Informativní zpráva o přínosu evidence chovatelů psů na ...

Informativní zpráva o přínosu evidence chovatelů psů na ...

Psi v hlavnm mst Praze Pnos vyhlky hl. m. Prahy o povinnosti chovatel ps trvale psa oznait ipem nebo tetovnm a psa registrovat v evidenci na Magistrtu hl. m. Prahy Zprva prvnho nmstka primtora hl. m. Prahy JUDr. Rudolfa Blaka srpen 2010 Dvody vydn vyhlky - pesnj informace o potu ps v Praze existovaly pouze velmi hrub odhady 70 000 100 000 - monost dohledat majitele (chovatele) zabhlch ps pomoc ipu a evidence - v ppad pokousn lovka psem pesn identifikace zvete - dobr zkuenosti s identifikac ps, kte byli v tulku pro oputn zvata ipovni ji od roku 1997 - legislativn podklad - novela zkona . 246/1992 Sb., na ochranu zvat proti trn Vyhlka plat od 1. 1. 2005 kad chovatel psa chovanho na zem hl. m. Prahy je povinen nechat psa starho 6 msc trvale oznait mikroipem, kter odpovd ISO standardu vydanmu Evropskou uni nebo tetovnm. do 30 dn od oznaen psa je chovatel povinen pihlsit se do evidence chovatel ps, kterou vede odbor ivnostensk a obanskosprvn Magistrtu hl. m. Prahy chovateli, kter nech oznait psa mikroipem a pihls se do evidence chovatel ps, je poskytnuta leva na poplatku za psa Registran karta chovatele psa zkladn informace o chovateli a psovi po pihlen potvrzuje Magistrt hl. m. Prahy proveden registrace CHOVATEL OZNAEN PES Jmno: Plemeno: Pjmen: Jmno psa:

Bydlit: Msto: Pohlav psa: Ulice, slo domu: Datum narozen psa: Telefon: Zbarven: E-mail: Zvl. znamen: Datum: slo ipu/ tetovn:*) Podpis: Typ ipu: Zpsob kontaktu v ppad ztrty psa: Datum ipovn/ tetovn:*) Poznmka: Msto pro vylepen samolepky s rovm sla ipu Evidence chovatel ps k 1. 4. 2010 Zaazeno v prbhu doby od roku 2004 Odhleno Psi oznaen: 102 143 zznam 15 703 zznam mikroipem 74 470 tetovnm 16 757

(ipem i tetovnm) V evidenci 86 440 zznam 4 787 Poet ps pihlench v jednotlivch letech v roce 2004 1 244 v roce 2005 53 248 v roce 2006 21 713 v roce 2007 8 183 v roce 2008 8 630 53248 21713 8183 8630 7095 2029 1244 v roce 2009 7 095 v roce 2010 2 030 Celkem 102 143 r. 2004

r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 Dal daje z evidence chovatel ps Poet ps dle pohlav psi 44 207 feny 41 354 neuvedeno 257 Poet ps dle narozen po 1.1.2005 25 874 ped 1.1.2005 55 082 neuvedeno 5 484 Top 20 psch plemen v Praze Porovnn vvoje potu ps z hlediska plemen. V pehledu nen brn zetel na poet kenc, kterch je v Praze vtina - cca 17 700. 2008 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20. 2010 2009 Jezevk 7105 Retriever 5081 Vlk 4952 Yorkshire 4712 Pudl 4330 Kokrpanl 3822 Knra 1999 Bionek 1413 Beagle 1184 W.h.w. terier 1013 pic 896 ivava 857 Ohai

767 Shih-tzu 766 Boxer 751 Krysak 746 Rotvajler 721 Pinov 707 Kavalr 690 Dobrman 624 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Jezevk 7600

Retriever 5838 Yorkshire 5448 Vlk 5368 Pudl 4630 Kokrpanl 4057 Knra 2142 Bionek 1604 Beagle 1364 W.h.w. terier 1105 ivava 1002 pic 962 J. Russell terrier 919 Ohai 912 Krysak

860 Shih-tzu 846 Boxer 845 Rotvajler 811 Kavalr Pinov 810 791 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Jezevk 7927 Retriever 6353 Yorkshire 6059 Vlk

5679 Pudl 4827 Kokrpanl 4221 Knra 2257 Bionek 1817 Beagle 1498 J. Russell terrier 1222 W.h.w. terier 1195 ivava 1126 Ohai 1040 pic 1009 Krysak 957 Boxer 926 Kavalr 902 Shih-tzu

