Brukeradministering ved UiO

Brukeradministering ved UiO

UNIVERSITETET I OSLO FEIDE, BAS, ureg2000, Katalog v/Brd Henry Moum Jakobsen GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Agenda FEIDE BAS UREG2000

Katalog (LDAP) Brukeradministrasjon GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO FEIDE Felles Elektronisk Identitet For tiden en Uninett/USIT prosjekt Primrt 3 delprosjekter Brukeradministrativt system (BAS) Autentiseringstjener (AAT) Offentlig nkkel infrastruktur (PKI) Se: http://www.uninett.no/prosjekt/feide/ GT/SAPP/USIT

25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO FEIDE GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO BAS AT (LDAP) BAS SR (FS/MSTAS) GT/SAPP/USIT

Other HR 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Hva er et Brukeradministrative system (BAS) Student Student register register Personer BAS BAS Brukere

Personal Personal register register GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Hva er et Brukeradministrative system (BAS) Person Bruker - Fdselsnummer - Navn - Adresse - Tilknytning - Type

- Brukernavn/ID - Passord - E-post adresse - Type Gruppe - Gruppenavn/ID - Beskrivelse - Medlemmer - Brukere - Grupper GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 LT UNIVERSITETET I OSLO BOFH FS

Ureg2000 LDAP UA (Adgangskontroll) Notes Exim LMS (CF) ARS NIS (UiO) GT/SAPP/USIT Radius (Oppringt) NT Tivoli NIS (IfI)

PRISS AD (W2K) 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Brukeradministrative system (BAS) Bruker Person - Brukernavn/ID - Passord - Mailadresse

- Type - Fdselsnummer - Navn - Adresse - Tilknytning - Type Gruppe - Gruppenavn/ID - Beskrivelse - Medlemmer - Brukere - Grupper GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Hva er UREG2000? En Oracle database

Et API-sett skrevet i Perl5 En samling av programmer for oppdatering og vedlikehold av brukere, maskiner, grupper Rutiner for informasjonsutveksling mot LT og FS Rutiner for printerkvoter, med konto for den enkelte bruker. GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Hva gjr UREG2000 Administrerer brukere bygger, endrer og sletter brukere autentisering OS unix, NT, W2K, osv Systemer Lotus Notes, ClassFronter, Oracle, osv rettigheter printerkvoter

Administrerer grupper Skal administrere meta-info om maskiner GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Hvorfor UREG2000? nsker synkronisert brukernavn + passord. nsker kun ETT sted oppdatere informasjon om brukere, uansett hvilket system/OS brukeren bruker. nsker ETT kontaktpunkt for eksterne som nsker autentiserings- og autorisasjons-informasjon. nsker ETT utgangspunkt for levering av informasjon til nye tjenester (Katalog, LMS, osv.) GT/SAPP/USIT

25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Hva er BOFH? BrukerOrganisering For Hvermansen Andre kan se: http://members.iinet.net.au/~bofh/ http://www.theregister.co.uk/content/30/index.html Tekstbasert klient inn mot UREG2000 Kan brukes til det meste nr det gjelder brukere ved UiO GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO LT Lnn og Trekksystem er UiO sitt eneste personalsystem

gir UREG: steder SKO - StedKOde Navn Katalogmerke Kontaktadresser personer: Ansatte (med tilsetting) persontype = A Bilagslnnet persontype = M Jobbsted og privatadresse er autoritativt for steddata i UREG GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO FS Felles Studentsystemer er UIO sitt eneste studentregister

gir UREG: Studenter, persontype = S Navn Semesteradresse Studium Emner Opptak Aktivt studieprogram Studieniv Er autoritativt, dvs. skriver over persondata i UREG GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO

Tall 12. november 2001 Fakultet : Ansatte : Ansatt/student : Student : Eksterne/Andre : Total TF : 63 : 30 : 312 : 29 : 434 JUS : 288 : 185 : 2810 : 73 : 3356 Med : 1342 : 213 : 2092 : 1488 : 5135

