Digitální učební materiál - szs-jaselska.cz

Digitální učební materiál - szs-jaselska.cz

Digitln uebn materil Savci-placentlov 3 Mgr. Simona Valokov z 2013 Digitln uebn materil slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0606 Nzev programu OP 1.5 Vzdlvn pro konkurenceschopnost

Nzev projektu Inovace vzdlvacho procesu slo materilu VY_32_INOVACE-4-11-BIO-17 Nzev koly Stedn zdravotnick kola, Brno, Jaselsk 7/9 Autor

Mgr. Simona Valokov Vzdlvac oblast Biologie Tematick oblast Zoologie Tma Savci placentlov 3 (lichokopytnci, sudokopytnci, kytovci)

Ronk 3. Datum tvorby z 2013 Anotace Prezentace slou k vkladu uiva. Metodick pokyn

Doporuuji pout k vysvtlen a nzorn vuce. Systm: Kmen: STRUNATCI (CHORDATA) Podkmen : PLTNCI (UROCHORDATA) Podkmen : BEZLEBEN (CEPHALOCHORDATA) Podkmen : OBRATLOVCI (VERTEBRATA) Nadtda : BEZELISTNATCI tda : KRUHOST Nadtda : ELISTNATCI tda : PARYBY tda : RYBY tda : OBOJIVELNCI

tda : PLAZI tda : PTCI tda : SAVCI Systm savc: Tda: savci ( Mammalia) asi 4300 druh Podtda: vejcorod 6 d: Triconodonta

vymel d: Docodonta vymel d: Multituberculata vymel d: ptakoitn (Monotremata) Podtda: ivorod (Theria)

6 4300 Nadd: Symmetrodonta vymel Nadd: Pantotheria vymel Nadd: vanat (Metatheria) Nadd: placentlov (Placentalia)

250 4050 Tda: Savci ( Mammalia) Podtda: ivorod Nadd: Placentlov d: Hmyzoravci d: Letouni d: Chudozub d: Hlodavci d: Zajci d: elmy d: Chobotnatci

d: Sudokopytnci d: Lichokopytnci d: Kytovci d: Hrabi d: Brcouni d: Afrit hmyzoravci d: Damani d: Sirny d: Tany d: Letuchy d: Luskouni d: Primti

d: Lichokopytnci velc savci s redukovanm potem prst, nalapuj na piky prst prostedn (3.) prst nejsilnj, chrnn rohovitm kopytem chyb kln kost, protaen obliejov st ezky v horn i doln elisti, potravu ukusuj siln pysky, horn me bt prodlouen jednoduch aludek, slep stevo velk (u kon a 30 l) zstupci: NOSOROEC (tlust zrohovatl ke, 1-2 rohy postaven za sebou) K OSEL ZEBRA TAPR (krtk chobotek)

Obr. 1 Vvoj kon Kostra kon Obr. 2 Obr. 3 4 5 Osel asijsk

K Pevalskho Zebra Grvyho Nosoroec tuponos Obr. 6 7 Tapr jihoamerick

d: Sudokopytnci Obr. 8 nesourod skupiny, nejsou ble pbuzn lichokopytnkm, asi 190 druh sud poet prst (2-5) 3. a 4. prst nesou kopyta 2. a 5. prst s menmi koptky (mohou, ale nemus se dotkat zem), 1. prst redukovan nebo vymizel redukce hornch ezk, potravu kubou dlouh siln jazyk aludek obvykle dlen na nkolik oddl chyb kln kost Poddy: Nepevkavci

Mozolnatci Pevkavci Podd: Nepevkavci pln chrup, piky zvten v kly jednoduch, maximln dvoudln aludek, nepevykuj 2. a 5. prst se pi chzi dotkaj zem zstupci: PRASE DIVOK (pedek prasete domcho, samice bachyn, 8 selat) PRASE BRADAVINAT ( africk savany) PEKARI PSKOVAN (americk kontinent) HROCH OBOJIVELN (zavalit, lys ke, irok tlama, ezky a piky klovit a stle dorstaj)

