Transcription

bilde av produktet herAdministratorveiledningfor VSX-serienversjon 8.5Mai 2006-utgaven3725-21235-007/AVSX versjon 8.5

VaremerkeinformasjonPolycom , Polycom-logoen, SoundStation , SoundStation VTX 1000 , ViaVideo , ViewStation , og Vortex erregistrerte varemerker for Polycom, Inc. Conference Composer , Global Management System , ImageShare ,Instructor RP , iPower , MGC , PathNavigator , People Content , PowerCam , Pro-Motion , QSX ,ReadiManager , Siren , StereoSurround , V2IU , Visual Concert , VS4000 , og nd VSX er varemerker forPolycom, Inc. i USA og forskjellige andre land. Alle andre varemerker tilhører til de respektive eierne.PatentinformasjonDet medfølgende produktet er beskyttet av en eller flere amerikanske og utenlandske patenter og/eller anmeldtepatenter som holdes av Polycom, Inc. 2006 Polycom, Inc. Med enerett.Polycom Inc.4750 Willow RoadPleasanton, CA 94588-2708USAUten skriftlig tillatelse fra Polycom, Inc er det ulovlig å kopiere dette dokumentet helt eller delvis, eller å overføre det vedhjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler. I henhold til loven inkluderer reproduksjon oversettelse til et annetspråk eller format.Som mellom partene, beholder Polycom, Inc. eiendomsretten til alle beskyttede rettigheter med hensyn tilprogramvaren som produktene inneholder. Programvaren er beskyttet av åndsverklovene i USA og bestemmelser iinternasjonale traktater. Du må derfor behandle programvaren på samme måte som annet materiale der opphavsrettener beskyttet (f.eks. en bok eller et lydopptak).Alt er gjort for å sikre at informasjonen i denne håndboken er nøyaktig. Polycom, Inc. er ikke ansvarlig for trykk- ellerbehandlingsfeil. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel.

Om denne veiledningenAdministratorveiledning for VSX serien som har behov for å konfigurere,tilpasse, administrere og feilsøke VSX -systemer. Veiledningen dekkersystemene VSX 3000, VSX 3000A, VSX 5000, VSX 6000, VSX 6000A, VSX 7000,VSX 7000s, VSX 7000e og VSX 8000.Følgende relaterte dokumenter for VSX-systemer er tilgjengelige påwww.polycom.com/videodocumentation: Sette opp systemet, som beskriver hvordan maskinvaren skal settes opp Komme i gang-veiledning for VSX-serien, som beskriver hvordan manutfører oppgaver i forbindelse med videokonferanser Oppsettark for ekstrautstyr Versjonsnotater Integrator’s Reference Manual for the VSX Series(Integrator-referansemanualen for VSX-serien), som inneholderkabelinformasjon og beskrivelser av API-kommandoerFor kundestøtte eller service tar du kontakt med Polycom -forhandleren ellergår til Polycom Kundestøtte på www.polycom.com/support.Polycom anbefaler at du skriver ned serienummeret og alternativnøkkel forditt VSX-system her for fremtidig referanse. Serienummeret for systemet ertrykket på enheten.Systemets serienummer:Alternativnøkkel:iii

Administratorveiledning for VSX -serieniv

Innhold1 Presentasjon av VSX serien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1VSX-modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1VSX 3000 og VSX 3000A skrivebordssystemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2VSX 5000 system for montering på skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3VSX 6000 og VSX 6000A systemer for montering på skjerm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4VSX 7000 og VSX 7000s systemer for montering på skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5VSX 7000e Komponentsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6VSX 8000 Komponentsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7Viktige egenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9Grensesprengende videokvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9Bransjeledende lydkvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9God konferanseopplevelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9Forbedret brukeropplevelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10Lett å installere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11Sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11Ekstern styring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-112 Sette opp systemets maskinvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1Panelet bak på systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VSX 3000 og VSX 3000A Kontaktpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VSX 5000 Bakre panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VSX 6000 Bakre panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VSX 6000A Bakre panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VSX 7000 Bakre panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VSX 7000s Bakre panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VSX 7000e Bakre panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VSX 8000 Bakre panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plassering av systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plassere skrivebordssystemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plassere systemer beregnet for plassering på skjermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plassere komponentsystemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble til LAN-nettverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-12-12-22-22-32-32-42-52-62-72-72-82-92-9v

Administratorveiledning for VSX -serienKoble til andre nettverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble skrivebordssystemer til ISDN BRI-nettverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble systemer beregnet for plassering på skjerm og komponentsystemertil ISDN eller andre nettverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble til kameraer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble dokumentkameraer til -skrivebordssystemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble kamera til systemer for montering på skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble kamera til komponentsystemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bruke et skrivebordssystemet som dataskjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble til skjermer og fremvisere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble skjermer til systemer for montering på skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ekstra TV-skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Til VGA-skjerm eller fremviser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble skjermer til komponentsystemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ekstra TV-skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Til VGA-skjerm eller fremviser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble til mikrofoner eller en SoundStation VTX 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Om Polycom-mikrofoner og SoundStation VTX 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble Polycom-mikrofoner til komponentsystemer eller systemer formontering på skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plassere Polycom-mikrofoner for å sende i stereo fra din ende . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble en SoundStation VTX 1000 til et komponentsystem eller et systemfor montering på skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plassere en SoundStation VTX 1000-telefon for å sende i stereo fra din ende . . . . . . .Koble til aktive mikrofoner eller en mikser til et VSX 8000 Komponentsystem . . . . .Koble til høyttalere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble høyttalere eller hodetelefoner til et skrivebordssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble høyttalere til systemer for montering på skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble høyttalere til komponentsystemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plassere høyttalere for å spille av stereo fra den andre enden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble til utstyr for deling av innhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble til videospiller/DVD-spiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble Visual Concert VSX til systemer for montering på skjerm. . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble en ImageShare II til komponentsystemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble datamaskiner til komponentsystemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble til styrings- og tilgangsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble til utstyr for teksting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble til touch-panelkontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koble infrarøde sensorer til VSX 8000-systemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Slå på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Slå på VSX 3000 eller VSX 3000A skrivebordssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Slå på systemer for montering på skjerm og komponentsystemer . . . . . . . . . . . . . . . 12-312-32

Innhold3 Konfigurere for bruk på nettverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1Klargjøre nettverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1Sjekkliste for nettverkstilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2Konfigurere med oppsettveiviseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3Konfigurere lokalnett-egenskaper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4Konfigurere IP-nettverksstøtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6Angi H.323-innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6Konfigurere systemet til å bruke en gatekeeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7Konfigurere integrering med Avaya-nettverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9Konfigurere systemet til å bruke en gateway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10Angi SIP-innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12Integrering med Microsoft Live Communication Server (LCS) . . . . . . . . . . . . . . . 3-13Legge til og fjerne Microsoft LCS-kontakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14Angi tjenestekvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15Konfigurere systemet for bruk med en brannmur eller NAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16H.460-overgang mellom NAT/brannmur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18Konfigurere ISDN-støtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-19Konfigurere BRI-nettverksgrensesnittet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-20Konfigurere PRI-nettverksgrensesnittet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-21Konfigurere serielt nett