HF : 809 : 331 : 4550 : 395 : 6085 MN : 1163 : 732 : 6217 : 1152 : 9264 Odont : 476 : 94 : 480 : 53 : 1103 SV : 485 : 286 : 4048 :

148 : 4967 UV : 343 : 81 : 2084 : 102 : 2610 UKM : 125 : 12 : 6 : 13 : 156 UNM : 155 : 11 : 26 : 32 : 224 UiO sentralt : 994 :

227 : 234 : 531 : 1986 Andre : 15 : 8 : 64 : 121 : 208 --------------------------------------------------------------------------Total : 6258 : 2210 : 22923 : 4137 : 35528 GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO

Fordeling av brukergrupper 100 % 80 % 60 % Eksterne/Andre Student Ansatt/student Ansatte 40 % 20 % 0% TF GT/SAPP/USIT

JUS Med HF MN Odont SV UV UKM UNM UiO sentralt Andre

Fakultet 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO LDAP Lightweight Directory Access protocol En protokoll for hvorledes komunisere med en katalog En forenkling av DAP, som er X.500 sin mte komunisere med kataloger. Standard: V3: RFC2251 V2: RFC1777 GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO

Sking Ved filter i en LDAP-klient (rfc2254) Eks: (&(sn=Oftedal)(givenName=Lars*)) URL-sk (rfc2255) ldap://ldap.uio.no/o=Universitetet i Oslo, c=no?? sub? (&(sn=Oftedal)(givenName=Lars*)) ldap://ldap.uio.no/ou=Fagseksjonen TF, ou=Teologiske fakultet, o=Universitetet i Oslo, c=no?uid?sub GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Mere URL-sking ldap://:/ ? attributter ? Scop

Base Sk kun i rot-noden for sket One Sk kun i noder rett under roten for sket Sub Sk i hele subtreet (inkl. rot) under rotnoden ? Filter ! NOT & - AND | - OR GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Hva har UiO idag? ldap.uio.no (alias: x500.uio.no) Inneholder (Objekter) Enheter ved UiO hentet fra LT Personer ved UiO, hentet fra LT Dvs Ansatte + bilagslnn (lsarbeidere) Studenter?

Kun hvis de har gitt oss lov via semesterregistreringen GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Bygge bruker howto Cr.user Ja Ansatt Ja I FS Ja Nei

Nei Andre Manuelt ? Nei Ja Fdselsnr? Nei GT/SAPP/USIT A a Nei Nei Student

Ja I LT? Ja Ja user screate *KONTO Registrer m/adekvat subtype Gjest eller gjesteforsker 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Sletting av brukere Studenter Autostud

Sperret 1. Semester uten lovlig registrering Slettet semesteret efter Andre: Opp til lokal IT-ansvarlig Ansatte IT-reglementet: 3 mnder etter oppsigelse av stilling. I praksis: Opp til lokal IT-ansvarlig. Eksterne Opp til lokal IT-ansvarlig. Kommer: 6 mnders varighet, og mulighet til fornying av konto for eksterne. GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Ddsfall Student Rapporter til

SFA/SSA Unix-drift Ansatt Personalavde lingen Unix-drift Andre Unix-drift GT/SAPP/USIT Hva skjer med konto: Sperres Web-omrde sperres Kun tilgang for ddsboet, attesteres av bobestyrer. 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET

I OSLO UREG2000 UiO sitt brukeradministrative system (BAS) v/Harald Meland & Brd Henry Moum Jakobsen SYDR/USIT/UiO GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Agenda

Litt om mye Ureg2000 og FS/LT IT-grupper BOFH Student-IT (autostud.pm) GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Brukeradministrative system (BAS) Bruker Person - Brukernavn/ID - Passord - Mailadresse - Type

- Fdselsnummer - Navn - Adresse - Tilknytning - Type Gruppe - Gruppenavn/ID - Beskrivelse - Medlemmer - Brukere - Grupper GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO LT FS

