Optometrija u modernoj optici - HDOO

Optometrija u modernoj optici - HDOO

Kako koncipirati optometrijsku praksu u sklopu moderne optike Robert Wachtler, bacc.ing.opt. Plan izlaganja - 40 min. Uvod, osnovne injenice Kako je u praksi, svakodnevica, 5P Podruje rada i kompetencije Primjeri iz prakse Primjena znanja i kompetencija u praksi

Primjena, komunikacija Posebna podruja rada, specijalnosti Trenutno stanje optometristi/optometrija Edukacija Brojno stanje Potrebe trita rada Cjeloivotno uenje EU, BlueBook RH, NKZ 10 i NKD NKZ 10 II faza Hrvatski kvalifikacijski okvir Cjeloivotno uenje - HDOO

Promijeniti primijeniti Zato, to, tko, kada, kako ? Tri zanimanja / djelatnosti Optiar Optometrist / inenjer optometrije Dr.med.spec. Oftalmolog U praksi - svakodnevica Optiar / Optometrist / Oftalmolog Poduzetniki impuls / Zdravstveni sustav Liste ekanja

premali broj lijenika i medicinskog osoblja prostor i oprema neselektivno zaprimanje HZZO sufinanciranje pregleda i pomagala Naplata usluge Podruje rada i kompetencije Optiar Optometrist / inenjer optometrije Dr.med.spec. Oftalmolog

U praksi - svakodnevica Optiar / Optometrist / Oftalmolog Poduzetniki impuls / Zdravstveni sustav Liste ekanja premali broj lijenika i medicinskog osoblja Liste ekanja prostor i oprema Liste ekanja neselektivno zaprimanje HZZO sufinanciranje pregleda i pomagala Naplata usluge Podruja rada specijalnosti EU Low Vision Aids - Slabovidnost Contact lens fitter soft preporuke i savjeti

Contact lens fitter rgp, keratoconus, mini scleral, specijalne lee preporuke i savjeti Refrakcija, otrina vida, testiranje osjetljivosti na kontraste, boje, primjena naoala i lea Vision Training Behavioural Optometry Orthoptist Sport Vision Specialist Primjeri iz prakse - izbor 1 Imam li oni tlak ? Neto mi leti ispred oka U zadnje vrijeme slabije vidim Od prije dan/dva puno slabije vidim

Nisam proao/la na vozakom Treba mi oni pregled za posao Primjeri iz prakse - izbor 2 Imam uasne migrene Oi mi suze, kao da stalno plaem Kratke su mi ruke Na stare naoale slabo vidim, a bile su mi dobre Dobio sam nove naoale, nita mi ne valjaju Nosim lee, jako me smetaju, neudobne su mi

Primjena znanja i kompetencija u svakodnevnoj praksi a) Razgovor b) Mjerenje otrine vida c) Mjerenje refraktivnog stanja oiju objektivnim i subjektivnim metodama

d) Binokularno izjednaavanje refrakcije D/L oka polarizacijskim postupcima / Graefe prizma e) Mjerenje otrine vida na blizu f) Procjena funkcionalnosti oiju g) Kratka kontrola zdravstvenog stanja oiju i vjea

h) Kontaktne lee kao korekcija vida Primjena znanja i kompetencija komunikacija a) Voenje tone i kompletne evidencije i dokumentacije svih postupaka i rezultata mjerenja b) Pruanje korisnih informacija prema klijentu

c) Upuivanje klijenta na daljnju obradu u neuobiajenim sluajevima d) Potivanje naina korespondencije izmeu kolega i drugih onih specijalista standard e) Prosljeivanje rezultata mjerenja i upute za izradu naoala prema optiaru Podruje rada

posebnosti i specijalnosti a) Vjebe vida Vision Training b) Slabovidnost i pomagala Low Vision Aids c) Djeca do 7 godina screening i dalje d)

Rjeenja za osobe koje prakticiraju sportske aktivnosti Potrebna oprema minimalno/preporueno/premium a) Prostor a) b) Oprema a) c)

e) Minimalna i preporuena oprema za optometrijske postupke, probni okvir, set probnih lea, polarizacijski filteri, polarizirani ekran, software, foropter Instrumenti a) d) Kvadratura, rasvjeta, pristupanost, opi dojam, minimalni tehniki uvjeti Keratometar, keratograf, skijaskop, oftalmoskop