Prase divok Obr. 9 10 Prase bradavinat Obr. 11 12 Pekari pskovan

Hroch obojiveln Obr. 13 14 Podd: Mozolnatci dolapuj na celou plochu poslednch 3 lnk 3. a 4. prstu, podloeny prunm mozolem blorav, tydln aludek, pevykuj, vrazn uchopovac pysky zachovny vechny typy zub

zstupci: VELBLOUDI LAMY Velbloud dvouhrb Velbloud jednohrb Obr. 15 Hbetn tuk- zdroj energie, tvorba

metabolick vody 16 Mimochodnci Lama guanako Lama vicugna Obr. 17 18

Podd: Pevkavci sloen aludek (bachor, epec, kniha, slez), pevykovn zvracen potravy, bon pohyby elisti, horn ezky chybj dlouh siln konetiny s prsty chrnnmi na pice kopyty, dolapuj jen na piky 3. a 4. prstu; 2. a 5. prst zkrcen (tzv. pasprky) a vymizel nkte maj parohy nebo rohy zstupci: SRNEC (samci parky), JELEN (samci parohy), LOS (samci parohy), SOB (parohy samec i samice), IRAFA (prodlouen krk, rky trvale pokryt k),VIDLOROH (vidlicovit dut rohy, shazuj je) GAZELA, ANTILOPA, PAK, KAMZK, KOZA, MUFLON,

BUVOL, BIZON, ZUBR, JAK aludek pevkavc Obr. 19 jcen kniha slez tenk

stevo epec bachor Srnec obecn Obr. 20 21 Jelen lesn 22 23

Dank evropsk Sob polrn Obr. 24 25 Los evropsk Okapi Obr.

26 27 irafa siovan Kamzk horsk Obr. 28 29 Muflon Koza domc

Obr. 30 31 32 Koza rouboroh Koza bezorov Buvol africk Zubr evropsk

Bizon americk Obr. 33 34 35 Jak divok Tur domc Jak

domc Obr. 36 37 38 Antilopa impala Gazela Thomsova Obr. 39

40 Pak han Vidloroh americk Obr. 41 42 d: Kytovci extrmn pizpsoben k ivotu ve vod ke lys, siln tukov vrstva pod k vetenovit tlo, vodorovn postaven ocasn ploutev, pedn ploutve

pohybliv v ramennm kloubu, zadn konetiny vetn pnve zakrnly, hbetn ploutev (pokud je) vyztuen vazivem lebka s dutinami, prodlouen rostrum, mal mozek, kra velmi zbrzdn nosn otvor(y) na hbetn stran - slou k dchn, dozadu protaen plce, dechov frekvence 4 vdechy /min, pod hladino asi hodinu zevn zvukovod zarostl, echolokace (hydrolokace), ich zakrnl 2 mln bradavky, matka mld po narozen vynese k hladin nadechnout, a 300l mlka /den vtinou ve stdech Poddy: Kosticovci Ozuben Podd: Kosticovci

zuby pouze v embryonlnm stadiu velk jazyk, rohovit lity - kostice (propoutj vodu, ale zachycuj mosk plankton) spodn elist del ne horn dva dchac otvory zstupci: VELRYBA GRNSK (nem hbetn ploutev, tmavohnd barva, spodn elist bl, ohroen druh) PLEJTVK OBROVSK (nejvt organismus na Zemi, prakticky na vymen) Plejtvk obrovsk

Obr. 43 44 Velryba grnsk Obr. 45 46 Podd: Ozuben homodontn (stejnocenn ) zuby ve vtm potu spodn elist stejn dlky jako horn nesoumrn lebka s jednm dchacm otvorem

nad rostrem tukov tleso - slou k penosu zvuku rozmanit hlasov projevy zstupci: VORVA DELFNOVEC (sladkovodn) DELFN KOSATKA DRAV (lov ve stdech) NARVAL (chyb zuby, lev ezk horn elisti u samc prodlouen ve spirlovit kel) BLUHA Obr. 47