Ureg2000 BOFH LDAP UA (Adgangskontroll) Notes NT Exim ARS Tivoli LMS (CF) PRISS NIS (IfI) AD (W2K) NIS (UiO) GT/SAPP/USIT

Oppringt 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Hva er UREG2000? En Oracle database Et API-sett skrevet i Perl5 En samling av programmer for oppdatering og vedlikehold av brukere, maskiner, grupper Rutiner for informasjonsutveksling (import og eksport) mot LT (UiO sitt egenutviklede lnnssystem) og mot FS Rutiner for printerkvoter, med konto for den enkelte bruker. GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47

UNIVERSITETET I OSLO Hva gjr UREG2000 Administrerer brukere Bygger, endrer og sletter brukere autentisering OS unix, NT, W2K, osv Systemer Lotus Notes, ClassFronter, Oracle, osv rettigheter Printerkvoter Administrerer meta-info om maskiner Administrerer grupper GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Hvorfor?

nsker single sign-on. nsker kun ETT sted oppdatere informasjon om brukere, uansett hvilket system/OS brukeren bruker. nsker ETT kontaktpunkt for eksterne som nsker autentiserings- og autorisasjons-informasjon. nsker ETT utgangspunkt for levering av informasjon til nye tjenester (Katalog, LMS, osv.) GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Tall 2. Januar 2001 Fakultet TF JUS Med HF

MN Odont SV UV UiO sentralt Andre Total GT/SAPP/USIT : Ansatte : Ansatt/student : Student : Eksterne/Andre : Total : 94 : 36 : 397 : 37 : 564 : 379 : 138 : 2494 : 90 : 3101 :

1239 : 249 : 2204 : 1913 : 5605 : 966 : 328 : 4254 : 538 : 6086 : 1584 : 681 : 5577 : 1552 : 9394 : 488 : 85 : 466 : 73 : 1112 : 697 : 259 : 3464 :

159 : 4579 : 354 : 111 : 1850 : 115 : 2430 : 1157 : 226 : 201 : 923 : 2507 : 28 : 5 : 64 : 193 : 290 : 6986 : 2118 : 20971 : 5593 : 35668

25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO LT Lnn og Trekksystem Er UiO sitt eneste personalsystem Gir UREG: Steder SKO - StedKOden Navn Katalogmerke Kontaktadresser Personer (Ansatte Type = A og Bilagslnnet Type = M) Faste ansatte og bilagslnnet Jobbsted og privatadresse Er autoritativt, dvs. Skriver over sted- og personer-data i UREG GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47

UNIVERSITETET I OSLO FS Felles Studentsystemer Er UIO sitt eneste Studentregisteret Gir UREG: Personer (Studenter Type = S) Navn Semesteradresse Studium Emner Opptak Aktivt studieprogram Studieniv Er autoritativt, dvs. Skriver over personer-data i UREG

GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Bygge brukere UiO har tre typer brukere Ansatte Studenter Eksterne GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47

UNIVERSITETET I OSLO Bygge brukere (II) En m eie disken brukerene skal bygges p Disker er alle p flgende format: //// En m vre moderator for primrgruppen En m vre moderator for eventuelle nettgrupper GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Bygge brukere, Ansatte Skal finnes i LT

Har persontype: A - Ansatt B - Ansatt og Student M - Bilagslnnet b - Bilagslnnet og Student Skal ha brukertype A Hvis ikke finnes i LT, registrer som persontype a GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Bygge brukere, Studenter

3 metoder er i bruk Med/Odont - Automatikk v/Per Grttum ([email protected]) HF - Manuelt v/Student-IT HF, ystein Ekvik Alle andre: Via registrering til kurs i FS (TFKONTO, JUSKONTO, JUTACCOUNT, MNKONTO, SVKONTO, SVACCOUNT, UVKONTO) Konto bygges pflgende natt Kontoark via sokrates: kursbruker & nybruker Bygges efter definerte profiler (filegruppe, nettgruppe, SKO og homedir Skal ha brukertype S (Student). GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Bygge brukere: Eksterne Med eksterne mener vi personer som

ikke finnes i LT eller FS Og ikke-personlige brukere Programvare Drift-relaterte brukere Fellesbrukere (normalt tillater vi ikke slike) Har type X og i tillegg en sub-type GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO D E F G J K L N