Potroni materijal Energenti a) Struja, voda, zrak PRAKSA Primjena znanja i kompetencija u svakodnevnoj praksi a) b) c) d)

e) f) g) h) Razgovor Mjerenje otrine vida Mjerenje refraktivnog stanja oiju objektivnim i subjektivnim metodama Binokularno izjednaavanje refrakcije D/L oka polarizacijskim postupcima / Graefe prizma Mjerenje otrine vida na blizu Procjena funkcionalnosti oiju Kratka kontrola zdravstvenog stanja oiju i

vjea Kontaktne lee kao korekcija vida Razgovor Predstaviti se imenom, prezimenom i titulom Evidentirati osobne podatke Povijest vida, zdravstveno stanje openito Glavni razlog dolaska Strategija koje testove primijeniti Pojasniti klijentu planirane testove i postupke Minimalna oprema list papira i olovka Preporuena oprema raunalo i software

Primjena znanja i kompetencija u svakodnevnoj praksi a) b) c) d) e) f) g) h) Razgovor Mjerenje otrine vida

Mjerenje refraktivnog stanja oiju objektivnim i subjektivnim metodama Binokularno izjednaavanje refrakcije D/L oka polarizacijskim postupcima / Graefe prizma Mjerenje otrine vida na blizu Procjena funkcionalnosti oiju Kratka kontrola zdravstvenog stanja oiju i vjea Kontaktne lee kao korekcija vida Mjerenje otrine vida Na daljinu, monokularno, binokularno Otrina vida bez korekcije (vsc) Otrina vida s postojeom korekcijom (vcch)

Minimalna oprema Projektor za projekciju optotipa, probni set lea, probni okvir, okluder Preporuena oprema Polarizirani LCD ili LED ekran za projekciju optotipa, polarizatori, foropter Primjena znanja i kompetencija u svakodnevnoj praksi a) b)

c) d) e) f) g) h) Razgovor Mjerenje otrine vida Mjerenje refraktivnog stanja oiju objektivnim i subjektivnim metodama Binokularno izjednaavanje refrakcije D/L oka polarizacijskim postupcima / Graefe prizma

Mjerenje otrine vida na blizu Procjena funkcionalnosti oiju Kratka kontrola zdravstvenog stanja oiju i vjea Kontaktne lee kao korekcija vida Mjerenje refraktivnog stanja oiju objektivnim metodama Izmjeriti refrakcijsko stanje svakog oka (skijaskopija ili autorefraktometrija) Izmjeriti zakrivljenosti ronice Minimalna oprema

Skijaskop, manualni keratometar Preporuena oprema AutoKerato-RefraktoMetar, Topograf Mjerenje refraktivnog stanja oiju subjektivnim metodama Izmjeriti refrakcijsko stanje svakog oka Vsc, vcch, vccd, vccl, vccb Minimalna oprema

Projektor za projekciju optotipa, probni set lea, probni okvir, okluder, krini cilindri, sferni fliperi Preporuena oprema Polarizirani ekran za projekciju optotipa, polarizatori, foropter, krini cilindri Primjena znanja i kompetencija u svakodnevnoj praksi a) b) c) d)

e) f) g) h) Razgovor Mjerenje otrine vida Mjerenje refraktivnog stanja oiju objektivnim metodama i subjektivnim metodama Binokularno izjednaavanje refrakcije D/L oka polarizacijskim postupcima / Graefe prizma Mjerenje otrine vida na blizu Procjena funkcionalnosti oiju Kratka kontrola zdravstvenog stanja oiju i vjea

Kontaktne lee kao korekcija vida Binokularno izjednaavanje Mjerenje i procjena binokularnog statusa vida na daljinu i blizinu Minimalna oprema Projektor za projekciju optotipa, probni set lea, probni okvir, okluder, krini cilindri, sferni fliperi, Graefe prizma 6 PD

