C-formede kanaler og atypiske tannrotsmorfologier ...

C-formede kanaler og atypiske tannrotsmorfologier ...

C-formede kanaler og atypiske tannrotsmorfologier Gruppeprosjekt i endodonti hst 08 for H05, gruppe C (I. Kalgraff, F. Karaburk, G. Karstensen, R. Khawaja, A. Mirzaei, J.A. Mjlnerd) Sentrale fenomener: C-formede kanaler Invaginasjoner Evaginasjoner Taurodonti Molarisering C-formede kanaler

Pulpakavum fr C-formet utseende sett ovenfra Fusjon av M og D rot. Ved 3 kanaler: MB kanal gr sammen med D kanal 3 typer (se nederste bilde) I Kontinuerlig C-formet kanal II Semikolon-formet kanal III To el. flere separate kanaler Gulvet i pulpakavum ligger dypt og har unormal anatomi Kanalene kan skilles lengre apikalt og g ut ved separate foramina I II III

Sees hyppigst i 2. molarer i ukj (1%) Ved forekomst i n molar, finnes c-form i kontralateral i 70% av tilfellene Hy forekomst i Asia Diagnostikk: rtg.bilde 20 M el. D projeksjon Hovedrsak: ingen fusjon av Hertwigs rotepitel p bukkal og lingual rotoverflate Behandling: - Endobehandling er vanskelig og har lav suksessrate kt fare for perf., irregulr kanalform, bikanaler - Termoplastisk guttaperka (ikke kald) Invaginasjoner

Grunne/dype kaviteter p kronen (delvis el. helt dekket av emaljevegger) Dens invaginatus (tidl. dens in dente) = innfolding av tann (lat.) Oftest p lateraler i okj, men kan oppst p alle tenner. Rammer ofte tennene bilateralt. Invaginasjoner ker ofte risiko for infeksjon av pulpa og/eller periodontale vev 4 hovedtyper (bilde til hyre): I Involverer bare kronen.

II Inn i roten. Penetrerer ikke roten. III og IV Penetrerer roten apikalt/lateralt. Ender i PDL. I II III IV Frekvens: 0.1-10% Etniske variasjoner Ukjent etiologi, sannsynligvis genetisk faktor

Roten mer utsatt for eksponering Behandling: - Forebyggende/observasjon - Konvensjonell rotbehandling/ kirurgi/ekstraksjon - Type II br renses mekanisk + irrigasjon og fylles fullstendig. - Type III vanskelig behandle hvis infeksjon gr gjennom vevene. Evaginasjoner Pulpa er utvidet mot tannoverflaten Dentin og emalje flger

pulpale ekstensjon sees som en ekstra kusp eller emaljeperle p tannoverflaten Sjeldne Premolarer Autosomal dom. el. x-bundet arv? Medfrer ofte okklusal interferens - Kan elimineres med gradvis pussing av kusp/perle (ca 0.1mm/mnd) - Raskere fjerning kan gi pulpaeksponering og inflammasjon Taurodonti

Pulpakavum fortsetter apikalt langt forbi normal hyde Tauros = okse (lat.) (oksetenner) Molarer Ofte i sammenheng m/syndromer Etiologi: forsinkelse i omdannelsen fra Hertwigs rotepitel til emaljeorganet Gjr endodontisk behandling vanskelig pga apikale plassering av kanalpninger Innsyn, bldning v/pulpitt Molarisering Premolarer med molarers rotmorfologi - Ukj: premol. med M og D rot (jf. ukj molar) - Okj: premol. med to B og n

P rot (jf. okj molar) Kronene stort sett normalt utseende, men kan ha ekstra kusp og vre lengre i MD retning Frekvens: ca. 1%. Okj: 1. premolar, ukj: 2. premolar Andre atypiske morfologier

Pulpastener = kalsifiserte strukturer som dannes i vitale pulpa Rhizomicry = rotens lengde kortere enn kronens hyde Rhizomegaly = unormalt lange rtter Dilacerasjon = uvanlig byning/vinkel p tannens rot Cynodonti = mots. av taurodonti (mangel av cervikale omrde, kronen gr dir. over i roten) Overtallige rtter Fusjon og germinasjon Pulpasten

Dilacerasjon Fusjon Husk: Studer alltid rntgenbilder nye fr endodontiske prosedyrer Ikke vr fastsatt i lreboka og normer for rotkanalsmorfologi behandle hver tann med utgangspunkt i at kompleks anatomi forekommer ofte nok til sees p som normalt

Recently Viewed Presentations

 • Compound Sentences ~ A Glance at Grammar Definition

  Compound Sentences ~ A Glance at Grammar Definition

  Compound Sentences ~ A Glance at Grammar * * Definition A Compound Sentence is a sentence that joins two independent clauses together with a coordinating conjunction or semicolon. Formula Compound Sentence = Independent Clause + Independent Clause What? An independent...
 • Juniper Networks Corporate PowerPoint Template

  Juniper Networks Corporate PowerPoint Template

  vRouter performs networking services like Security Policies, NAT, Multicast, Mirroring, and Load Balancing. No need for Service Nodes or L2/L3 Gateways for Routing, Broadcast/Multicast, NAT . Routes are automatically leaked into the VRF based on Policies. Support for Multiple Interfaces...
 • International Geoscience Programme (IGCP) Geoscience in the service

  International Geoscience Programme (IGCP) Geoscience in the service

  We have identified the Alpine-Himalayan region as the ideal laboratory, because the archaeoseismological studies that have already taken root in the Eastern Mediterranean can be extended to neighbouring regions, most importantly south along North African shores, north into the Caucasus...
 • Writing the Process Essay - NWACC

  Writing the Process Essay - NWACC

  Write a topic sentence and organize (and add, if necessary) at least three specific details for any more paragraph groups (use the checklist for writing process paragraphs on page 149). Organize the thesis statement along with the topic sentences and...
 • Diapositive 1 - United Nations

  Diapositive 1 - United Nations

  Evolution des normes de genre et stéréotypes de genre au Sénégal et l'impact sur transformation des relations de pouvoir entre hommes et femmes au Sénégal
 • Memory Bounded Inference on Topic Models

  Memory Bounded Inference on Topic Models

  Memory Bounded Inference on Topic Models Paper by R. Gomes, M. Welling, and P. Perona Included in Proceedings of ICML 2008 Presentation by Eric Wang
 • Some Student Examples of Note so far... You

  Some Student Examples of Note so far... You

  You could also add a "create" objective within your objectives section, since your students will be creating a piece of Impressionist art through photography. Blog (Blogger)- English talk or word "discuss" is at comprehension level Affective Domain (appreciate) Photoshop and...
 • Group Presentation

  Group Presentation

  NOVA Healthcare Service is a company based in the Middle East. NOVA health care is an independent, public joint stock company that is created to meet the health needs of the Middle East people.