Vorva obrovsk Obr. 48 49 Vorva obrovsk Obr. 50 51 Delfnovec amazonsk

Delfn obecn Delfn skkav Obr. 52 53 Kosatka drav Obr. 54 55

Bluha Zdroje: Obr. 1: KOEHNE, Andr. Horseevolution Portugus.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc Creative Commons z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Horseevolution_Portugu%C3%AAs.png Obr. 2: WIKIPEDIANPROLIFIC. Horseanatomy.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc GFDl 1.2 z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Horseanatomy.png Obr. 3:PrzewalskiHerde.jpg. In: Wikimedia Commons [online]. 2008 [cit. 2013-09-22]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PrzewalskiHerde.jpg?uselang=cs Obr. 4: LERSCH, Thomas. Zebra zoo-leipzig.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc Creative Commons z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zebra_zoo-leipzig.jpg Obr. 5: FERRAR, Roberto. Asinello (200214503).jpg. In: Wikimedia Commons [online]. 2006 [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asinello_(200214503).jpg Obr. 6: KOMENCANTO. Rhinoceros in South Africa adjusted.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-0922]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rhinoceros_in_South_Africa_adjusted.jpg Obr. 7: KARELJ. Tapr 6.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupn z:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tap%C3%ADr_6.jpg Obr. 8: BAECKER, Joachim. 582px-Sus_Scrofa_Vorderlauf. In: Wikimedia Commons [online]. 2005 [cit. 2013-09-23]. Dostupn pod licenc Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sus_Scrofa_Vorderlauf.jpg Obr. 9: BARTZ, Richard. Wild Boar Habbitat 3.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc Creative Commons z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wild_Boar_Habbitat_3.jpg Obr. 10: HAJOTTHU. Frischlinge2008.JPG. In: Wikimedia Commons [online]. 2008 [cit. 2013-09-23]. Dostupn pod licenc GFDL z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frischlinge2008.JPG?uselang=cs Obr. 11: D. GORDON E. ROBERTSON. Warthog, male, Serengeti.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 201309-22]. Dostupn pod licenc GFDL z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Warthog,_male,_Serengeti.jpg Obr. 12: CHRUMPS. Tayassu tajacu.jpg. In: Wikimedia Commons [online]. 2007 [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc GFDL z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tayassu_tajacu.jpg Obr. 13: UNICURSE. Hippo at the memphis zoo.JPG. In: Wikimedia Commons [online]. 2008 [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc GFDL 1.2 z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hippo_at_the_memphis_zoo.JPG Obr. 14: BS THURNER HOF. Nilpferd auftauchend 0505012 .jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-0922]. Dostupn pod licenc GFDL z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nilpferd_auftauchend_0505012_.jpg Obr. 15: HABEROV, Tamara. Velbloudice s mladetem.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22].

Dostupn pod licenc CC-BY-SA-2.5.: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Velbloudice_s_mladetem.JPG Zdroje: Ob. 16: JJRON. 07. Camel Profile, near Silverton, NSW, 07.07.2007.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc GFDL 1.2 z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:07._Camel_Profile,_near_Silverton,_NSW,_07.07.2007.jpg Obr. 17 : GEOFFREY J. KING. Lama guanicoe 2005-02-13.jpeg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc GFDL 1.2 z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lama_guanicoe_2005-02-13.jpeg Obr. 18: HAPLOCHROMIS. Vicugna vicugna.JPG. In: Wikimedia Commons [online]. 2008 [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc GFDL 1.2 z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vicugna_vicugna.JPG Obr. 19: ORIGINAL UPLOADER WAS SUNSHINECONNELLY AT EN.WIKIBOOKS. Anatomy and physiology of animals The rumen.jpg. In: Wikimedia Commons [online]. 2007 [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomy_and_physiology_of_animals_The_rumen.jpg Obr. 20: JOJO. Capreolus capreolus 2 Jojo.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 201309-22]. Dostupn pod licenc GFDL z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Capreolus_capreolus_2_Jojo.jpg

Obr. 21: VECTORISED BY YUG. Kronhjortshornets utveckling, Nordisk familjebok.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kronhjortshornets_utveckling,_Nordisk_familjebok.svg Obr. 22: B.NAVEZ. Dama dama8.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc GFDL z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dama_dama8.JPG Obr. 23: SMUDGE 9000. Red Deer Stag.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-0922]. Dostupn pod licenc Creative Commons z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Red_Deer_Stag.jpg Obr. 24: BUISSE, Alexandre. 20070818-0001-strolling reindeer.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc GFDL z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:20070818-0001-strolling_reindeer.jpg Obr. 25: DAVE BEZAIRE & SUSI HAVENS-BEZAIRE. Moose in Gros Ventre Campgroud 4.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc Creative Commons z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moose_in_Gros_Ventre_Campgroud_4.jpg Obr. 26: RAUL654. Okapia johnstoni4.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-0922]. Dostupn pod licenc GFDL 1.2 z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Okapia_johnstoni4.jpg Obr. 27: H. ZELL. Giraffa camelopardalis reticulata 01.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001[cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc GFDL z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Giraffa_camelopardalis_reticulata_01.JPG