Preporuena oprema Polarizirani ekran za projekciju optotipa, polarizatori, foropter Primjena znanja i kompetencija u svakodnevnoj praksi a) b) c) d) e) f)

g) h) Razgovor Mjerenje otrine vida Mjerenje refraktivnog stanja oiju objektivnim i subjektivnim metodama Binokularno izjednaavanje refrakcije D/L oka polarizacijskim postupcima / Graefe prizma Mjerenje otrine vida na blizu Procjena funkcionalnosti oiju Kratka kontrola zdravstvenog stanja oiju i vjea Kontaktne lee kao korekcija vida

Mjerenje otrine vida na blizu Prema potrebi odreivanje najboljeg dodatka na blizu Minimalna oprema Optotipi za blizu, probni set lea, probni okvir, okluder, krini cilindri, sferni fliperi Preporuena oprema

Polarizirani optotipi za blizu, polarizatori, foropter Primjena znanja i kompetencija u svakodnevnoj praksi a) b) c) d) e) f) g) h)

Razgovor Mjerenje otrine vida Mjerenje refraktivnog stanja oiju objektivnim i subjektivnim metodama Binokularno izjednaavanje refrakcije D/L oka polarizacijskim postupcima / Graefe prizma Mjerenje otrine vida na blizu Procjena funkcionalnosti oiju Kratka kontrola zdravstvenog stanja oiju i vjea Kontaktne lee kao korekcija vida Procjena funkcionalnosti oiju

Cover test, Motility test pokretljivost u paru Sposobnost konvergencije (PPK) 4 p base-out prism test Izmjeriti akomodacijsku irinu Provjeriti reakciju zjenica Testirati percepciju boja Testirati osjetljivost na smanjene kontraste Testirati vidno polje konfrontacijskom metodom Indirektni testovi funkcionalnosti mrenice

Amsler Saturacija crvene boje Procjena funkcionalnosti oiju Minimalna oprema Okluder s drkom, olovka za fiksaciju, prizma 4 PD, olovka-svjetiljka, Ishihara test, LCS test po Buseru, Pelly-Robson Chart, Amsler grid Preporuena oprema Farnsworth D-15/D-100 color test, LCD ekran s LCS Vistech testom

Primjena znanja i kompetencija u svakodnevnoj praksi a) b) c) d) e) f) g) h) Razgovor

Mjerenje otrine vida Mjerenje refraktivnog stanja oiju objektivnim i subjektivnim metodama Binokularno izjednaavanje refrakcije D/L oka polarizacijskim postupcima / Graefe prizma Mjerenje otrine vida na blizu Procjena funkcionalnosti oiju Kratka kontrola zdravstvenog stanja oiju i vjea Kontaktne lee kao korekcija vida Kratka kontrola zdravstvenog stanja oiju i vjea Uoavanje nenormalnih promjena na prednjem segmentu oka

(vjee, spojnica, bjeloonica, ronica, arenica, lea i prednja ona sobica, suzni film) Uoavanje promjena na stranjem segmentu oka (staklovina i mrenica) (biomikroskopija s Volk leom 90D, video snimak, photo, SLO Scanning Laser Ophtalmoscopy, OCT Optical Coherence Tomography) Perimetrija

Mjerenje intraokularnog tlaka ne-kontaktnom tehnikom i procjena kuta prednje one sobice Kratka kontrola zdravstvenog stanja oiju i vjea Minimalna oprema Oftalmoskop, biomikroskop 6-40x, Volk lea 90D, Icare tonometar Preporuena oprema Biomikroskop s digitalnom kamerom, beskontaktni tonometar na zrak (puff), Optical Coherence

Tomography s fundus kamerom ili sa Scanning Laser Ophtalmoscopy NAPOMENA: nije dozvoljena upotreba midriatika niti cikloplegika Primjena znanja i kompetencija u svakodnevnoj praksi a) b) c) d) e) f) g)

h) Razgovor Mjerenje otrine vida Mjerenje refraktivnog stanja oiju objektivnim i subjektivnim metodama Binokularno izjednaavanje refrakcije D/L oka polarizacijskim postupcima / Graefe prizma Mjerenje otrine vida na blizu Procjena funkcionalnosti oiju Kratka kontrola zdravstvenog stanja oiju i vjea Kontaktne lee kao korekcija vida Kontaktne lee kao korekcija