O P R T W Z Subtyper Felles-kontoer Eksterne personer Test-brukere Gjesteforskere Spesialavtale, godkjent av IT-direktr Kurs-kontoer Programvarekonti EMBnet/Biotek-personer SIO - Studentsamskipnaden i Oslo Terminalstuemaskiner/printere (SV) Sykehusansatte (godkjent av UiO-ansatt) HPC/Tungregneranlegget - Eksterne Gjeste-personer Sivilarbeidarar

GT/SAPP/USIT c e f h j k n p r t u v z Bibliotek - fellesbrukere Professor emeritus UiO-foreninger Studenter ved den internasjonale sommerskole KAJA-kontrakt

Konsulenter - eksterne Notam - Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk Eksterne stipendiater Sykehusansatte (venter p} avtale) Timeansatte/Bilagsl|nnede Personer fra andre universiteter SVs interne sommerskoletilbud Frisch (Frischsenteret for samfunns}konomisk forskning) 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Eksterne brukere Disse er midlertidige, med normalt en varighet p 6 mneder. Annen varighet kan settes i de tilfeller der finnes egen avtale for slikt. Dette siste er desverre ikke satt i produksjon enda.

GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Modifisering av brukere Hva: GT/SAPP/USIT

Filegruppe (default, ++) Nettgruppe shell SKO Home Spread Printerkvote Type (Bruker og person) Gecos Fdselsnummer 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Modifisering grupper grupper

add rem create info ls lall spread Nett- og Filegrupper (i bofh ng og fg) samme som for grupper. GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Modifisering shell - unix innlogings shell (eks: bash,

csh, tcsh mfl) SKO - stedkode, 6 siffer defineres av OF/LT Gir domene-delen av mail-adressen til brukeren: denne gir s hvorledes local-part (det til venstre for @) skal se ut. Home - Disken brukeren ligger p, endring av denne betyr flytting user move (batch|now|platon|request - confirm| cancel) GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Modifisering - Er der enda mer? Spread

GT/SAPP/USIT u - UiO sitt NIS i - IFI sitt NIS n - Domino Directory Flere kommer nok 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Sperring Splatting av brukere Gjres ved sette * inn som frste tegn i passord-feltet (NIS) og disable konto i NT/ W2K. M angi en begrunnelse. user splatt/unsplatt Det er vanlig sette et nologin-shell ogs

Vi har et sett med forskjellige nologinshell som brukes i forskjellige sammenhenger. GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Sletting user delete Vi tar vare p filene i 5 r, kan restore bruker innen 4 mneder. efter dette kan ikke brukeren regne med f tilbake sitt brukernavn GT/SAPP/USIT

25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Foiler mm. Foiler: http://www.uio.no/~baardj/pres/UiB-V2001.ppt Stedkoder http://www.uio.no/~baardj/pres/hierarki.txt Sprsml? GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Harald neste...

FS og LT integrasjon (Teknisk) Detaljer GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Interaksjon mellom Ureg2000 og UiOs administrative systemer (FS og LT) GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO FS (Felles Studentsystem) Autoritativ kilde for Ureg2000s data om:

Personnavn (sammen med LT) Student-status (semesterregistrering + studieprogram + eksamensmelding) Eksamens- og undervisningsmeldinger (herunder kontokurs) Underviserroller Metainfo om emner GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO LT (Lnns- og Trekksystem) Autoritativ kilde for Ureg2000s data om: Personnavn (sammen med FS) Ansattstatus (bilagslnnet eller tilsatt) Stedkoder, og derved UiOs organisasjonsstruktur Ansattes tilhrighet i org.strukt.