Zdroje: Obr. 28: LIN1. Rupicapra rupicapra 02 by Line1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc GFDl 1.2 z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rupicapra_rupicapra_02_by_Line1.jpg Obr. 29: HEMPEL, Jrg. Ovis orientalis LC0267.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001[cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ovis_orientalis_LC0267.jpg Obr. 30: STEVE FORD ELLIOTT. Irish Goat.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc Creative Commons z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Irish_Goat.jpg Obr. 31: F. SPANGENBERG. Bezoarziege.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc GFDL 1.2 z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bezoarziege.jpg Obr. 32: ORIGINAL UPLOADER WAS GEOGRAPHER AT EN.WIKIPEDIA. Capra falconeri hepteneri.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc Creative Commons z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Capra_falconeri_hepteneri.jpg Obr. 33: BATLLE, Albert. African Buffalo.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc GFDl 1.2 z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:African_Buffalo.JPG

Obr. 34: KOTOWSKI. Wisent.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc GFDL z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wisent.jpg Obr. 35: DYKINGA, Jack. American bison k5680-1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:American_bison_k5680-1.jpg Obr. 36: SCOTT BAUER, USDA ARS. Cow with calf.jpg. In: Wikimedia Commons [online]. 2009 [cit. 2013-09-22]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cow_with_calf.jpg Obr. 37: 4028MDK09. Schwarzer Yakbulle.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc Creative Commons z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schwarzer_Yakbulle.JPG Obr. 38: QUARTL. Bos mutus qtl1.jpg. In: Wikimedia Commons [online]. 2009 [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bos_mutus_qtl1.jpg Obr. 39: IKIWANER. Serengeti Impala3.jpg. In: Wikimedia Commons [online]. 2009 [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc GFDL 1.2 z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Serengeti_Impala3.jpg Obr. 40: ORIGINAL UPLOADER WAS ENERGO AT PL.WIKIPEDIA. Thompson gazelle.jpg. In: Wikimedia Commons [online]. 2009 [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc GFDL 1.2 z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Thompson_gazelle.jpg

Zdroje: Obr. 41: HILLEWAERT, Hans. Connochaetes taurinus.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 201309-22]. Dostupn pod licenc CC-BY-SA-3.0 z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Connochaetes_taurinus.jpg Obr. 42: LEUPOLD, JAMES C. Gabelbock fws 1b.jpg. In: Wikimedia Commons [online]. 2009 [cit. 2013-09-22]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gabelbock_fws_1b.jpg Obr. 43: KURZON. Blue whale size.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc GFD z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Blue_whale_size.svg Obr. 44: Balaenoptera-acutorostrata.jpg. In: BOCOURT (1819-1904), Marie-Firmin. Wikimedia Commons [online]. 1871 [cit. 2013-09-22]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Balaenoptera-acutorostrata.jpg Obr. 45: LYDEKKER, RICHARD. GreenlandWhaleLyd3.jpg. In: Wikimedia Commons [online]. 1894 [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc Public domain-old z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GreenlandWhaleLyd3.jpg Obr. 46: MAPLAB. Cypron-Range Balaena mysticetus.svg. In: Wikimedia Commons [online]. 2012 [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc Creative Commons 3.0 z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cypron-Range_Balaena_mysticetus.svg Obr. 47: BARATHIEU, Gabriel. Mother and baby sperm whale.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001[cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc Creative Commons z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mother_and_baby_sperm_whale.jpg

Obr. 48: LYDEKKER, RICHARD. DERIVATIVE WORK: TOTODU74. Sperm whale drawing with skeleton.jpg. In: Wikimedia Commons [online]. 2010 [cit. 2013-09-22]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sperm_whale_drawing_with_skeleton.jpg Obr. 49: OTTEN, Dennis. Inia.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc GFDL z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Inia.jpg Obr. 50: IN ALCIDE DESSALINES D'ORBIGNY. Inia geoffrensis boliviensis 1847.jpg. In: Wikimedia Commons [online]. 1847 [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc Public Domain z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inia_geoffrensis_boliviensis_1847.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inia_geoffrensis_boliviensis_1847.jpg 0br. 51: REDFERN, Jessica. Delphinus delphis with calf.jpg. In: Wikimedia Commons [online]. 2006 [cit. 2013-09-22]. Dostupn z: http://commons.wikimedia.org/ wiki/File:Delphinus_delphis_with_calf.jpg?uselang=cs Obr. 52: ASPREY, Peter. Bottlenose dolphin with young.JPG. In: Wikimedia Commons [online]. 2005 [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licenc GFDL z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bottlenose_dolphin_with_young.JPG Obr. 53: DRAWN BY BIRDY 1995. Orcinus orca-Zeichnung.jpg. In: Wikimedia Commons [online]. 2006 [cit. 2013-09-22]. Dostupn pod licnc GFDL / cc-by-sa2.5,2.0,1.0 z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orcinus_orca-Zeichnung.jpg Obr. 55: PLOUGMANN, Lars. Delphinapterus leucas 3.jpg. In: Flickr.com [online]. 2005 [cit. 2013-09-23]. Dostupn pod licenc Creative Commons 2.0 z: http://www.flickr.com/photos/criminalintent/27640481/sizes/m/