vida Izmjeriti keratometriju ronice Kontrolirati koliinu i sastav suza Biomikroskopija, detaljno provjeriti vjee, provjeriti ronicu i bjeloonicu Pripasati kontaktnu leu najprikladnije geometrije i vrste (rgp, meka, dnevna ) Nadrefrakcijom doi do najbolje otrine vida Nauiti klijenta stavljanje i skidanje kontaktnih lea kao i odravanje, ienje, uvanje i koja sredstva pri tom koristiti Kontaktne lee kao korekcija vida Upozoriti klijenta na vanost striktnog

pridravanja uputa kao i na mogue ozbiljne posljedice u sluaju nepridravanja Izraditi plan brige i kontrole provoenja uputa i ponaanja lea na oku, kao i povremene provjere zdravstvenog stanja oiju Kontaktne lee kao korekcija vida Minimalna oprema Manualni keratometar, probni setovi lea, biomikroskop 6-40x (+kamera smart phone) i sve iz podruja subjektivne refrakcije, fluorescein

Preporuena oprema Topograf, biomikroskop s integriranom digitalnom kamerom i software KOMUNIKACIJA Primjena znanja i kompetencija komunikacija a) Voenje tone i kompletne evidencije i dokumentacije svih postupaka i rezultata mjerenja

b) Pruanje iscrpnih informacija prema klijentu c) Upuivanje klijenta na daljnju obradu u neuobiajenim sluajevima d) Potivanje naina korespondencije izmeu kolega i drugih onih specijalista standard e)

Prosljeivanje rezultata mjerenja i upute za izradu naoala prema optiaru Primjena znanja i kompetencija komunikacija a) Voenje tone i kompletne evidencije i dokumentacije svih postupaka i rezultata mjerenja b) Pruanje iscrpnih informacija prema klijentu c)

Upuivanje klijenta na daljnju obradu u neuobiajenim sluajevima d) Potivanje naina korespodencije izmeu kolega i drugih onih specijalista standard e) Prosljeivanje rezultata mjerenja i upute za izradu naoala prema optiaru Voenje evidencije i dokumentacije Zabiljeiti rezultate razgovora

Zabiljeiti rezultate svih mjerenja i promatranja Po mogunosti snimiti foto i video Primjena znanja i kompetencija komunikacija a) Voenje tone i kompletne evidencije i dokumentacije svih postupaka i rezultata mjerenja b) Pruanje iscrpnih informacija prema klijentu

c) Upuivanje klijenta na daljnju obradu u neuobiajenim sluajevima d) Potivanje naina korespondencije izmeu kolega i drugih onih specijalista standard e) Prosljeivanje rezultata mjerenja i upute za izradu naoala prema optiaru Pruanja iscrpnih informacija

klijentu Sve upute o vrsti i nainu koritenja pomagala i prema potrebi provjeriti funkcioniranje nakon nekog vremena primjene Periodini dogovoreni termini Primjena znanja i kompetencija komunikacija a)

b) c) d) e) Voenje tone i kompletne evidencije i dokumentacije svih postupaka i rezultata mjerenja Pruanje iscrpnih informacija prema klijentu Upuivanje klijenta na daljnju obradu u neuobiajenim sluajevima Potivanje naina korespondencije izmeu kolega i drugih onih specijalista standard Prosljeivanje rezultata mjerenja i upute za

izradu naoala prema optiaru Upuivanje klijenta na daljnju obradu u neuobiajenim sluajevima Ukoliko je uoeno neto sumnjivo ili neto to ukazuje na moguu abnormalnu promjenu, klijenta treba uputiti Oftalmologu Drugom strunjaku/specijalisti Obvezna molba za povratnom informacijom Imati spremne kontakte kvalitetnih subspecijalista Primjena znanja i kompetencija komunikacija

a) Voenje tone i kompletne evidencije i dokumentacije svih postupaka i rezultata mjerenja b) Pruanje iscrpnih informacija prema klijentu c) Upuivanje klijenta na daljnju obradu u neuobiajenim sluajevima d)

Potivanje naina korespondencije izmeu kolega i drugih onih specijalista standard e) Prosljeivanje rezultata mjerenja i upute za izradu naoala prema optiaru Korespondencija izmeu kolega i drugih onih specijalista Poznavati nain korespondencije izmeu kolega i nain pisanja nalaza, rezultata mjerenja i opservacija prema ostalim srodnim strunjacima