899 Rotvajler 882 Pinov 857 Nrst oblbench plemen oproti stavu v roce 2008 v procentech Mimo plemena ps umstn v TOP 20 je v grafu zachycen tak strm nrst ps plemene Rhodesk ridgeback, kter se do leton TOP 20 zatm nepropracovalo (21. msto). Nrst oblbench plemen ps (%) 60% 49,4% 50% 40% 30% 27,2% 26,3% RR O 23,9% 23,5% CHI CKC&KCS 20% 10% 0% JRT&PJR Vysvtlivky: JRT Jack Russell terir, PJR Parson Russell terir, RR Rhodesk ridgeback, O ohai, CHI ivava, CKC Kavalr King Charles panl, KCS - King Charles panl Pnos vyhlky zvyuje se poet zvat navrcench pvodnm majitelm z tulku pro oputn zvata Mstsk policie hl. m. Prahy da se vracet pvodnm majitelm i nalezen oipovan mimoprask zvata, kter jsou evidovna

v jinch, zpravidla celosttnch registrech pstup do evidence m Mstsk policie hl. m. Prahy, pracovnci tulku pro oputn zvata v Praze Troji a tak pracovnci ad mstskch st hl. m. Prahy celkov se zlepily podmnky pro identifikaci zvete i jeho chovatele, kter tak podstatn zvyuj efektivitu kontroly pravidel pro chov ps tulek pro oputn zvata Troja pehled pjmu a vdeje ps v letech 1999 - 2009 Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pijato ps do tulku: 2447 2722 2661 2637 2621 2749 2757 2565 2821

2943 2751 Vydno ps nhradn majitel: 1354 1312 1282 1347 1179 1259 1121 1020 998 1131 1084 Vrceno ps pvodnm majitelm: 1033 1248 1219 1272 1272 1342 1482 1383 1676 1656 1567

Poet ipovanch ps v tulku: 845 978 1103 1305 1283 1252 1100 976 920 1024 973 tulek pro oputn zvata Troja psi vrcen pvodnm majitelm v letech 1998 - 2009 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1999 2000 2001 2002 Poet pijatch ps 2003 2004 2005 2006 2007

2008 Poet ps vrcench pvodnmu majiteli 2009 tulek pro oputn zvata Troja poet ps vrcench pvodnmu majiteli v letech 1998 2008 vyjden v procentech 59,4 60 53,8 53,9 50 42,2 40 45,8 45,8 56,3 56,9 48,2 48,5 48,8 34,5 30 20 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kontrola dodrovn povinnost, kter s drenm psa souvisej rok 2009 Mstsk policie hl. m. Prahy zjistila celkem 4 438 pestupk a sprvnch delikt 51 ppad nezaplacench poplatk za chovan psy, 68 neoznaench ps (mikroipem nebo tetovnm), 142 nepihlench ps do evidence, 755 ppad zneitn veejnho prostranstv psmi exkrementy,

v blokovm zen bylo projednno 1 279 pestupk a uloeny pokuty v souhrnn vi 211 800,- K, 301 pestupk a sprvnch delikt bylo oznmeno sprvnmu orgnu a zbvajc pestupky byly uzaveny formou domluvy. Kontrola dodrovn povinnost, kter s drenm psa souvisej rok 2010 V prvnm tvrtlet letonho roku strnci odhalili: 23 ppad nezaplacench poplatk za chovan psy, 9 neoznaench ps (mikroipem nebo tetovnm), 40 ps nepihlench do evidence, v blokovm zen bylo projednno 676 pestupk a uloeny pokuty ve vi 120 300,- K, 104 pestupk a sprvnch delikt bylo oznmeno sprvnmu orgnu a zbvajc pestupky byly uzaveny formou domluvy. Mstn poplatek za psa Sazby poplatku in v hl. m. Praze od roku 2004 ron K 1.500,- za jednoho psa, K 2.250,- za druhho a kadho dalho psa za psy chovan v rodinnm dom in ron v mstskch stech - Praha 1 a Praha 15 a Praha 17 - K 600,- za jednoho psa, K 900,- za druhho a kadho dalho psa - v ostatnch mstskch stech - K 300,- za jednoho psa, K 600,- za druhho a kadho dalho psa je-li dritelem psa poivatel invalidnho, starobnho, vdovskho, vdoveckho dchodu, kter je jeho jedinm zdrojem pjmu, anebo poivatel sirotho dchodu, in sazba poplatku 200,- K ron za jednoho psa a 300,- K ron za druhho a kadho dalho psa sazba poplatku za psa urenho a uvanho k hldn objekt, jeho dritelem je prvnick osoba, kter je zrove vlastnkem hldanho objektu, in ron 600,- K za jednoho psa a 900,- K za druhho a kadho dalho psa. Mstn poplatek za psa rok poet ps pihlench na M k poplatku