Webov strnkSavci. BIOMACH [online]. 2005 [cit. 2013-09-15]. Dostupn z: http://www.biomach.cz/biologie-zivocichua/savci-mammalia Literatura: ROSYPAL, Stanislav. Fylogeneze, systm a biologie organism. 1. vyd. Praha: Sttn pedagogick nakladatelstv, 1992, 744 s. ISBN 80-042-2815-1. JELNEK, Jan a Vladimr ZICHEK. Biologie pro gymnzia: (teoretick a praktick st). 7. aktualiz. vyd. Olomouc: Nakladatelstv Olomouc, 2004, 573 s., barevn plohy. ISBN 80-718-2177-2. SMR, Jaroslav, Ivan HOREK a Miroslav VTORA. Biologie ivoich: pro gymnzia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s., xvi s. obr. pl. ISBN 80716-8909-2. Materily jsou ureny pro bezplatn pouvn pro poteby vuky a vzdlvn na vech typech kol a kolskch zazen.

Jakkoliv dal vyuit podlh autorskmu zkonu.

Recently Viewed Presentations

 • The Spelling Shed

  The Spelling Shed

  Stages 1 - 6 correspond to year 1 - 6 with 100% curriculum coverage. Weekly objectives with word lists available in our system. Each week has a lesson plan, activities and printable practice / homework sheets with answers.
 • Avogadro's Law

  Avogadro's Law

  Avogadro's Law. Molar Volume - for a gas is the volume that one mole of that gas occupies at STP. Avogadro showed experimentally that 1 mole of . any. gas will occupy a volume of 22.4L at STP **Conversion Factor:...
 • Carbohydrates - Livingston Public Schools

  Carbohydrates - Livingston Public Schools

  Carbohydrates. We get most of our carbohydrates from the GRAINS group. FRUITS. and . VEGETABLES. ... Biscuit Method of Mixing: Combine all dry ingredients. Cut-in the fat until there are crumbs. Add the liquid and stir until a dough forms.
 • 'Content of a Good log Entry" - Thomas Jefferson National ...

  'Content of a Good log Entry" - Thomas Jefferson National ...

  Content of a Good Log Entry. Ron Lauzé ... Operators, Operability, Engineering, Software, CASA, Installation, and others. ... When this is the case it's helpful to put a summary statement at the top. Entries that include screen grabs.
 • Induction for Dental Core Training 2017-2018 NHS Education

  Induction for Dental Core Training 2017-2018 NHS Education

  Available on COPDEND website. DCT Curriculum. NHS Education for Scotland. Minimum of 24 Supervised Learning Events (SLEs) A clinical governance/quality improvement project (e.g. audit) A current personal development plan (PDP) and progress against that PDP.
 • Experiences of Asylum Seekers and Refugees in Wales

  Experiences of Asylum Seekers and Refugees in Wales

  Dr Ashra Khanom, Research Fellow, (Swansea University) for the HEAR team 3rd October 2019 * * Background Sanctuary in Wales Long history of welcome in Wales for those fleeing persecution/war. Asylum seekers have been dispersed to Wales from other parts...
 • Battle of El-Alamein & Operation Torch - Mr. myers - Home

  Battle of El-Alamein & Operation Torch - Mr. myers - Home

  Battle of El-Alamein & Operation Torch. Carson and Dora Burek, T. Fung, Archit Gubiligari, Sandeep Singh Sidhu ... Thesis for the Battles of El Alamein. ... Operation Torch used a three pronged attack, with landing sites in Oran and Algiers,...
 • Matrices Progresivas Escalas Coloreada

  Matrices Progresivas Escalas Coloreada

  También tiene dos meritos : supera las limitaciones de los tets de "lápiz y papel" y de los test de ejecución y hace posible el registro fácil y preciso de los juicios sucesivos que el sujeto pone en obra al...