ECON 2915 Høst 2009 Forelesning 2 Chapter 3,Weil (2009)

ECON 2915 Høst 2009 Forelesning 2 Chapter 3,Weil (2009)

ECON 2915 Hst 2009 Forelesning 8 Kapittel 2.5-3.1 Bvre og Vislie (2007) Foreleser Finn R. Frsund Forelesning 9 1 Egenskaper ved betingete faktorettersprselsfunksjoner Euler: frste-deriverte av homogene funksjoner er homogene av en grad mindre enn funksjonen, osv. Vi har vist fr at kostnadsfunksjonen er homogen av grad 1 i faktorpriser

Da vil den deriverte vre homogen av grad 0 og den andre-deriverte homogen av grad (-1) Forelesning 9 2 t-dobling av faktorprisene gir ingen endring i faktorettersprselen Ci (tw,tq,Yi o ) Ci (w,q,Yi o ) (tw) w Bruk av Shephards lemma Faktorfunksjonene homogene av grad 0 I faktorprisene o C (w,q,Yi o )

C ( w,q,Y ) L(w,q,Y o ) , K (w,q,Y o ) w q Forelesning 9 3 Virkning p ettersprsel av en endring i faktorpris Bruker Shephards lemma 2Ci (w,q,Yi o ) L(w,q,Yi o ) 0

2 w w Fortegn bestemt av at kostnadsfunksjonen er konkav i faktorprisene Streng ulikhet gjelder nr det er substitusjonsmulighet Likhet hvis f.eks Leontief produktfunksjon medfaste inputkoeffisienter Forelesning 9 4 Virkninger av ettersprsel etter L av en endring i prisen q 2C (w,q,Y ) C (w,q,Y ) L (w,q,Y )

wq q w q Hvordan bestemme fortegnet Derivere mhp t p begge sider av C (tw,tq,Y ) C (w,q,Y ) (tw) w Forelesning 9 5 Dette gir 2C (tw,tq,Y ) (tw) 2C (tw,tq,Y ) (tq )

2 (tw) t (tw)(tq ) t 2C (tw,tq,Y ) 2C (tw,tq,Y ) w q 2 (tw) (tw)(tq) 2C (w,q,Y ) 2C (w,q,Y ) ( 1) w ( 1) q 0 2 w

wq Siste linje flger av at de andrederiverte er homogen av grad (-1), og h.s. uavhengig av t 2C (w,q,Y ) 2C (w,q,Y ) w L(w,q,Y ) 0 0 2 wq w q q Forelesning 9 6

Kostnadsfunksjonen ved konstant skalautbytte Frsteordensbetingelser fra kostnadsminimering w FL(K ,L) q FK (K ,L) Eliminering av Lagrangeparameteren w FL(K ,L) q FK (K ,L) Substitumalen m bli en faktorstrle fordi MTSB er homogen av grad 0 Forelesning 9 7

Sprsml nr produktmengden kes Hvordan skal faktorene kes Faktorene m kes proporsjonalt for at vi fremdeles skal ha kostnadsminimum Lsning for Lagrangeparameteren w q (w,q ) FL FK Setter inn for faktorprisene i kostnadsutlegget og bruker passuslikningen C wL qK FLL FK K (FLL FKK ) Y Forelesning 9 8 Vi har da

C (w,q,Y ) (w,q)Y Kostnadsfunksjonen kan dekomponeres multiplikativt i et ledd som er en funksjon av faktorprisene og et ledd som er produktmengden Gjennomsnittskostnad C (w,q,Y ) C (w,q ) c(w,q ) Y Forelesning 9 9 Faktorettersprselsfunksjonene Shephards lemma gir C (w,q,Y ) L(w,q,Y ) (w,q )Y (w,q )Y

w w C (w,q,Y ) K (w,q,Y )= (w,q )Y k (w,q )Y q q Vi fr samme type multiplikative dekomponering som for kostnadsfunksjonen Forelesning 9 10 Profittmaksimering og pari passu MaksY pY C (w,q,Y ) pY c(w,q )Y Y (p c (w,q )) Hvis p < c(w,q) legges bedriften ned Hvis p > c(w,q) fr vi ingen entydig lsning for Y

Vi m kreve p = c(w,q) Y bestemmes p annen mte Forelesning 9 11 Likevekt i en liten pen konomi Et land med to sektorer og to faktorer prisene p produktene gitt p verdensmarkedet, pari passu produktfunksjoner Kostnadsfunksjonene multiplikativ dekomponerbare Likevektsbetingelser i produktmarkedene p1 c1 (w,q ) , p2 c2 (w,q ) Fordeling av de gitte faktormengder