Reservasjon mot publisering i katalog GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Data fra Ureg2000 FS fr/vil ha Har studenten gjennomfrt godkjent kontokurs? Studenters emailadresse. LT mottar i dag ingen data fra Ureg2000 I praksis fungerer Ureg2000 som vaktbikkje for sikre samsvar mellom FS og LT GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47

UNIVERSITETET I OSLO Teknisk Ureg2000 har SQLNet-aksess direkte mot FS- og LT-databasene, og egen Oraclebruker i disse All interaksjon initieres fra Ureg2000-siden Interaksjonen er implementert ved perl5moduler, som igjen benytter DBD::Oracle Noen nattlige script dumper resultatene av mye brukte queries til tekstfiler. Andre script benytter s data fra tekstfilene fremfor koble seg opp mot databasene. GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Pause Sprsml?

GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO IT-grupper Bruker Medlem av IT-Gruppe - S Sjef - A Ansatt Eier Rettigheter - Grupper - Moderator - Disker registrere brukere - osv

GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Rettigheter, Hvem har, og hvem har ikke? Styres av IT-grupper Brukere er medlem av IT-grupper S - Sjef A - Ansatt IT-grupper er eiere av disker, fg, ng, osv Disker eies med type: Y - alle rettigheter P - passord/printerkvote O - flytte vekk fra bofh: itgroup - kommandoene GT/SAPP/USIT

25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Bygging av studentbrukere (I) M trigges Bygger ny bruker, kun nr studenten ikke har noen annen studentbruker fra fr av. Bygging skjer hver kveld, slik at konto normalt er tilgjengelig dagen efter. Bygging skjer fra semesterstart og frem til noe efter siste frist for eksamensoppmelding. Uten om dette vil det kun unntaksvis bli foretatt bygging av brukere. GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET

I OSLO Profiler for studenter Aktivt studieprogram er studieprogram studenten har et lovlig opptak til (ikke privatist) og som vedkommende ogs har eksamensoppmelding i. Profilen bestemmer: GT/SAPP/USIT SKO Mail-adresse Primrgruppe Filgrupper Netgrupper Home-dir 25.01.20 16:47

UNIVERSITETET I OSLO Modifisering studentbrukerer Brukere p studentserverene vil automatisk bli modifisert i henhold til hvilke kurs de er meldt til. Med modifisert menes innmeldt i filgrupper og nettgrupper, flytting til ny disk ol. Daglig i perioden semesterstart og frem til litt efter frist for eksamensoppmelding gjr vi: Innmelding i fil-grupper og nettgrupper pning av sperrede brukere Innmelding p mailing-lister (Kommer senere) GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET

I OSLO Modifisering (II) Natt til fredag Ny printerkvote beregnes og ukekvote oppdateres Natt til tirsdag/onsdag Brukere legges i k for flytting og flyttes pflgende natt. GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Sletting studentbruker ca 14 dager efter fristen for semesterregistrering:

Brukere meldes ut av filgrupper og nettgrupper Bruker flyttes Sperrede brukere slettes Mail om sperring sendes ut. 2 3 uker efter p sperres brukerene til de studentene som ikke lengre er aktive, eller som ikke flger lovlige studier. GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Hvordan bygge, vi ser p bofh

user user user user GT/SAPP/USIT create bcreate lcreate screate 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Nyttige bofh-kommandoer knyttet til bruker

user info user history user passwd user splatt user unsplatt fg user ng user itgroup user GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO

Slutt? GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Nytt: Hierarkiske navnestrukturer Activ Directory (W2K) LDAP-kataloger Notes Directory Utfordringer: UiO sin organisering, mappe den inn i en katalog. Standardisering av enheter sine navn/akronym Flatt felles navne-rom for brukernavn, grupper og

maskinnavn GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO LDAP Kjrer i dag OpenLDAP Krever aktivt/passivt samtykke for vre med. Bruker et skjema som er egenutviklet, skal over til et subclasse av eduPerson (http://www.educause.edu/eduperson/) GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO

Kommer kanskje? sertifisering/sertifikater (X.509) krypterings-nkler integrering mot eksterne autentiseringssystemer GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Printerkvote, Hvem? Studenter 23 171 brukere har kvote (+ studentene ved IfI (har et eget printer-system)) GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47

