagny, vyvrac a lme vzrostl stromy 252 a 332 km/h vn kody ni stechy i zdi dom, vtina strom v lesch je vyvrcena, tk auta jsou zdvihna ze zem a odvrhvna 332 a 418 km/h zniujc kody srovnv se zem dobe postaven domy, stavby se slabmi zklady odn

418 a 511 km/h ohromujc kody siln konstrukce dom jsou srovnvny se zem a odneny, projektily velikosti automobilu poletuj vzduchem a jsou odmrovny do vzdlenosti pesahujc 100 m Zdroj: www.tornada.cz Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 119153 km/h 154177 km/h 178209 km/h

pokozen stechy, dvee i okna, kody na vegetaci, v nechrnnch pstavech potrhn kotevnch lan strukturln pokozen na domech, mobiln domy znieny, zplavy na pobe, do vnitrozem naplavovan pda pevren mobiln

domy, vyvrcen stromy, odfoukl sten indele, poben zplavy nebo mrn pokozen pstavnch mol a hrz Kategorie 4 Kategorie5 210249 km/h Vce jak 250 km/h nenapraviteln pokozen dom, mnoh z nich sraeny, masivn eroze

pobe, zplavy i ve vnitrozem znien vtiny dom, vydr jen pr dom s betonovmi zklady a ocelovmi nosnky, zplavy vech nzkch pater dom u pobe (a 4 bloky do vnitrozem) zpt Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Saffirova-Simpsonova_stupnice_hurik%C3%A1n%C5%AF

Recently Viewed Presentations