L1 L2 L ,K1 K 2 K Forelesning 9 12 Innsetting av de betingete ettersprselsfunksjoner i faktorfordelingen L1 (w,q,Y ) L2 (w,q,Y ) L K1 (w,q,Y ) K 2 (w,q,Y ) K Videre innsetting ved bruk av Shephards lemma for eliminere L1,L2,K1, K2 og sitte igjen med Y1, Y2 som endogene variable c1w (w,q)Y1 c2 w (w,q )Y2 L c1q (w,q)Y1 c2 q (w,q )Y2 K Forelesning 9 13

Vi har n et system med 4 likninger i 4 endogene variable w,q, Y1, Y2 og de 4 eksogene variable p1,p2, L, K De to betingelsene pris lik grensekostnad er to likninger i de to endogene variable w og q, og de to eksogene p1,p2 Lser dette subsettet for de endogene faktorpriser som funksjoner av de eksogene produktpriser p1 c1 (w,q ) , p2 c2 (w,q ) w w(p1 , p2 ) , q q (p1 , p2 ) Forelesning 9 14 Setter inn lsningene for faktorprisene i de to likninger for fordeling av faktorer c1w (w,q )Y1 c2 w (w,q )Y2

c1w (w(p1 , p2 ) ,q (p1 , p2 ))Y1 c2 w (w(p1 , p2 ),q (p1 , p2 ))Y2 L c1q (w,q )Y1 c2 q (w,q )Y2 c1q (w(p1 , p2 ) ,q (p1 , p2 ))Y1 c2 q (w(p1 , p2 ),q (p1 , p2 ))Y2 K Dette er to likninger i de to endogene Y1, Y2 og de eksogene p1,p2, L, K Y1 Y1 (p1 , p2 ,L,K ) Y2 Y2 (p1 , p2 ,L,K ) Forelesning 9 15

Recently Viewed Presentations

 • Leading learning through Professional Learning Communities

  Leading learning through Professional Learning Communities

  Leading Learning Through Professional Learning Communities ... and ignore or manage other pressures Tye (2000) Focus of capacity building creating and maintaining the necessary conditions, culture and structures facilitating learning and skill-oriented experiences and opportunities ensuring ...
 • Budget Systems Project June 13, 2014, Stakeholder Event

  Budget Systems Project June 13, 2014, Stakeholder Event

  Budget Systems Project Stakeholder Event - June 13, 2014 BPAS Phase I Improvements Reporting: Simplify report options and organization to limit user selection and increase confidence in data selected.
 • Sept.11, 2018 You need: Clean paper / Pencil

  Sept.11, 2018 You need: Clean paper / Pencil

  M - Movement R - Respirations R - Reproduces S - Sensitivity (responds to stimulus) N - Nutrition / nutrients E - Excretion G - Growth C - Cells MRS NERG-C Body Organization Organism Organ System Organ Tissue Cell The...
 • Isolationism to American Imperialism and World War I

  Isolationism to American Imperialism and World War I

  B. Short Range Causes of World War I. 1. Europe was known as a Powder Keg because of the territorial conflicts and military buildups that were going on in the late 1800's to early 1900's.
 • Determining Specific Learning Disability

  Determining Specific Learning Disability

  includes the regulations for implementing IDEA 2004. It includes the elements of the multi-level instruction model, a summary of the problem solving model used within the SPL process and the standards or criteria for determining that a student has a...
 • Spremnost Djeteta Za Polazak U Školu

  Spremnost Djeteta Za Polazak U Školu

  Pisanje je jako apstraktna aktivnost, "hrpa znakova na papiru", pa djecu ne treba forsirati da prerano sve to savladaju. Kod ljevoruke djece treba djetetu dozvoliti da piše lijevom rukom, a ne ga forsirati da piše desnom.
 • Professional Job Search Strategies 6 December 2016 Sue

  Professional Job Search Strategies 6 December 2016 Sue

  Free information sueellson.com Buy books 120ways.com. Complete first name and email address (PLEASE WRITE CLEARLY)1.Copy of the top 20 tips all three books2.Invitation to connect on LinkedIn3.Link to audio recording of this session4.Chance to win a book!
 • Thesis - ECLAP

  Thesis - ECLAP

  Thesis Formula. A specific subject + a specific condition, feeling, or stand = an effective thesis statement. Video games are an important developmental tool for young people because they enhance eye-hand coordination, develop complex problem-solving skills, and promote self-confidence.