Izraditi primjere za pojedine situacije kao uzorke Primjena znanja i kompetencija komunikacija a) Voenje tone i kompletne evidencije i dokumentacije svih postupaka i rezultata mjerenja b) Pruanje iscrpnih informacija prema klijentu

c) Upuivanje klijenta na daljnju obradu u neuobiajenim sluajevima d) Potivanje naina korespondencije izmeu kolega i drugih onih specijalista standard e) Prosljeivanje rezultata mjerenja i upute za izradu naoala prema optiaru

Prosljeivanje rezultata i upute za izradu naoala Pojasniti vrstu, tip i materijal pomagala Mogue dorade koje poboljavaju performanse Pomagala za slabovidne (Low Vision Aids) Potrebna dodatna obuka Poznavati sredstva i pomagala koje slabovidnim osobama poboljavaju vid

Set pomagala za slabovidne Optotipi za slabovidne Master nivo a) Vjebe vida Vision Therapy - Training b) Slabovidnost i pomagala Low Vision Aids

c) Djeca do 7 godina screening i dalje d) Rjeenja za osobe koje prakticiraju sportske aktivnosti Vjebe vida U sluaju kada korekcijska pomagala za vid nisu dovoljna, potrebne su vjebe koje poboljavaju vidnu funkciju (npr. problemi s akomodacijom, konvergencijom, divergencijom, ambliopija i dr.)

Oprema za Vision therapy PREPORUENA OPREMA: ovisi o svakom pojedinanom tipu problema, mogu biti jednostavna jeftina kao skupi softveri, samo nebo je granica, potrebno je puno mate i kreativnosti jer vjebe brzo postaju dosadne pa treba stalno novo Djeca do 7 god. Optometrist mora biti obuen i opremljen

za rad s predkolskom djecom i biti svjestan da se vid razvija do 7-me ili 8-me godine i zato predkolsko dijete mora imati najbolju moguu korekciju da se vid moe maksimalno razviti, to prije poeti s pravom korekcijom Djeca do 7 god. PREPORUENA OPREMA: Fotorefraktometar, Stereotest Fly, LANG stereotest I i II, probni okvir fi 28 mm, probni set lea fi 28 mm, Cardiff acuity cards, Teller cards (za preferencijalno gledanje), optotipi za djecu koja ne poznaju slova ili brojke

Sport vision Oprema i znanje za poboljanje sportskih sposobnosti PREPORUENA OPREMA: oprema je specifina, rijetko se koristi i zato je skupa Minimalna oprema skupno

protokol na listu papira za dokumentaciju podataka, postupaka i uoenih promjena projektor za projekciju optotipa,

probni set lea, probni okvir, okluder skijaskop manualni keratometar, autorefrakto-keratometar krini cilindri, sferni fliper mono sferni fliper bino

olovka za fiksaciju, olovka-svjetiljka, Amsler grid Beskontaktni tonometar ili Icare tonometar oftalmoskop, biomikroskop 6-40x, Volk lea 90 D

Probni set kontaktnih lea Fluorescein Set pomagala za slabovidne Optotipi za slabovidne Cjeloivotno uenje Konstantno usavravanje, edukacija Nove vjetine, tehnologije, pametna rjeenja, razmjena iskustava s kolegama/konkurencijom Kongresi, konferencije, sajmovi, izlobe Predavanja, izlaganja, primjeri iz prakse HDOO Certifikat, Licenca Planirani datumi rujan/studeni 2017.g.