UNIVERSITETET I OSLO Printerkvoter Initiert-kvote Hvor mange sider brukeren fr i utgangspunktet (som ny og eventuelt ved semesterstart) Hvis matcher flere: velger den som gir strst Uke kvote Hvor mange sider brukeren fr hver uke (natt til fredag) Hvis matcher flere: Fr summen GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Printerkvote (II) Max akkumulert

max for hva en bruker kan samle opp av utskriftskvote Hvis matcher flere: Fr summen Max semester kvote Max antall en bruker fr skrive i lpet av semesteret Hvis matcher flere: Fr summen GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Printerkvoter (III) Quota-file med direktiver En linje per direktiv Format: Betingelse

GT/SAPP/USIT ng - Netgruppe fg - Filgruppe k- Emnekode s - Aktivt studieprogram 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Struktur File-server for studenter H u m e /K a n t H P A500 c a 1 T B d is k (T F /J U S /M N /S V /U V )

S o k r a te s S u n U lt r a 2 A r is to te le s S u n U lt r a 2 S tu d m e d (M E D /O D O N T ) P la to n N e tA p p 6 3 0 4 0 0 G B D is k (T F /J U S /M N /S V /U V ) A r k im e d e s S u n U lt r a 2 A rk e n (T F ) S u n U lt r a 1 Tassen (S tu d o rg ) H ip p /H a p p

(H F ) S tu d e n tb r u k e r GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Ny file-server for studenter Kant og Hume N: ca 1 TB disk Skal opp til 3 TB disk Skal NFS og Samba (SMB) Kommer i drift i lpet av januar 2001

GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Strukturen p Platon (I) Diskene ligger alle under /uio/platon/ Strukturen er basert p fakultet og niv i studiet Nomenklaturen: - Fakultet: tf, jus, hf, mn, sv, uv Niv: l-laveregrad, h-hyeregrad Alle diskene er p 8 GB Inneholder 400 laveregradsstudenter eller 100 p hovedfag GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO

Strukturen p Platon (II) I tillegg: div-l1 Studenter som ikke lar seg plassere p ett fakultet pending1 Studenter uten lovlige emner og som vi derfor ikke har funnet plass til (nr de ble flyttet med move_platon i bofh). Disse vil bli sperret og derefter slettet om ikke deres studiestatus endres. GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Utskrift av brukernavn og passord for nye brukere

P sokrates: ~ureg2000/bin/ To programmer kursbruker [-p ] Gir en opplisting av hvem som er meldt til kurs (*KONTO) og gruppe. Hvis -p brukes skrives det ut standard brukernavn+passord ark til angitt skriver. nybruker Skriver ut standard ark for de brukerene som man har oppgitt fdselsnummer til. Filen skal inneholde et fdselsnummer per linje. GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO URL-er eduPerson (LDAP) http://www.educause.edu/eduperson/

BAS-prosjekter http://www.stanford.edu/group/itss-ccs/project/ registry/ http://www.stanford.edu/group(itss-ccs/project/ sunetid/ IMS-Enterprise GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO LDAP v3 ved USIT GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET

I OSLO Kva m gjerast: Server Struktur Skjema Synkronisering GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Server I dag: LDAP v2

OpenLDAP p durin LDAP v3 Notes p Domino01 AD p ???? Vi m: LDAP v3 OpenLDAP v??? Iplanet v??? Annet? GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Skisse av katalogen i dag. l d a p . u io . n o 0 = U n i v e r s i t e t e t i O s lo , c = n o o u = T e o lo g is k f a k u lt e t o u = F a g s e k s jo n e n T F

c n = V e m u n d B lo m k v is t o u = J u r id is k e f a k u lt e t c n = T r y g v e F a lc h o u = U n iv e r s it e t s d ir. ou= PA o u = S e n t r a l a d m in O PA o u = U S IT o u = S Y D R U S IT c n = L a r s I n g e O f te d a l GT/SAPP/USIT c n = A r n e L a u k h o lm c n = K n u t B o rg e