rok Celkov vnos poplatku 2009 86032 2009 54 412 000 K 2008 88819 2008 55 362 000 K 2007 48 484 000 K 2006 50 227 000 K 2005 55 863 000 K 2007 88019 2006 88654 2005 85963 2004 55 280 000 K 2002 cca 74 000 2003*

36 979 000 K (* ped zvenm sazeb poplatku) Poet ps podle katastrlnch zem (k 1. 4. 2010) Katastry s nejvt hustotou (pepotno na 1 km2 Katastry s nejvtm potem ps K.. ps 1. Chodov 3742 2. Stodlky 3241 3. ikov 3084 4. Vinohrady 3066 5. Modany 2447 6. Stranice 2425 7. Zbhlice

2209 8. Vrovice 2128 9. Smchov 2120 10. Holeovice 2034 K.. ps na 1 km2 1. Josefov 10,7* 2. Vinohrady 815 3. Vrovice 730 4. Nusle 709 5. ern Most 672 6.

Hje 605 7. Kobylisy 603 8. Prosek 594 9. Kamk 573 10. ikov 570 TOP 10 nejoblbenj jmna ps 1. Ben 3 027 2. Bety 2 013 3. Bra 1 846 4. Dan 1 793 5.

Max 1 288 6. Sra 1 170 7. Andy 1 150 8. Nelly 952 9. Mates 936 10. Ron 911 Zajmavost je velmi nzk poet tradinch psch jmen jako jsou Alk (18) nebo Azor (16). Magistrt hlavnho msta Prahy srpen 2010

Recently Viewed Presentations

 • Auditory Prompting System - edprodevelopment.com

  Auditory Prompting System - edprodevelopment.com

  Auditory Prompting System Example: Completing Morning routine 1. Get off bus. 2. Walk with 5th grader to 2nd grade classroom. Take off backpack. Take off coat and hang it up. Unpack backpack. a. give note to teacher if I have...
 • Statistics Unit 2 Gathering Data

  Statistics Unit 2 Gathering Data

  Statistics Unit 2Gathering Data. 2.1 Observe or Experiment? Should we use an observational study or an experiment? ... By blocking the subjects first by gender, for example, the researcher insures that each group will contain both genders. Blocking can be...
 • Network Security - castle.eiu.edu

  Network Security - castle.eiu.edu

  School of Business Eastern Illinois University Security (Part 1) (Week 13, Tuesday 4/3/2007) © Abdou Illia, Spring 2007
 • Endo 2: Endocrine control For each hormone, know

  Endo 2: Endocrine control For each hormone, know

  Diagram the control axes/ negative feedback control of anterior pituitary hormones. Endocrine homeostatic control of [Ca++]plasma PTH & calcitonin are peptide hormones. What is their basic chemical structure? How are they made? stored? released? Where are their receptors on target...
 • Creationism News January 2013  2013 1 Dedicated to

  Creationism News January 2013 2013 1 Dedicated to

  Creationism News - January 2013 创造论新闻 - 2013年1月 Dedicated to David Coppedge who sacrificed his career as the Head Systems Administrator for the Cassini Spacecraf
 • Mobile Tracking Using Forward Link in Cellular Networks

  Mobile Tracking Using Forward Link in Cellular Networks

  With this elegant modeling, we were able to improve the bounds on W compared to previous work HyTech determines W < 20.44 to prevent shutdown Subsequently, using linear hybrid automata with clock translation, HyTech improves to W < 37.8 Using...
 • Poetry Unit

  Poetry Unit

  Ballad - songlike poem that tells a story; written in stanza form with regular rhythms and rhyme schemes and featuring a refrain. Haiku - Japanese poem that conveys a vivid emotion or captures a moment in time; 5-7-5 syllables. Sonnet...
 • American Romanticism The American Renaissance 1800-1865 Historical &

  American Romanticism The American Renaissance 1800-1865 Historical &

  American Romanticism. The American Renaissance. 1800-1865. Historical & Cultural Context. ... "I went into the woods because I wished to live deliberately,to front only the essential facts of life and see if I could not learn what it has to...