Apakah itu Enjin Gelintar?

Apakah itu Enjin Gelintar?

1. Apakah itu Enjin Gelintar? Apakah itu Enjin Gelintar? Definisi Enjin Gelintar - suatu program yang digunakan untuk mencari dan mencapai maklumat berdasarkan kepada sebutan gelintaran (search terms) yang diberi oleh pengguna. Ia membenarkan pengguna menjelajah pangkalan data yang mengandungi teks terdiri daripada berjuta-juta di laman web. Apabila perisian enjin gelintar dapat padankan

maklumat yang dicari (hits), ia akan menerangkan dimana pautan maklumat terdapat dan seterusnya pengguna akan terus menjelajah. Apakah itu Enjin Gelintar?

kunci utama untuk mencari maklumat spesifik dalam World Wide Web merupakan program yang mencari dokumen untuk katakunci tertentu dikaitkan dengan system seperti Altavista dan Exite mencapai maklumat berdasarkan kepada sebutan gelintaran membenarkan pengguna menjelajah pangkalan data yang mengandungi teks terdapat 2 jenis enjin gelintar : i. Individu ii. Meta Bagaimana Enjin Gelintar Berfungsi?

Bagaimana Enjin Gelintar Berfungsi? mengunakan spiders untuk mengumpul maklumat dan mengindeks web resources spidermenjejaki laman web dalam internet dan mengumpul maklumat dalam kesemua halaman.

Spider mengembalikan maklumat kepada pangkalan central. Program indexer membaca dokumen tersebut dan menghasilkan indeks Apakah kebaikan dan keburukan Enjin Gelintar? Kebaikan Enjin Gelintar mencapai kepada banyak laman-laman web dan golongan laman ini akan terus

berkembang program yang paling baik untuk mencari maklumat daripada internet maklumat yang dicapai adalah dalam bentuk elektronik Keburukan Enjin Gelintar memaparkan beribu-ribu maklumat yang mungkin kurang berkaitan. Bagaimanakah Enjin Gelintar rank Laman Web?

Mengikut satu set peraturan yang tertentu Matlamat utama adalah memaparkan maklumat yang paling berkaitan Memeriksa bidang tajuk dan scan tajuk dan teks yang berada pada kedudukan teratas dokumen Samakin banyak links yang terdapat pada laman web itu, semakin popular laman itu Contoh Enjin Gelintar Enjin Gelintar Individu

Yahoo Google Direktori/Katalog Lycos Teoma Meta Enjin Gelintar Big Hug C4 Dogpile MetaFind MetaCrawler

2. Apakah itu Meta Enjin Gelintar? Apakah itu Meta Enjin Gelintar?

membolehkan anda mengkueri beberapa enjin gelintar secara serentak menghantar kueri kepada beberapa enjin gelintar lain kemudian mengkompil dan memaparkan hasilnya lebil cepat daripada mengkueri setiap enjin gelintar secara berlainan. antaramuka yang sama dengan enjin gelintar umum. meningkatkan peratus laman web yang dipertimbangkan tidak mempunyai pangkalan data halaman web bertindak sebagai orang tengah meta hanya mencapai 10-50- hit yang pertama dari setiap enjin gelintar

Bagaimana Meta Enjin Gelintar menpaparkan keputusan? Terdapat 2 cara : Single List memaparkan keputusan pencarian dalam satu senarai tercantum. Multiple

List tidak memaparkannya dalam senarai tercantum, malah memaparkannya pada senarai yang teragih. Keadaan ini menyebabkan keputusan yang sama terwujud. Bagaimana Meta Enjin Gelintar berfungsi? 1. 2. 3. 4. 5.

6. Mendapatkan kueri daripada pengguna. Menghantar kueri kepada enjin gelintar individu lain. Mencari maklumat kueri pengguna daripada pangkalan data enjin gelintar individu yang ditetapkan. Menyusun semula maklumat yang didapati. Menyemak dan menghapauskan maklumat yang sama atau bertindah. Maklumat yang telah dikompil dipaparkan kepada pengguna.

Bagaimana Meta Enjin Gelintar berfungsi? Algorithma Meta Enjin Gelintar Apakah kebaikan dan keburukan Meta Enjin Gelintar? Kebaikan Meta Enjin Gelintar Meta enjin gelintar menyediakan gambaran yang

munasabah daripada keputusan pencarian. Sangat cepat. Keburukan Meta Enjin Gelintar Tidak menyediakan bar pencarian seperti yang disedia ada pada enjin gelintar biasa. Tidak mengkueri kesemua enjin gelintar besar. Jika anda menghantar kueri yang susah difahami kueri tools, anda mungkin tidak akan mendapat sebarang keputusan. Contoh-contoh Meta Enjin Gelintar

BigHubhttp://www.bighub.com/ C4http://www.c4.com/ Dogpilehttp://www.dogpile.com Mammahttp://www.mamma.com/ Metacrawlerhttp://www.metacrawler.com Profusionhttp://www.profusion.com/ Vivisimohttp://www.vivisimo.com/ 3. Apakah itu Direktori? Apakah itu Direktori?

Sistem pangkalan data berasaskan manual entri Juga dikenali sebagai web portal. Human-indexing, people rewiew and index link Senarai laman dikompil dan direview secara manual

Struktur direktori adalah berhierki dan dimulakan dengan tajuk utama.(general subject heading). Subtajuk yang berikutnya adalah lebih spesifik. Mempunyai set peraturan rigid yang mesti dipatuhi laman Faktor yang mempengaruhi ranking enjin gelintar tidak mempengaruhi ranking direktori. Tumpuan diberikan kepada kualiti,fungsi, content dan rekabentuk sesuatu laman web Pencarian melalui direktori ini mengambil masa yang lebih lama Apakah kebaikan dan keburukan Direktori?