Tri zanimanja / djelatnosti Optiar Optometrist / inenjer optometrije Dr.med.spec. Oftalmolog Podruje rada i kompetencije Optiar Optometrist / inenjer optometrije Dr.med.spec. Oftalmolog U praksi - svakodnevica Optiar / Optometrist / Oftalmolog

Poduzetniki impuls / Zdravstveni sustav Liste ekanja premali broj lijenika i medicinskog osoblja Liste ekanja prostor i oprema Liste ekanja neselektivno zaprimanje HZZO sufinanciranje pregleda i pomagala Naplata usluge Podruja rada specijalnosti EU Slabovidnost low vision Contact lens fitter soft preporuke i savjeti Contact lens fitter rgp, keratoconus, mini scleral preporuke i savjeti Refrakcija, otrina vida, testiranje

osjetljivosti na kontraste, boje, primjena naoala Vision Training Behavioural Optometry Orthoptist Sport Vision Trenutno Stanje u RH Blue book, revidirani podaci, update 2017 sa svim podacima, statistika NKZ i NKD, trenutno na snazi Trenutno Broj ing.opt. U RH trenutno cca 235

Generacije 2007.g. - 2016.g. koluje se trenutno cca 145 U zavrnoj fazi cca 35 apsolventi/obrana Konstantan rast broja strunjaka 32/god. Kompetencije i trite rada, potreba za strunjacima HZZ potranja za ing.opt. Trenutno vaea regulativa Rod / Vrsta / Podvrsta / Skupina tumaenje 1 Rod / Vrsta / Podvrsta / Skupina

tumaenje 1 Rod / Vrsta / Podvrsta / Skupina tumaenje 2 Rod / Vrsta / Podvrsta / Skupina tumaenje 2 Rod / Vrsta / Podvrsta / Skupina tumaenje 2 Plan za NKZ 10. II faza Plan za NKZ 10. II faza Plan za NKZ 10. II faza

Hrvatski kvalifikacijski okvir Izrada standarda zanimanja Standard; Inenjer optometrije, optometrist Podruje rada i kompetencije HDOO u suradnji s VVG projekt Cjeloivotno uenje HDOO Certifikat - Licenca Posebno hvala

Kolegama i prijateljima: Damjan uni Nataa Mudalo Zdravko Beljan Jaka Kukovi Karlo ipo Ana Katanica Vjekoslav Majdak

Recently Viewed Presentations

 • www.sjsu.edu

  www.sjsu.edu

  Underneath the promise of mystery and hints of romance, the novel explores themes of racism and xenophobia that are prevalent in today's society. Seraphina is presented in a way that ethnic or sexual minorities can relate to: born into an...
 • Distributed Multimedia Systems - CAIDA

  Distributed Multimedia Systems - CAIDA

  Jörg Liebeherr and Group University of Virginia Computer Science Department [email protected] ITL Seminar, June 13, 2001 Thanks UVA Team: Peggy Reed Dr. Jianping Wang Haiyong Wang Nicolas Christin James Tsai UVA Material Router Lab: Exercises from ITLab manual ITLab primer...
 • 9/7/19 - WolvesLOC

  9/7/19 - WolvesLOC

  Optomanager update end August. Nuffield Post Op. DSPT. Have you done it? Please let us know! PCG. This is the last week to express an interest for the new service and claim part-funding for the qualification. One place per practice....
 • Tap Pharmaceuticals - Global Health Care

  Tap Pharmaceuticals - Global Health Care

  Indeed, the giving or taking of kickbacks for medical referrals is hardly the sort of activity a person might expect to be legal; compared to the licensing provisions that the Bryan court considered, kickbacks are clearly malum in se, rather...
 • Algorithm: Sedation Protocol

  Algorithm: Sedation Protocol

  UHN Residency Open House Monday October 21st, 2002 5:30 pm to 8:00 pm Princess Margaret Hospital 610 University Ave 5th Floor Cafeteria The evening will include: An information session on our residency program A question and answer period Tours of...
 • Measurements of light absorption spectra of fine particle

  Measurements of light absorption spectra of fine particle

  Measurements of light absorption spectra of fine particle aqueous extracts during CalNexat the Pasadena ground site . X. Zhang and R. J. Weber. Georgia Institute of Technology. CalNex Data Analysis Workshop. May 16-19, 2011 . Sacramento, CA
 • Feudal M&Ms

  Feudal M&Ms

  Feudal M&Ms. The Roles. Four. You are the peasant, a member of a traditional class of farmers, either laborers or owners of small farms. In Europe, peasants were divided into three classes according to their personal status: slave, serf, and...
 • Poetry terms

  Poetry terms

  Poetry terms. English 9. REAL SPEAK Walk-about letter tiles. form. O N E. verse. N - S