Kritická/É Teorie Masových Médií

Oproti modernistické kritice industriální společnosti, avantgarda vítá stroje a oslavuje jejich utopické možnosti (diskuse mezi Adornem a Benjaminem). K typickým technikám patřilo automatickíé psaní. Reprezentanti - Marcel Duchamp, Berlinské Dada, francouzský surrealismus, italský futurismus Dziga Vertov, Brecht a Piscator.

Author:
Uploaded by: Murkka Svensdottir
Filesize: 178 KB