Kebaikan Direktori Maklumat laman web tersebut akan mengandungi kualiti isi yang lebih tinggi. Menyediakan keputusan yang kurang Keburukan Direktori laman web yang dituju mungkin berubah kandungannya

direktori mungkin akan menyimpan link laman yang telah pindah atau yang tidak exists lagi Contoh-contoh direktori Beaucoup CompletePlanet LookSmart Lycos Open Directory Project Yahoo!

4. Apakah itu Enjin Gelintar Hybrid? Apakah itu Enjin Gelintar Hybrid? kombinasi antara enjin gelintar dan direktori Kebanyakan top 10 enjin gelintar/direktori merupakan jenis hybrid. Contohnya seperti AOL dan MSN. Berkesan kepada pengguna yang ingin mendapatkan pilihan keputusan yang lebih banyak

Mengambil masa yang lebih lama Persamaan dan perbezaan antara enjin gelintar, direktori dan enjin gelintar hybrid. 1. - Apabila anda memasukkan term atau frasa dalam enjin gelintar anda bukanlah mencari dalam www tetapi dalam kandungan pangkalan data yang telah diindeks. Pangkalan data enjin gelintar kebanyakan dibina oleh robots- program kompuer yang

menjejaki www dan mencari laman baru dan memansuhkan laman lama. Enjin gelintar sebenar tidak mempunyai input manusia dan penilaian. - Web direktori pula dipilih secara manual, direview dan dinilai oleh manusia. - Enjin gelintar hybrid melakukan keduaduanya sekali. 2. Kedua-dua kelas system direktori dan enjin gelintar mempunyai elemen yang sama seperti keupayaan mencari dalam pangkalan data, Boolean expression dan advanced features, perbezaannya

adalah bagaimana kedua-dua system ini mendapatkan data mereka. Enjin gelintar mendapatkannya daripada pangkalan data manakala direktori secara manual. 3. Cara pencarian maklumat direktori adalah berbeza daripada enjin gelintar kerana direktori membenarkan pengguna terus melayar ke dalam dokumendokumen yang telah dikategorikan di dalam pangkalan data dengan teratur. Enjin Gelintar

Sistem Pembangunan Proses Pencarian Direktori Enjin Gelintar Hybrid Mengindeks

alamat dokumen Internet untuk dicapai oleh pengguna Pencapaian dokumen Internet secara manual Menghantar kata kunci pengguna ke beberapa pelayan

search enjin supaya pencarian dilakukan secara serentak. Bantuan elektronik di mana spider dan crawler berfungsi untuk merangkak dan mendapatkan dokumendokumen Internet. Dibangunkan

oleh manusia sendiri. Dibangunkan oleh sekumpulan webmaster. Mengambil masa yang singkat sahaja. Mengambil masa Mengambil masa yang sangat

yang agak lama. lama. Multi baha sa Direktori Enjin Gelintar Hybrid

/ / / / / / /

/ / WWW P a d a n g

P e Enjin Gelintar Carian Imej Disediakan oleh : Ang Chech Foong Ng Kiat Gin

Siow Wee Fei Christine Lee Loi Fuang Suu Yap Heng Kit A97104 A97260 A97276 A97147 A97244 A97334

Recently Viewed Presentations

 • OWASP Overview

  OWASP Overview

  OWASP WebGoat. WebGoat is a deliberately insecure J2EE web application maintained by . OWASP. designed to teach web application security lessons. In each lesson, users must demonstrate their understanding of a security issue by exploiting a real vulnerability in the...
 • Idaho Medicaid Drug Utilization Review Program

  Idaho Medicaid Drug Utilization Review Program

  Third pregnancy (due date February 2013) - mother is being treated with IVIG weekly starting at week 14 (September 2012). Have approved IVIG to continue throughout this third pregnancy. Immune Globulin (IV and SC) ... Topical corticosteroids should be used...
 • The SMP Program: Protect Yourself from Healthcare Fraud

  The SMP Program: Protect Yourself from Healthcare Fraud

  How to Read Your MSN-Page 1. This is what the first page on an MSN looks like. You may see the statement "THIS IS NOT A BILL" Your MSN is not a bill, it is a summary of your claims...
 • Dietary Guidelines for Americans 2015-2020

  Dietary Guidelines for Americans 2015-2020

  Healthy eating pattern includes total foods and beverages consumed. Nutrition needs should be met primarily through food. Adapt healthy eating pattern based on cultural and personal preferences. Chapter 1: Key Elements in Healthy Eating Patterns-focus on first three guidelines and...
 • Bucknell University

  Bucknell University

  Quick overview of Bucknell. Bucknell University. Located in rural Lewisburg, PA. Largest liberal arts university in U.S., founded 1846. 3400 undergraduates, 150 graduate students
 • Microsoft enterprise concepts

  Microsoft enterprise concepts

  NetBEUI - NetBIOS Extended User Interface, "native" Windows protocol, not routable. TCP/IP - implemented through WinSock, routable, supports SNMP, DHCP, WINS. NWLink (IPX/SPX) - used to connect to Novell NetWare, just a protocol, not access.
 • Creation Myths - University of Florida

  Creation Myths - University of Florida

  Creation Myths Gaia Gaia Uranus Pontus Mountains Erinyes Giants Gaia + Tartarus = Typhoeus Uranus and Cronos Uranus imprisoned the children of Gaia His youngest son Cronus overthrew him by castration with a sickle Cronos and Zeus Cronos ate his...
 • Postmodernism

  Postmodernism

  Postmodernism describes a broad movement that developed in the mid to late 20th century across philosophy, the arts, architecture and criticism which marked a departure from modernism. Postmodernists believe that earlier era's were far more predictable than the times we...