25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Skisse av mulig ny katalogstruktur ld a p .u io . n o 0 = U n iv e r s ite te t i O s lo , c = n o o u = T e o lo g is k fa k u lte t o u = F a g s e k s jo n e n T F o u = J u r id is k e fa k u lte t o u = S e n tr a la d m in o u = U n iv e r s ite ts d ir . ou= PA P e rs o n s OPA

U s e rs G ro u p s c n = A r n e L a u k h o lm u id = k b o r g e c n = u s it c n = K n u t B o rg e u id = la r s o c n = h fs t u d c n = L a r s In g e O fte d a l o u = U S IT c n = V e m u n d B lo m k v is t GT/SAPP/USIT

o u = S Y D R U S IT o u = O D I s e k s jo n e n o u = A D B -s e k s jo n e n U S IT A D M -s e k s jo n e n U S IT c n = T r y g v e F a lc h 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Skjema Person

Bruker Org.enhet Gruppe GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Hva finnes? eduPerson gridPerson ... Users (fra MS-AD) DominoPerson fra Notes

GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO Ureg vs. LDAP(-er) M reskrives, og modulariseres. GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47 UNIVERSITETET I OSLO GT/SAPP/USIT 25.01.20 16:47

Recently Viewed Presentations

 • Economic Systems - Welcome to Ms. Grno's class!

  Economic Systems - Welcome to Ms. Grno's class!

  Analyze how each type of systems answers the three economic questions and meets the broad social and economic goals of freedom, security, equity, growth, efficiency, price stability, full employment, and sustainability.
 • Usability Basics for the Information Professional Uta Hussong-Christian

  Usability Basics for the Information Professional Uta Hussong-Christian

  edited by Nancy Fried Foster and Susan Gibbons. This is the study where they used ethnographic methods to learn about students' work practices and then applied what they found to their web site redesign.
 • 360 Degree Panoramic Photography

  360 Degree Panoramic Photography

  Title: 360 Degree Panoramic Photography Author: karl.harrison Last modified by: karl.harrison Created Date: 1/30/2006 12:17:26 PM Document presentation format
 • Diapositiva 1

  Diapositiva 1

  Raccomandazione 10.2 Grado A Beyond 6-hours time window Antiplatelet agents in acute stroke ASA is the only agent tested in acute stroke (48 hrs) at a dose of 160 (CAST, Lancet 1997) or 300 (IST, Lancet 1997) mg/uid The metanalysis...
 • Things to know for tomorrows quiz Static electricity

  Things to know for tomorrows quiz Static electricity

  Bohr-Rutherford Diagram Rules. The atomic number of an element shows you how many protons and electrons there are (# of protons = # of electrons). ... Notation for Boron-10 and Boron-11. Mass number. Atomic number. Notation for Boron-10 and Boron-11....
 • 1 Phys 181-701 Astronomy 2 MOON IS SPACE

  1 Phys 181-701 Astronomy 2 MOON IS SPACE

  Phys 181-701 Astronomy "MOON IS SPACE CREATURE'S SKULL!" Weekly World News - July 5, 1988 "Space is the region above the earth's atmosphere." Science Probe I - 8th Grade Textbook - 1996 ASTRONOMY The study of matter and energy in...
 • Analysis of Algorithms Gale-Shapley's Stable Matching ... - WPI

  Analysis of Algorithms Gale-Shapley's Stable Matching ... - WPI

  Asymptotic Growth of T(n) Plots taken from Cormen, Leiserson, Rivest, & Stein's Texbook. here f(n) = T(n) asymptotic tight bound g(n) asymptotic upper bound g(n) asymptotic lower bound g(n)
 • Waste and Recycling Notes - PC\|MAC

  Waste and Recycling Notes - PC\|MAC

  LDPE can be recycled into new grocery bags. #5 - PP (Polypropylene) PP is used in yogurt containers, straws, and bottle caps. PP can be recycled into plastic lumber, car battery cases, and manhole steps. #6 - PS (Polystyrene) PS...